W biblii nie ma czegoś takiego jak pech. Jest tylko mowa o braku błogosławieństwa lub przekleństwach:

“jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach
do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą. (2Moj 20:4-5; 5Moj 5:7-9)””

 

W czasach Starego Testamentu niestety Izraelici nie mieli takiego szczęścia jakim był Jezus i nieprawość była bardzo ostro karana.

Czy jednak Izraelici nie mieli szansy na złamanie przekleństwa pokoleniowego? Owszem mieli i tłumaczy to nasz Tatuś ustami Ezechiela:

 

 

“Lecz wy pytacie: Dlaczego syn nie ponosi kary za winę ojca? Wszak syn wypełniał prawo i czynił sprawiedliwość, przestrzegał wszystkich moich przykazań i wypełniał je, więc na pewno będzie żył.” Ezechiela 18

 

Tylko odwrócenie się od grzechu jest wg Boga złamaniem nie tylko przekleństwa pokoleniowego, ale również szansą na zbawienie. Zbawienie, czyli uwolnienie od szatana mieli Izraelici i maja teraz szanse wszyscy żyjący po Chrystusie. Syn później powiedział do cudzołożnicy to samo co Ojciec: idź i nie grzesz więcej.

 

Religie okłamują. Wczoraj dowiedziałem się od siostry w wierze, że jej syn sypia z dwoma kobietami: żoną i kocanką. Od 5 lat. Powiedział, że obie kocha. Nie byłoby tak wielkiego problemu w tej analizie, gdyby nie fakt, że kochanka jest członkiem znanego kościoła protestanckiego. Takie są owoce niektórych zborów.

Co mówi na temat grzeszenia Bóg, niezmienny w swych przykazaniach:

 

Człowiek, który grzeszy, umrze. Ez 18

 

Bóg nigdzie nie powiedział w NT: grzeszcie a wszystko będzie Wam wybaczone.

 

Bóg mówi:

 

 

Sprawiedliwość będzie zaliczona sprawiedliwemu, a bezbożność spadnie na bezbożnego. Ez 18

 

Bóg pomimo oskarżeń ze strony szatana jest Bogiem miłosiernym i tylko dlatego jeszcze żyjemy:

 

(21) Lecz gdy bezbożny odwróci się od wszystkich swoich grzechów, które popełnił, i będzie przestrzegał wszystkich moich przykazań, i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość, na pewno będzie żył, nie umrze. (22) Nie będzie mu się przypominać żadnych jego przestępstw, które popełnił, będzie żył przez sprawiedliwość, którą się kierował.

 

Czy Bóg chce śmierci ludzi? Nie, dlatego zesłał nam swojego Syna i Ducha Świętego aby:

 

“On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. 9 O grzechu – bo nie wierzą we Mnie” Jana 16

 

 

Dzisiaj się mówi “zbawieni z łaski raz na zawsze”. Grzesz ile chcesz, a Jezus Cię zbawi.

Bóg ten sam dziś i na zawsze:

Kiedyś.

 

A gdy sprawiedliwy odwróci się od swojej sprawiedliwości i popełnia bezprawie, i czyni wszystkie te ohydne rzeczy, których dopuszcza się bezbożny, czy ma żyć? Nie będzie mu się przypominało tych wszystkich sprawiedliwych czynów, które spełnił; z powodu niewierności, której się dopuścił, i z powodu swojego grzechu, który popełnił, umrze! Ez 18

Dziś.

“„Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy, Lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników, Kto łamie zakon Mojżesza, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków; O ile sroższej kary, sądzicie, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbestrześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony, i znieważył Ducha łaski!
Hebrajczyków 10:26-29””

Ten sam Bóg ST i NT.

(25) A wy mówicie: Nie jest słuszne postępowanie Pana. Słuchajcie więc, domu izraelski! Alboż moje postępowanie nie jest słuszne? Czy nie raczej wasze postępowanie jest niesłuszne? (26) Gdy sprawiedliwy odwraca się od swojej sprawiedliwości i popełnia bezprawie, umrze; z powodu swojego bezprawia, które popełnił, umrze. (27) A gdy bezbożny odwróci się od swojej bezbożności, której się dopuszczał, spełnia prawo i czyni sprawiedliwość, zachowa przy życiu swoją duszę. (28) Spostrzegł się i odwrócił od wszystkich swoich przestępstw, które popełnił; na pewno więc będzie żył, nie umrze.

Paweł był tylko opisywaczem Starego Testamentu. Nic nowego nie wprowadził ponieważ sam Syn Boży wypełniał Prawo.

Jeśli więc grzeszysz nadal umrzesz

 (30) Dlatego każdego według jego postępowania będę sądził, domu izraelski – mówi Wszechmocny Pan. Nawróćcie się i odwróćcie od wszystkich waszych przestępstw, aby się wam nie stały pobudką do grzechu! (31) Odrzućcie od siebie wszystkie swoje przestępstwa, które popełniliście przeciwko mnie, i stwórzcie sobie nowe serce i nowego ducha! Dlaczego macie umierać, domu izraelski? (32) Gdyż nie mam upodobania w śmierci śmiertelnika, mówi Wszechmocny Pan.

Nawróćcie się więc, a żyć będziecie! Ezechiela 18

 

Później apostoł Piotr powiada to samo:

 

8) A Piotr do nich: Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego.”

 

Upamiętajcie to inaczej nawróćcie, pokutujcie. Pisałem kiedyś o tym.

 

Bóg ten sam, tylko wilki w owczych skórach są w co niektórych zborach.

Ustalmy sobie jedno: to szatan chce aby ludzie grzeszyli a Bóg chce uratować nas. To jest jak przeciąganie liny.

 

(23) Czy rzeczywiście mam upodobanie w śmierci bezbożnego – mówi Wszechmocny Pan – a nie raczej w tym, by się odwrócił od swoich dróg i żył? (24)

 

Nie dajcie się fałszywym nauczaniom zbawienia z łaski bez względu na grzech.

 

 

“Nie łudźcie się!

Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, 10 ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego. 11 A takimi byli niektórzy z was. Lecz zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego.” 1 Kor 6.

 

 

Reasumując, odwróć się od grzechu, a będziesz poza Prawem grzechu i śmierci.

 

Tacy byliśmy. Byli, czas przeszły i zostaliśmy obmyci. Chwała Bogu za jego Syna.

 

Jak ja lubię takie rozważania :-). Chwała Bogu za jego Słowo Alleluja.