Chrześcijanie biblijni. Nie wierz tak jak autorytety świata. W Jezusa wierz!

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Sen Nabuchodonozora – dowód na istnienie Boga dla ateistów.

 

“W dwunastym roku panowania Nebukadnesara miał Nebukadnesar sen, tak iż jego duch był zaniepokojony i sen go odszedł. (2) I kazał król zwołać wróżbitów i magów, czarowników i Chaldejczyków, aby królowi opowiedzieli jego sen; i przyszli, i stanęli przed królem. Wtedy król rzekł do nich: Miałem sen i mój duch jest zaniepokojony, bo chcę zrozumieć ten sen. (3) Wtedy król rzekł do nich: Miałem sen i mój duch jest zaniepokojony, bo chcę zrozumieć ten sen.” Daniela 1.

 

Daniel młody Judejczyk był człowiekiem modlitwy, padł na kolana, trzy razy dziennie przed prawdziwym Bogiem i otrzymał odpowiedź na zapytanie króla Babilonu czym miał być ten sen.

 

(27) Daniel odpowiedział królowi tymi słowy: Tajemnicy, o którą pyta król, nie mogą wyjawić królowi ani magowie, ani wróżbici, ani czarownicy, ani astrolodzy. (28) Jest jednak Bóg na niebie, który objawia tajemnice i wyjawia królowi Nebukadnesarowi, co się stanie w przyszłych dniach. A twój sen i twoje widzenie, które ci przeszły przez głowę, są takie:

 

Ty, królu, miałeś widzenie: Oto olbrzymi posąg stał przed tobą; wielki był ów posąg, potężny jego blask, a straszny jego wygląd. (32) Głowa tego posągu była ze szczerego złota, jego pierś i jego ramiona ze srebra, jego brzuch i jego biodra z miedzi, (33) jego golenie z żelaza, jego nogi po części z żelaza, po części z gliny.(34) Patrzyłeś, a wtem bez udziału rąk oderwał się od góry kamień, uderzył ten posąg w nogi z żelaza i gliny, i skruszył je. (35) Wtedy rozsypało się w kawałki żelazo, glina, miedź, srebro i złoto, i było to wszystko jak plewa na klepisku w lecie; i rozniósł to wiatr, tak że nie było po nich śladu. Kamień zaś, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię.

 

(37) Ty, o królu, jesteś królem królów, któremu Bóg niebios dał królestwo, moc i siłę, i chwałę, (38) w którego ręce na całej zamieszkanej ziemi dał ludzi, polne zwierzęta i ptactwo niebieskie, którego uczynił władcą tego wszystkiego, ty jesteś głową ze złota, (39) ale po tobie powstanie inne królestwo, słabsze niż twoje, a potem trzecie królestwo z miedzi, które opanuje całą ziemię. (40) Czwarte królestwo będzie mocne jak żelazo, bo żelazo wszystko kruszy i łamie; i jak żelazo, które kruszy, tak i ono wszystko skruszy i zdruzgocze. (41) A że widziałeś nogi i palce po części z gliny, a po części z żelaza, znaczy, że królestwo będzie rozdzielone, lecz będzie miało coś z trwałości żelaza, jak widziałeś żelazo zmieszane z ziemią gliniastą.

(Daniela 2: 27-28, 31-35, 37-41)

 

 

W zasadzie Słowa Biblii są ciosem prawdy w ateistów, ponieważ ci, co drwią z Biblii, mogą odkurzyć swoje biblioteczki z historią świata lub poszukać w google i samodzielnie przekonać się jak bardzo wiarygodna jest biblia.

W tym fragmencie widzimy, że Daniel ukazał królowi  Nabuchodonozorowi zarys historii świata, obfitujący w wydarzenia odbywające się dokładnie tak, jak Bóg powiedział ustami Daniela:

 

Interpretacja proroka Daniela w świetle historii

 

1. Głowa ze złota: imperium babilońskie.  605-539 Rok

 

Głowa ze złota reprezentowała Nabuchodonozora i imperium babilońskie. Babilończycy byli znani ze swej miłości do złota. Nabuchodonozor rządził na złotym tronie i chciał budować Babilon jako miasto złota. Kiedy Herodot odwiedził Babilon siedemdziesiąt lat po śmierci Nabuchodonozora, powiedział, że nigdy nie widział takiej ilości złota. Babiloczycy świętowali nadejście nowego roku z wielką pompą.  W starożytnym eposie o stworzeniu jak to zostało napisane przez Babilończyków świętowano Akitu na cześć Marduka, Stwórcy i Boga. Czcili oni również króla jako ziemskiego przedstawiciela Marduka.

 

Marduk (sum. damar-dutu, tłum. „Młody byczek boga Utu”)[1] – bóstwo opiekuńcze miasta Babilon, najważniejszy bóg panteonu babilońskiego, syn boga Enki/Ea, małżonek bogini Sarpanitu, łączony z planetą Jowisz.

Ze względu na pozycję miasta, Marduk szybko stał się naczelnym bóstwem Mezopotamii. W szczytowym nasileniu kultu innych bogów uważano za jego sługi bądź jedynie inne aspekty jego osobowości. Jego kult stał się również popularny w Asyrii.

Symbolem Marduka było trójkątne narzędzie rolnicze – łopata lub motyka – zwane marru (ponieważ na początku był najprawdopodobniej, jak inni bogowie, jedynie lokalnym bóstwem rolniczym). Towarzyszył mu wąż-smok.

Kojarzy się go przede wszystkim z takimi dziedzinami, jak magia, mądrość, woda i sądownictwo – im bowiem patronował. Wkikpedia

Każde starożytne miasto, państwo miało bóstwa opiekuńcze (czytaj zwierzchności demoniczne). Stąd dotychczas poprzez synkretyzm religijny w katolickiej Polsce, katolicki prezydent z mojego miasta czyli z Kielc, organizuje wielka imprezę pt “Sabat czarownic” transmitowany przez TVP. Jak się to ma do chrześcijaństwa? Jest to fałszywe chrześcijaństwo. To jest właśnie esencja katolicyzmu.

Jak to udowadniam co jakiś czas, nad miastami i wsiami są nadal demony, upadli aniołowie. W Gdańsku wszystko się obraca wokół Neptuna. Nie ma chyba takiej osoby, która nie robiłaby sobie fotki obok tego upadłego anioła.

 

Święto akitu

 

. Święto to trwać mogło do dwunastu dni, w trakcie których odprawiano odpowiednie rytuały, odmawiano modlitwy, składano ofiary, urządzano procesje z udziałem króla i posągów bóstw, recytowano epos o stworzeniu świata Enuma elisz, a także dokonywano wróżb i przepowiedni, które miały wyznaczyć los kraju w nadchodzącym roku.

Uroczystości trzeciego dnia nisannu zaczynały się podobnie jak dnia poprzedniego. Kapłan šešgallu wstawał dwie godziny przed świtem, brał rytualną kąpiel w rzece, recytował modlitwę do Marduka, a następnie otwierał bramy świątyni. Następnie trzy godziny po wschodzie słońca do E-sagila przybywali złotnik i cieśla, którym kapłani składali zamówienie na dwie rzeźby. Šešgallu, który miał zakaz oglądania rytuału oczyszczania przybytku Nabu, trzy godziny i jeden kwadrans po wschodzie słońca rozkazywał rzemieślnikom, by wynieśli ze skarbca Marduka Złote Niebo – baldachim – i zakryli nim kaplicę syna Marduka.

 

2. Pierś i ramiona ze srebra: Medo-imperium perskie. 538-333 rok p.n.e.

 

 

“ale po tobie powstanie inne królestwo, słabsze niż twoje, a potem trzecie królestwo z miedzi, które opanuje całą ziemię.”

 

Prawie wszyscy badacze zgadzają się, że Daniela 2.39 odnosi się do Medo-imperium perskiego i do potęgi imperium babilońskiego. Aramejskie słowo srebro oznacza  również TRIBUT CZYLI PODATKI.. Co ciekawe w języku niemieckim oznacza wprost HARACZ. Medo-perski stał się znany ze swojej systematyzacji podatkowej. Wszystkie podatki zostały zapłacone w srebrze (w odróżnieniu od babilońskiego Imperium, gdzie podatki zostały opłacone w złocie), tak, że srebro jest symbolem drugiego Medo-imperium perskiego o rozległym terytorium.

 

3. Brzuch i biodra z brązu.  Grecja. 333 BC

„A potem trzeci królestwo miedziane, które ponoszą rządy nad całą ziemią”.

Tak jak nasze współczesne społeczeństwo korzysta z tworzywa sztucznego, tak brąz, miedź  był materiałem  par excellence powszechnie stosowanym  przez Greków. Robili oni niemal wszystko, co potrzebne jest do ich codziennego życia: Instrumenty muzyczne, pojazdy, statki, narzędzia, drzwi, broń, rzeźby, naczynia, zbroje, meble, akcesoria, itp. Na przykład, żołnierz Medo Perski nosił turban, tunikę z długimi rękawami i spodnie; wszystko z  tkaniny, podczas gdy grecki żołnierz w hełmie z brązu, napierśnik z brązu, mosiądzu i brązu była tarcza miecz.

 

4. Żelazo Nogi: Rzymskie Imperium. 200 p. Chr.

 

” Czwarte królestwo będzie mocne jak żelazo, bo żelazo wszystko kruszy i łamie; i jak żelazo, które kruszy, tak i ono wszystko skruszy i zdruzgocze.” Daniela 2

 

Czwarte królestwo oznacza Imperium Rzymskie. Wniosek ten jest prosty dla  każdego studenta historii, ponieważ przeglądając historię, metafora jest przejrzysta i łatwa do interpretacji. Rzym doszedł do władzy w wyniku wojny i ucisku. Żelazo oznacza zatem ściśle reżim rzymskich żołnierzy, którzy podbili prawie wszystkie możliwe kraje  znane do tej pory. No może po za Słowianami, ale w tamtych czasach byliśmy jedną wielką pustynią bez miast.

Posąg opisuje kilka bardzo charakterystycznych cech cesarstwa rzymskiego: Po pierwsze, Rzymianie wyróżniali się ich niegrzecznym i wojowniczy duchem. Rzym został przemyślany i ideologicznie przygotowany do wojny, podboju i korzystania z dobrodziejstw społeczeństwa kolonizacji. Ich siły obawiano się w dużej części Azji i Europie od prawie 1000 lat. Odpowiada to doskonale z ich temperamentem, oziębłości, żelaza i trwałości, a więc ta zasada żelaza uznawana była jako niepokonana od dziesięciu wieków.

Po drugie, nie jest to przypadek, że segment figury związany z Imperium Rzymskim są nogi, a tym samym jest podzielony na dwie części. Rzymianie byli największy,i budowniczymi dróg w całej historii i ich armii, która odbyła najdłuższe na świecie spacery militarne.  Podobnie w czasie upadku cesarstwa w 395 r ne cesarz Teodozjusz postanowił podzielić imperium na  dwóch synów, Arkadiusza i Honoriusza. W 395 roku podzielił Imperium Romanum na wschodnie – greckie (przypadło Arkadiuszowi) i zachodnie – łacińsko-romańskie (otrzymał je Honoriusz).

Arkadiusz:  Bałkany, Anatolia, Bliski Wschód i Egipt, w końcu dostał nazwę Bizancjum zaczerpnięty z Bizancjum, grecki nominale od jego stolicy, Konstantynopola).

Honroiusz: włoski półwysep i Półwysep Iberyjski , Galowie, wyspa Wielkiej Brytanii, Maghreb i wybrzeża Libii)

Dwie części, dwie nogi. Tak oto Bóg zapowiedział to co będzie. Bóg się nigdy nie myli.

 

 

 

Wypalana glina i stopy z żelaza: Kontynuacja Cesarstwa Rzymskiego lub „Rzym reaktywowany”

 

 

 

“A to, że palce u nóg były po części z żelaza, a po części z gliny, znaczy, że królestwo będzie po części mocne, a po części kruche” Daniela

 

 

