Chrześcijanie biblijni. Nie wierz tak jak autorytety świata. W Jezusa wierz!

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Odwrócenie się od grzechu łamało przekleństwa pokoleniowe w Izraelu.

W biblii nie ma czegoś takiego jak pech. Jest tylko mowa o braku błogosławieństwa lub przekleństwach:

“jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach
do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą. (2Moj 20:4-5; 5Moj 5:7-9)””

 

W czasach Starego Testamentu niestety Izraelici nie mieli takiego szczęścia jakim był Jezus i nieprawość była bardzo ostro karana.

Czy jednak Izraelici nie mieli szansy na złamanie przekleństwa pokoleniowego? Owszem mieli i tłumaczy to nasz Tatuś ustami Ezechiela:

 

 

“Lecz wy pytacie: Dlaczego syn nie ponosi kary za winę ojca? Wszak syn wypełniał prawo i czynił sprawiedliwość, przestrzegał wszystkich moich przykazań i wypełniał je, więc na pewno będzie żył.” Ezechiela 18

 

Tylko odwrócenie się od grzechu jest wg Boga złamaniem nie tylko przekleństwa pokoleniowego, ale również szansą na zbawienie. Zbawienie, czyli uwolnienie od szatana mieli Izraelici i maja teraz szanse wszyscy żyjący po Chrystusie. Syn później powiedział do cudzołożnicy to samo co Ojciec: idź i nie grzesz więcej.

 

Religie okłamują. Wczoraj dowiedziałem się od siostry w wierze, że jej syn sypia z dwoma kobietami: żoną i kocanką. Od 5 lat. Powiedział, że obie kocha. Nie byłoby tak wielkiego problemu w tej analizie, gdyby nie fakt, że kochanka jest członkiem znanego kościoła protestanckiego. Takie są owoce niektórych zborów.

Co mówi na temat grzeszenia Bóg, niezmienny w swych przykazaniach:

 

Człowiek, który grzeszy, umrze. Ez 18

 

Bóg nigdzie nie powiedział w NT: grzeszcie a wszystko będzie Wam wybaczone.

 

Bóg mówi:

 

 

Sprawiedliwość będzie zaliczona sprawiedliwemu, a bezbożność spadnie na bezbożnego. Ez 18

 

Bóg pomimo oskarżeń ze strony szatana jest Bogiem miłosiernym i tylko dlatego jeszcze żyjemy:

 

(21) Lecz gdy bezbożny odwróci się od wszystkich swoich grzechów, które popełnił, i będzie przestrzegał wszystkich moich przykazań, i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość, na pewno będzie żył, nie umrze. (22) Nie będzie mu się przypominać żadnych jego przestępstw, które popełnił, będzie żył przez sprawiedliwość, którą się kierował.

 

Czy Bóg chce śmierci ludzi? Nie, dlatego zesłał nam swojego Syna i Ducha Świętego aby:

 

“On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. 9 O grzechu – bo nie wierzą we Mnie” Jana 16

 

 

Dzisiaj się mówi “zbawieni z łaski raz na zawsze”. Grzesz ile chcesz, a Jezus Cię zbawi.

Bóg ten sam dziś i na zawsze:

Kiedyś.

 

A gdy sprawiedliwy odwróci się od swojej sprawiedliwości i popełnia bezprawie, i czyni wszystkie te ohydne rzeczy, których dopuszcza się bezbożny, czy ma żyć? Nie będzie mu się przypominało tych wszystkich sprawiedliwych czynów, które spełnił; z powodu niewierności, której się dopuścił, i z powodu swojego grzechu, który popełnił, umrze! Ez 18

Dziś.

“„Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy, Lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników, Kto łamie zakon Mojżesza, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków; O ile sroższej kary, sądzicie, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbestrześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony, i znieważył Ducha łaski!
Hebrajczyków 10:26-29””

Ten sam Bóg ST i NT.

(25) A wy mówicie: Nie jest słuszne postępowanie Pana. Słuchajcie więc, domu izraelski! Alboż moje postępowanie nie jest słuszne? Czy nie raczej wasze postępowanie jest niesłuszne? (26) Gdy sprawiedliwy odwraca się od swojej sprawiedliwości i popełnia bezprawie, umrze; z powodu swojego bezprawia, które popełnił, umrze. (27) A gdy bezbożny odwróci się od swojej bezbożności, której się dopuszczał, spełnia prawo i czyni sprawiedliwość, zachowa przy życiu swoją duszę. (28) Spostrzegł się i odwrócił od wszystkich swoich przestępstw, które popełnił; na pewno więc będzie żył, nie umrze.

Paweł był tylko opisywaczem Starego Testamentu. Nic nowego nie wprowadził ponieważ sam Syn Boży wypełniał Prawo.

Jeśli więc grzeszysz nadal umrzesz

 (30) Dlatego każdego według jego postępowania będę sądził, domu izraelski – mówi Wszechmocny Pan. Nawróćcie się i odwróćcie od wszystkich waszych przestępstw, aby się wam nie stały pobudką do grzechu! (31) Odrzućcie od siebie wszystkie swoje przestępstwa, które popełniliście przeciwko mnie, i stwórzcie sobie nowe serce i nowego ducha! Dlaczego macie umierać, domu izraelski? (32) Gdyż nie mam upodobania w śmierci śmiertelnika, mówi Wszechmocny Pan.

Nawróćcie się więc, a żyć będziecie! Ezechiela 18

 

Później apostoł Piotr powiada to samo:

 

8) A Piotr do nich: Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego.”

 

Upamiętajcie to inaczej nawróćcie, pokutujcie. Pisałem kiedyś o tym.

 

Bóg ten sam, tylko wilki w owczych skórach są w co niektórych zborach.

Ustalmy sobie jedno: to szatan chce aby ludzie grzeszyli a Bóg chce uratować nas. To jest jak przeciąganie liny.

 

(23) Czy rzeczywiście mam upodobanie w śmierci bezbożnego – mówi Wszechmocny Pan – a nie raczej w tym, by się odwrócił od swoich dróg i żył? (24)

 

Nie dajcie się fałszywym nauczaniom zbawienia z łaski bez względu na grzech.

 

 

“Nie łudźcie się!

Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, 10 ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego. 11 A takimi byli niektórzy z was. Lecz zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego.” 1 Kor 6.

 

 

Reasumując, odwróć się od grzechu, a będziesz poza Prawem grzechu i śmierci.

 

Tacy byliśmy. Byli, czas przeszły i zostaliśmy obmyci. Chwała Bogu za jego Syna.

 

Jak ja lubię takie rozważania :-). Chwała Bogu za jego Słowo Alleluja.

Updated: 21 kwietnia 2017 — 13:27

36 komentarzy

Add a Comment
 1. “Tylko odwrócenie się od grzechu jest wg Boga złamaniem nie tylko przekleństwa pokoleniowego, ale również szansą na zbawienie.”
  Gdyby odwrócenie się od grzechu dawało szansę na zbawienie, to Bóg Ojciec nie posyłałby swojego Syna na Ziemię.
  Żaden człowiek nie może zostać zbawiony z uczynków, bo żeby zostać zbawionym z uczynków trzeba wypełnić całe prawo, a zrobił to tylko jeden człowiek – Jezus.
  Do zbawienia wystarczy przyjęcie Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela.Albo zbawiam się sam albo zbawia mnie Jezus.Nie można robić miksu polegającego na tym, że z jednej strony wierzy się w ofiarę Jezusa a w z drugiej cały czas myśli się, że uczynki mają jakikolwiek wpływ na zbawienie.To jest letnie chrześcijaństwo.W to przecież wierzą katolicy, łaska i ofiara Jezusa owszem, ale do tego jeszcze moralne życie, dobre uczynki, sakramenty i inne tego typu rzeczy.

  1. nick123 nie ejst ważne to co ty myslisz. Tak myśli kosciol m rzymski. Ważne jest to co w Pismie, a w tekście to pokazałem

   1. To musi być łaska, że jedni od razu rozumieją znaczenie wersów przytoczonych przez Piotra na blogu i są ona jasne i nic więcej dodawać nie trzeba.
    Dlatego czasem tak trudno się czyta komentarze tych, którzy widzą w powyższym tekście zupełnie inne znaczenie.
    Dzięki Ci Panie za otwarcie oczu i serca na Twoje Słowo i za łaskę ich poznania 🙂

    1. Tak Ani jestem tego samego zdania. Wchodząc na stronę detektywa widzę wielu ludzi pojmujących sprawy podobnie.
     Czytając tutaj wpisy potakuję głową 🙂 a w życiu codziennym, spotykając przypadkowych ludzi, moja głowa często kiwa się na boki 🙂

   2. Ale ja nie napisałem, że ja tak myślę.Ja tylko parafrazuje to co jest w Biblii.
    “Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.” Efez 2,8 BW.
    Ten fragment mówi jasno i wyraźnie, że człowiek może zostać zbawiony jedynie z wiary a nie wiary i uczynków.Użyto tu czasu dokonanego “zbawieni jesteście”, nie “będziecie zbawieni” tylko już jesteście.Gdyby zbawienie polegało na wierze i moralnym życiu, to Paweł napisałby, że “zostaniecie zbawieni”.Przecież to KRK głosi fałszywą Ewangelię o zbawieniu z wiary i uczynków.

    1. Pismo wyjaśnia Pismo i na podstawie jednego zdania nie buduje się teologii. Ominales celowo wersety z mojego tekstu

     1. Niczego nie ominąłem.Dlaczego w swoim tekście nie umieściłeś fragmentu listu do Efezjan, który podałem? Przecież to fundamentalny werset mówiący o zbawieniu.
      “Na podstawie jednego zdania nie buduje się teologii”
      Wiesz, że takiego samego argumentu użył jeden ze Świadków Jehowy kiedy ewangeliczny chrześcijanin podawał mu wersety mówiące o tym, że Jezus jest Bogiem?:

      1. “Wiesz, że takiego samego argumentu użył jeden ze Świadków Jehowy kiedy ewangeliczny chrześcijanin podawał mu wersety mówiące o tym, że Jezus jest Bogiem?:”

       to o niczym nie świadczy

       “Dlaczego w swoim tekście nie umieściłeś fragmentu listu do Efezjan, który podałem?”

       Bo to nie ejst tekst stricte o tym. Każdy tekst jest inny i oczym innym tratkuje. Ciężko by w jednym tekście zawrzeć całą teologie.

  2. Prawo Boga jest po to by pokazac nam jak dobrze życ zarówno w stosunku do naszego Pana jak i innych bliznich.Nigdy nie wykonamy prawa w 100 % ale mozemy wykonac go w 75 % a ci co staraja sie dojsc do setki beda za to nagradzani i to juz na tym świecie.Jak mozna uwazac Jezusa za swojego Pana i swiadomie grzeszyc? to hipokryzja.

  3. Spokojnie kochani, nerwowo się tu zrobiło ostatnio, nie szarpmy się ze sobą, przecież płyniemy tą samą łodzią 🙂

   nick123
   Odwrócenie się od grzechu, czy inaczej upamiętanie, jest powiązane z łaską Jezusa Chrystusa.
   Masz jak najbardziej rację, że zbawienie jest przez wiarę.
   Natomiast upamiętanie jest konieczne, aby przyjąć ten dar od naszego Zbawiciela.
   Ponieważ jeśli człowiek uważa się za dobrego i nienagannego, nie uzna siebie za grzesznika-osoby potrzebującej przebaczenia grzechów, to po co mu ofiara Jezusa Chrystusa? Wtedy ofiara byłaby daremna.
   Człowiek, który zrozumiał swoją grzeszność i chce przyjąć ofiarę Jezusa, tym samym wyraża chęć przemiany, odwrócenia się od grzesznej drogi, którą kroczył. Jest to właśnie upamiętanie.

   Kolejność pokazana w Piśmie bardziej obrazowo:
   Jan Chrzciciel, wysłany przez Boga, najpierw głosił ludziom upamiętanie, a potem przyszedł Jezus Chrystus:
   “A w one dni przyszedł Jan Chrzciciel, każąc na pustyni judzkiej i mówiąc: Upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios.”
   (Mt 3,1-2)

   Następne potwierdzenie. Najpierw jest upamiętanie, a następnie przychodzi Jezus i chrzci Duchem Świętym:
   “Ja was chrzczę wodą, ku upamiętaniu, ale Ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja; jemu nie jestem godzien i sandałów nosić; On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem”
   (Mt 3,11)

   Inne wersety na potwierdzenie nierozłączności upamiętania i wiary:
   “Przeto upamiętajcie i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze” Dz 3,19

   “nie uchylałem się od zwiastowania wam wszystkiego, co pożyteczne, od nauczania was publicznie i po domach, wzywając zarówno Żydów, jak i Greków do upamiętania się przed Bogiem i do wiary w Pana naszego, Jezusa.” Dz 20,20-21

   “głosiłem najpierw tym, którzy są w Damaszku, potem w Jerozolimie i po całej krainie judzkiej, i poganom, aby się upamiętali i nawrócili do Boga i spełniali uczynki godne upamiętania.” Dz 26,20

   Ci, którzy nie chcą się opamiętać, zwyczajnie nie potrzebują Jezusa, więc On nie może ofiarować im wtedy odkupienia:
   “A Jezus, usłyszawszy to, rzekł im: Nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają; nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzeszników.” Mk 2,17

   🙂

   1. Ale dodam, że rozumiem te nerwy. Każdemu z nas zależy aby wszyscy doszli do zbawienia, a czasu jest mało…

    1. Czujemy na sobie ogromną odpowiedzialność za innych.

  4. Nic123 co powiesz na List do Hebrajczyków apropo zbawienia tylko z łaski ?

   10:26
   Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy,
   10:27
   Lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników.

 2. Dobrze piszesz bracie,chodzimy w tym samym Duchu.Człowiek cielesny nie może wypełniać Prawa ,bo One jest Duchowe.To jest łaska dana od Boga,Prawo wypisane w sercach naszych.Zrodził nas przez Słowo Prawdy.Szalom

 3. nic123 nic nie rozumiesz?Kto nie spotka Jezusa nie przestanie grzeszyć.On Ci wybacza i mówi idz i nie grzesz więcej.A co jest grzechem? Czy nie łamanie przykazań?

 4. Artur S. (detmold)

  Zgromadzenie slug swoich wybral Jezus Chrystus przed zalozeniem swiata. Kopnal nas nieskonczenie ogromny zaszczyt 🙂 . Kto nim wzgardzi jest wielkim niegodziwcem, ale przede wszystkim glupcem, sam siebie skazujacym na wieczne potepienie.

 5. Artur S. (detmold)

  Jakby czlowiek ze zgromadzenia Boga za czasow przykladowo krola Dawida pysznie powiedzial na glos albo w duchu:Jaki ja jestem klawy i morowy!”, a jakie zycie mowilo co innego, to padlby natychmiast trupem. My mamy to szczescie, iz mamy oredownika w niebie, Zbawce i Odkupiciela Jezusa Chrystusa, ktory nas usprawiedliwia, jesli szczerze odwracamy sie od niecnych uczynkow ciala i wchodzimy na sciezke prawych czynow Ducha 🙂 .

 6. Artur S. (detmold)

  Zyjemy w czasach kultu fajnosci ( wedlug prawidel tego swiata, a wiec bezboznych, bluznierczych, przez to antyludzkich ). A jak nie jest milo to zaczynamy obwinac Boga za to…

 7. Artur S. (detmold)

  Prorocy staroizraelscy i swiadkowie Boga zwiastowanego przez Jezusa Chrystusa do dzis, mieli i maja bardziej przerabane niz my ( wielu ponioslo smierc meczenska, a nie wyrzeklo sie wiary ).

 8. Artur S. (detmold)

  Czy mozemy od tak sobie szafowac Imieniem Jezusa Chrystusa? Oczywiscie, iz NIE. Upadly swiat kontrolowany przez ksiecia ciemnosci zrobil z niego kolejny produkt, ktory mozna kupic, aby Jego majestat pohanbic…

 9. Artur S. (detmold)

  To nie chrzescijanie sa niekompatybilni ze swiatem, a rzeczony jest nie dopasowany do nich 😉 .

 10. Moja wizja od Pana Jezusa. Słowo do Baptystów, Adwentystów itd.:

  1. W kontekście tego filmiku – łatwo wytykać błędy innym (nawet te nieistniejące) i forsować swoje… ale nie o tym.
   Otóż, wiele osób twierdzi jakoby Jezus Chrystus dał jakieś nowe przykazania i ich zdaniem przykazania te znoszą Prawo. Otóż, prawda jest taka, że PAN nie dał niczego, co już wcześniej nie zostało dane. Nie ustanowił nowych przykazań, ale przypomniał – ” Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił.” (Powtórzonego Prawa, rozdz.6). W Torze znajdują się także nakazy miłości braci. Jedyne co Chrystus zrobił to przypomniał i wyjaśnił. Tylko tyle ! Każdy, kto używa tych przykazań i mówi, że znoszą Prawo tkwi w błędzie, albo świadomie zwodzi ludzi.

 11. Artur S. (detmold)

  Ewangelizacja nie jest taka latwa sztuka jak to sie wielu wydaje. Nie jednokrotnie trzeba zmieniac forme przekazu, by trafic z biblijna trescia do danej grupy odbiorcow. Inaczej sie mowi do osob o dosc niskim poziomie uczestnictwa w kulturze duchowej ( umyslowej ), a inaczej do jednostek wyrobionych, a z kolei jeszcze inaczej do kompletnych przecietniakow. Cel jednak pozostaje ten sam-krzewienie nauki Jezusa Chrystusa.

  1. Artur S. (detmold)

   Trzeba unikac stylu konfrontacyjnego w typie: Ja znajac nauke Jezusa Chrystusa jestem dobry, a ty nie majac o niej pojecia jestes tym zlym. Taki sposob nauczania zamiast zachecic do lektury Pisma-Slowa Boga, tylko zniecheca do wiary.

  2. Artur S. (detmold)

   My mamy to szczescie, iz Bog Ojciec doswiadczyl nas glodem poznania slow Jego Syna Jezusa Chrystusa. Docenmy ten dar i umiejetnie dzielmy sie nim z tymi, ktorzy nadal tkwia w mrokach tego grzesznego swiata. Badzmy jednakze odpowiednio do tego przygotowani tzn. badzmy dobrymi sluchaczami udzielajacymi uargumentowanych biblijnie odpowiedzi na dreczace naszych rozmowcow pytania i rozterki.

 12. Artur S. (detmold)

  Spolkowanie ( nie znosze tego oblesnego slowa okreslajacego owa czynnosc czyli seks ) bez wiezi duchowej laczacej kobiete i mezczyzne jest tylko wzajemna masturbacja obu cial. Jaki to ma zwiazek z tematem? Otoz rzeczony syn naszej siostry w wierze, wyznaje w tej zenujacej sytuacji chyba zasade :” Lepiej dwa ( wiele ) razy byle jak, niz raz, a porzadnie”. Chociaz zapewne dla jego matki takie traktowanie kobiet ( w domyle Boskich regul gry ) przez jej dziecko bynajmniej nie jest smieszne.

 13. grzechy pewne odchodzą ale przychodzą takie : krytyka kogoś wobec mnie gdy wiem ze niechcący popełniłem jakiś błąd np na drodze i ktoś w głośny sposób zwraca mi uwage to niestety ja nie powstrzymuje bardzo agresywnego słownictwa ,wyzywam takiego kogoś .Nie umiem zapanować w danej chwili

 14. Szacunek dla Ciebie czlowieku za tego bloga ! Nie przestawaj go prowadzic. JEZUS nadchodzi, juz niedlugo 🙂

 15. Na cwilę polityka ,posłuchajcie b.ciekawe :YT.”Aleksander Jabłonowski, Tusk Kaczyński czyli wściekły komentarz polityczny” .wyjaśnione …a zresztą obejrzyjcie,posłuchajcie

 16. *Na chwilę polityka ,posłuchajcie b.ciekawe :YT.”Aleksander Jabłonowski, Tusk Kaczyński czyli wściekły komentarz polityczny” .wyjaśnione …a zresztą obejrzyjcie,posłuchajcie

 17. Mieszkam w Amsterdamie i co tydzien mijam w drodze z pracy wiec tych sekciarzy. Czy ktos wie co to za sekta? Czarni hebrajczycy?
  http://www.zombietime.com/zomblog/wp-content/images2009/IMG_1245b.JPG
  Wyznaja kult, ze Jezus byl czarny…
  Pozdrawiam Braci w Jezusie Chrystusie

 18. Operacja Gotham Shield: amerykański rząd przeprowadza ćwiczenia wybuchu nuklearnego na Manhattanie.

  https://gloria.tv/article/3YU9xnxfM72u2vkZRczbErTeu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: