Wiele razy zastanawiałem się nad tym, która denominacja protestancka ma rację w swych zasadach wiary. Adwentyści kładą nacisk na szabat i Prawo, zielonoświątkowcy na Ducha Świętego; znaki, cuda. Baptyści zaś kładą akcent na łaskę.

Powstaje zatem pytanie: czy oni wszyscy mogą być zbawieni, czy tylko część mająca jedynie słuszną rację?

No i cóż? Stało się, otrzymałem w ten weekend odpowiedź od Boga w 5 rozdziale Mateusza:

 

“Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. 18 Zaprawdę. bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. 19 Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. 20 Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.” Mateusza 5

 

Pan Jezus przyszedł wypełnić Prawo. On jeden tylko mógł. Czy aby tylko wypełnić po to, aby później adwentyści i Żydzi mesjańscy byli zwiedzeni i przestrzegali tego Prawa? Czy wypełnienie oznacza koniec Prawa? Czy te dwie denominacje są zwiedzone? Czy nikt z nich nie zostanie zbawiony ponieważ nie przyjął łaski? Zdecydowanie tak NIE jest.

Dalsza część nam podpowiada:

 

“Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni”

 

Ziemia i niebo nie przeminęły. Nadal nie wolno jeść wieprzowiny. Nadal trzeba obchodzić szabat i wszystkie inne Prawa, które Jezus wypełniał. Naszym komfortem jednak jest to, że poprzez krew Jezusa jesteśmy oczyszczeni z ewentualnego zwiedzenia. To dlatego taki dajmy na to zielonoświątkowiec Dawid Wilkerson będzie zbawiony mimo, że nie obchodził szabatu, gdyż Jezus wypełnił po to, aby jeśli ktoś nie zdoła był zbawiony.

Czy to daje furtkę do nie przestrzegania Prawa? ależ skąd. Będzie i za to kara:

 

“Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim.”

 

Karą za nieprzestrzeganie Prawa będzie niska pozycja społeczna w Królestwie Niebieskim i to jest główne odkrycie, które pozwolił mi zobaczyć nasz Tatuś.

Ok, jesz świnie mimo, że Bóg zakazał, nie chcesz szukać prawdy, żyjesz w niewiedzy, trujesz się, ale będziesz zabawiony, bo Bóg wiedział, że dojdzie do masowego zwiedzenia i Jezus wypełnił za nas wszystkich CAŁE Prawo, ale jeśli nie przestrzegasz tego Prawa lub uczysz nieprzestrzegania go, ale starasz się żyć zgodnie z ewangelią, to będziesz szeregowym członkiem królestwa niebieskiego. Tak się złożyło, że pomimo, iż nikogo nie karcę za świętowanie niedzieli czy jedzenie wieprza, najczęściej komentujący to osoby przestrzegające zarówno szabatu jak i zakazu jedzenie odkurzaczy miast z czasów biblijnych jakimi były świnie.

Wedle Mateusza 5, ktoś musi być niżej w hierarchii. Tak mówi Pismo nie ja.

Demony weszły do wszystkich denominacji, dlatego Bóg w swej wszech panującej mądrości dał nam swego Syna aby ten Jeden wypełnił Prawo za tych wszystkich, którzy nie są w stanie go wypełnić, a nikt nie jest w stanie. Natomiast pełnienie woli Ojca winno być naczelnym kierunkiem każdego chrześcijanina.

 

 

 

Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko!” Izajasza 55

 

 

ps

Przykra wiadomość dla pseudo chrześcijan.  Nie wejdą do Królestwa Boga te oto osoby:

 

1 Jana 3:

Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą,
a wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego.

Dzieci,
nie miłujmy słowem i językiem,
ale czynem i prawdą!
19 Po tym poznamy,
że jesteśmy z prawdy,
i uspokoimy przed Nim nasze serce.
20 A jeśli nasze serce oskarża nas,
to Bóg jest większy od naszego serca
i zna wszystko.
21 Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża,
mamy ufność wobec Boga,
22 i o co prosić będziemy,
otrzymamy od Niego,
ponieważ zachowujemy Jego przykazania
i czynimy to, co się Jemu podoba.
23 Przykazanie zaś Jego jest takie,
abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa,
i miłowali się wzajemnie tak,
jak nam nakazał.
24 Kto wypełnia Jego przykazania,
trwa w Bogu, a Bóg w nim;
a to, że trwa On w nas,
poznajemy po Duchu, którego nam dał.