Niestety ale jest część ludzi, którzy uważają że znają Pismo, ale go tak na prawdę wcale nie znają, ponieważ chcą pojąć tylko logiką bez pokory i modlitwy. Stąd odrzuca się Dzieje Apostolskie i listy Pawła. Osoby te zachowują się jak fani gwiazdy filmowej “nie, ja nie wierzę, że Van Dammme może być zły człowiekiem”.

W kontrowersyjnym  wersecie z Dziejów, dla nienarodzonych na nowo do czego jeszcze wrócę, czytamy:

 

 I rzekł Piotr: Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę? (4) Czyż póki ją miałeś, nie była twoją, a gdy została sprzedana, czy nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi do woli? Cóż cię skłoniło do tego, żeś tę rzecz dopuścił do serca swego? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. (5) Ananiasz zaś, słysząc te słowa, upadł i wyzionął ducha. I wielki strach ogarnął wszystkich, którzy to słyszeli Dzieje Apost. 5:3,”

 

Ludzie na siłę chcący się narodzić na nowo powiadają: Pan Jezus nie zrobiłby niczego takiego, jak to, to nie on…

Tak mogą tylko powiedzieć ludzie nieznający Boga.

Biblia powiada:

 

“„Każdy grzech i bluźnierstwo będą odpuszczone ludziom, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie odpuszczone.” Mateusza 12

 

W jaki sposób możemy zaakceptować sytuację z Ananiaszem? Znając Boga.

W świadectwie Mirosława Kulca występuje w pewnym momencie epizod z bandytami, którzy chcą zabić pastora. Pastor mówi do jednego z nich, że “jeszcze dziś zginiesz”.

Jak to więc, pastor mówi do bądź co bądź człowieka, że zginie? A gdzie błogosławienie tych, którzy nas prześladują? Niestety, ale Bóg nasz nic się nie zmienił. Jest ten sam. Ów bandyta zginął tego samego dnia.

Ok, ktoś powie, że tam był bandyta, a tu pieniądze. No tak, ale Jezus nikogo nie zabił.

Jak mogę Ci pomóc człowieku wynoszący się ponad Boga i odrzucający listy Pawła i Dzieje? Tak, odrzucanie Pism jest wynoszeniem się ponad Boga, bo pokazuje to, że Bóg nie zadbał o swój kanon Pisma.

Może w ten sposób pomogę:

 

” A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak: Gdy matka jego, Maria, została poślubiona Józefowi, okazało się, że, zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego. (19) A Józef, mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. (20) I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł Pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego.”

 

 

Jak to, Duch Święty złamał zasadę czystości małżeńskiej? Przecież Józef chciał odejść od swej brzemiennej żony, ze względu na odejście Marii od standardów Bożych. Odrzucający Pawła i Dzieje, powinni teraz powiedzieć: przecież Jezus nigdy nie urodziłby się w warunkach łamania Prawa Bożego przez swych rodziców ziemskich. Otóż przypominam kto tu jest Panem nad Prawem:

 

28) Zatem Syn Człowieczy jest panem szabatu. Ew. Marka 2:28″

 

 

Jak to, Pan Jezus łamał szabat uzdrawiając? Jak to? niemożliwe!!! wyrzućmy te księgę!!

Problem z ludźmi nienarodzonymi na nowo polega na tym, że chcą zamknąć Boga w swoich ramach i tworzą własne doktryny na swoją i innych zgubę. Problem tez polega na tym, że wydaje im się jak księżom katolickim że jak przeczytali Biblię,  to są naśladowcami Jezusa. Naśladowanie Jezusa to poddawanie się woli Ojca.

 

Sytuacji takich jest wiele w ST jak np z Onanem itd

 

Jeśli ktoś chce poznać Boga i działanie Ducha Świętego, to polecam książkę “Ucieczka Do Boga” Jima Hohenberga. W tej pozycji jest pokazany Bóg poza kościółkiem i religią.

Tak i było z Ananiaszem. Wtedy apostołowie żyli w komunie i celem nadrzędnym było głoszenie Dobrej Nowiny. Z podobnych przyczyn co Ananiasz, nie poszedł za Jezusem bogaty młodzieniec, ale to było jeszcze przed wylaniem Ducha.

 

” Ten zaś, usłyszawszy to, zasmucił się; był bowiem bardzo bogaty. (24) A Jezus, gdy go takim ujrzał, powiedział: Jak trudno tym, którzy mają majętności, wejść do Królestwa Bożego.”

 

 

Ktos powie, to dlaczego teraz pastorzy nie postępują jak apostołowie żyjąc w komunie? Ponieważ teraz ewangelia jest już na całej ziemi i Duch Święty prowadzi inaczej. Niemniej jednak często słyszy się jak niektórzy pastorzy otrzymują ofiary od ludzi bo im Duch Święty tak i tak powiedział.

 

Każdy odrzucający jakąkolwiek księgę Biblii jest heretykiem i pokazuje Boga bezsilnego wobec Jego Słowa. Tak jakby Bóg nie potrafił zadbać przez 2 tys lat, a teraz przychodzi gość jeden i drugi, tacy bohaterowie i ustalają za Boga kanon Pisma  dokonując przy tym inkwizycji.

O tym mówi w najnowszym filmie Michał Mazur:

 

 

Co dla narodzonych na nowo jest oczywiste, dla niemowlaków ciężkie. Ludzie z braku zrozumienia wycinają poszczególne księgi, wersety, a Piotr pisał:

 

” A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, jak i umiłowany brat nasz, Paweł, w mądrości, która mu jest dana, pisał do was; (16) tak też mówi we wszystkich listach, gdzie o tym się wypowiada; są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które, podobnie jak i inne pisma, ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają ku swej własnej zgubie. (17) Wy tedy, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście, zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych, nie dali się wyprzeć z mocnego swego stanowiska. (18) Wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i po wieczne czasy.”