Chrześcijanie biblijni. Nie wierz tak jak autorytety świata. W Jezusa wierz!

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Dzień: 5 maja 2017

Trump likwiduje poprawkę Johnsona, która karała Amerykanów za ich przekonania religijne.

“- Rząd federalny zbyt długo używał poprawki Johnsona jako oręża przeciwko ludziom wiary, zastraszając, a często nawet karząc Amerykanów za ich przekonania religijne – mówił prezydent Stanów Zjednoczonych, informując, że podpisał rozporządzenie wykonawcze, które zezwoli Kościołom i związkom wyznaniowym na

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme