Jest to nie tylko kolejny argument o utracalności zbawienia, ale powyższe wersety pokazują iż zbawienie jest łaską.

 

 

Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: 9nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił.”

 

To wcale nie oznacza obojętności wobec uczynków.

W liście do Tytusa Paweł podkreśla rolę i kryterium prawdziwej wiary:

 

(16) Twierdzą, że znają Boga, uczynkami zaś temu przeczą, będąc ludźmi obrzydliwymi, zbuntowanymi i niezdolnymi do żadnego dobrego czynu. List do Tytusa 1:16″

 

 

10) Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre. 2 list do Koryntian 5:10,

 

Tak mówi apostoł Paweł o zapłacie za uczynki.