Chrześcijanie biblijni. Nie wierz tak jak autorytety świata. W Jezusa wierz!

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Dzień: 10 kwietnia 2017

Kraj Matki Boskiej: Polacy to wciąż tania siła robocza! Po 13 latach w UE nasze płace to zaledwie 1/3 unijnej średniej!

Oto “błogosławieństwa” tzw matki boskiej:

 

Eurostat opublikował właśnie najnowsze dane na temat przeciętnych wynagrodzeń obowiązujących w poszczególnych państwach UE. Okazuje się, że godzinowy koszt pracy statystycznego Polaka w 2016 roku (w skład którego wchodzi przede wszystkim pensja pracownika)

LATARNIA NADZIEI

David Wilkerson

Nasza wiara w trudnych czasach zdobywa dla nas „chlubne świadectwo.”

„Wszak jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo” (Hbr 11:2). Greckie słowo określające „zdobywa” oznacza tu „daje świadectwo.” Nasi przodkowie w Panu mieli mocno zakotwiczoną wiarę. Ich niezachwiana wiara stała

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme