Mieszko nie tak dawno był chrzczony i teraz musi zmierzyć się z chorobą, która zbiera coraz większe żniwa – rakiem.

Proszę zatem o modlitwę za Mieszka, aby Bóg uzdrowił go.