Wreszcie, posąg miał nogi z gliny i żelaza; I tutaj ważne jest, aby się zatrzymać. Ta część przepowiedni dotyczy czasów nam współczesnych. Tu nie chodzi o przeszłość, bez wątpienia znajduje się opis naszej teraźniejszości. Glina symbolizują  kraje słabe, podczas gdy żelazo, dowodzi na  kontynuację cesarstwa rzymskiego. Są to silne narody, które kiedyś należały do ​​Rzymu. Musimy zwrócić szczególną uwagę, bo jak powiedział Jezus w Ewangelii Mateusza, wiemy, że będzie padać, gdy niebo jest zachmurzone. Następnie przygotować i wiedzieć, co to to proroctwo biblijne zapowiada, ponieważ słowa te zostały pozostawione przez Boga tysiące lat temu specjalnie dla mężczyzn i kobiet dzisiaj. Te stopy reprezentuje Europę i w konsekwencji  Unię Europejską, największy blok handlowy i polityczny na świecie.

Pełny obraz tego wszystkiego. . Imperium Rzymskie zostało podzielone jak widzieliśmy na części co doprowadziło do tego, co teraz znamy jako Europa. Podział ten pokrywa się całkowicie z 10 palcami figury (z mieszaniny gliny i żelaza) . Jednocześnie, gdy studiujemy Daniela rozdział 7, możemy zauważyć, że autor opisuje „mały róg” jako imperium, który z kolei będzie wyłaniać się z tego, co jest obecnie Europą. Rg ten jest urodzony z  10  państw, które należały do Rzymu, a później w rozdziale  8, oba imperia ma  scalić. Owo rodzące się imperium w Europie które jest kontynuacją Rzymu, to nikt inny jak  Watykan. Innymi słowy, proroctwo przedstawia że Watykan jest rzeczywiście wersją religijno-polityczną imperium rzymskiego, które nigdy nie umarło. Opisywałem kilkakrotnie jakie święta świętują nie tylko Europejczycy, ale prawie cały świat.Nowy Rok – święto Janusa, Sylwester, Sol Invictus. To nie święta izraelskie są obligatoryjne, ale rzymskie. Stąd taka pułapka, świetujesz święto Boga Izraela jesteś Żydem, ale wszyscy świętują święta starożytnego pogańskiego Rzymu. taka jest bolesna prawda. Ci co świętują niedzielę dzień Słońca, chcąc nie chcąc robią to samo i nie mam zamiaru nikogo krytykować, takie są fakty. To Imperium Rzymu narzuciło ten dzień.

Mało tego, to Rzymianie uwielbiali świnie, których nie jedli Izraelici:

 

“Najbardziej rozpowszechnionym mięsem była wieprzowina, sprzedawana na fora suaria. Po za tym jedzono również wołowinę.”

http://historykon.pl/jak-jadali-starozytni-rzymianie/

Niebawem mem o tym.

 

Tak więc kto narzucił styl życia na świecie? Izraelici prawdziwi, czy Rzym?

 

 

 

Podział cesarstwa rzymskiego.
Barbarzyńskie plemiona zaatakowały i ostatecznie  złamały imperium w 476 r ne, a dziesięć działów spadło pod dziesięciu królów. Były to: Niemcy (w Niemczech), Franków (we Francji), Burgundów (Szwajcaria), Szwedzi (w Portugalii), Wandalowie (w Afryce), Wizygoci (w Hiszpanii), Sasi (w Wielkiej Brytanii ), Longobardów, Ostrogotów i Herulowie (we Włoszech).

 

W Księdze Daniela dowiadujemy się, że moc rodzi się właśnie z tych 10 krajów, a następnie sprowadzono trzy z nich. Herulowie, Wandalowie i Goci przeciwnicy roszczeń papiestwa i dlatego zostali zniszczeni pod pretekstem odmowy  konwersji na “chrześcijaństwo”. Sojusz Justyniana Cesarza resztek imperium z papiestwem, urodził nową władzę, która różniła się od pozostałych 9 królestwach. Miało charakter  polityczno-religijny. Ten styl władzy nazwano „cezaro-papista”. Tak więc, wojsko cesarza Justyiniana, we współpracy z Papieżem kolejno pokonało tych trzech królów. Na Herulów w 439 ne Wandale w 533-534 i w końcu w 538 Ostrogotów.

 

Rozpadające się kamienia Feet

 

 

“Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud; zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki,(45) jak to widziałeś, że od góry oderwał się kamień bez udziału rąk, rozbił żelazo i miedź, glinę, srebro, złoto. Wielki Bóg objawił królowi, co potem się stanie. Sen jest prawdziwy, a wykład jego pewny.” Daniel 2: 44-45.

 

 

Jak widzieliśmy,  pojawiły się w historii ludzkości cztery mocarstwa, tak jak zostało opisane tysiące lat temu przez proroctwa, które Daniel wyjaśnił Nabuchodonozorowi. Po ostatnim i najbardziej okrutnym imperium (Antychrysta) , Bóg będzie interweniował bezpośrednio, aby rozbić w ciągu jednego dnia wszystkie imperia kute ręką człowieka i ustanowić swoje królestwo.

 

Kamień odrzucony
„Kamień, który odrzucili budowniczowie, Stał się kamieniem węgielnym. (23) Przez Pana się to stałoI to jest cudowne w oczach naszych.”. Ps 118: 22-23.

 

Daniel 2:34 „(34) Patrzyłeś, a wtem bez udziału rąk oderwał się od góry kamień, uderzył ten posąg w nogi z żelaza i gliny, i skruszył je. .” Co to jest za kamień, który niszczy cały posąg?

Dz 4:11: „ On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was, budujących, On stał się kamieniem węgielnym.

” 1 Kor 10.4: „ i wszyscy ten sam napój duchowy pili; pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus.”
„ dlatego tak mówi Wszechmocny, Pan: Oto Ja kładę na Syjonie kamień, kamień wypróbowany, kosztowny kamień węgielny, mocno ugruntowany: Kto wierzy, ten się nie zachwieje. . ” Izajasza 28:16.

 

 

Kamieniem, który zniszczy ostatniego Antychrysta i jego fatalny rząd jest Jezus Chrystus! Jezus jest skałą, życia wiecznego i jest opisany jako silna skała w wielu księgach Biblii. Paweł potwierdza to w Liście do Rzymian 9.33, a Piotr mówi to samo w 1 Piotra 2.6-7. Na pewno kamień wymieniony w Księdze Daniela odnosi się do Chrystusa.

Holy VooDoo-zkie filmy sciene fiction pokazują nam ziemię miodem i mlekiem płynąca oczywiście  po walce dobra ze złem jak np w serii “Terminator” kontra skynet. Są źli, przychodzą dobrzy i mamy pokój i bezpieczeństwo Jest to kłamstwo. jeszcze żaden człowiek nie zapewnił pokoju na świecie. Prawdziwy pokój jest w Chrystusie i po tym poznać czy ktoś jest od Boga. Krzyżacy w imię Boga mordowali, pseudowierzący w imię Boga szkalują i oczerniają.

Uczeni zgadzają się, że sen Nabuchodonozora przedstawia powstanie i upadek imperiów człowieka . To oznacza przyjście Jezusa Chrystusa, który jest żywym kamieniem, aby ustanowić swoje królestwo na ziemi.

 

(Dan . 2: 46-49)  Na tym koniec jego wyjaśnienia, Daniel przekonał króla, że sen był nadprzyrodzony. Nabuchodonozor uznaje Boga Daniela jako stwórcę wszechświata. W uzupełnieniu, król zobaczył swoje miejsce w historii świata i zrozumiał, że jego władza pochodzi od samego Boga (Vers. 37 i 47). Zdarzenia, które następują odnoszą się jak król czyni Danielowi poczesne człowieka (w. 48). Warto zauważyć, że w jego triumfie bardzo poważna rzecz, Daniel nie zapomni, kto łączy się z nim w modlitwie. Jak bardzo  pozycja dana od Boga decyduje, pokazuje fakt, że  król ustanowił trzech przyjaciół Daniela jako zarządców prowincji gdzie Nabuchodonozor mianowany gubernatorem.

 

(49)  Daniel prosił króla, by powierzył administrację prowincji babilońskiej Szadrakowi, Meszakowi i Abed-Negowi; Daniel natomiast przebywał na dworze królewskim. . ”

 

 

W opatrzności Bożej Daniel nie zapomniał o swoich przyjaciołach i Bóg nie zapomniał jego próśb.

Jeżeli Jezus wróci dajmy na to jutro, aby zniszczyć zło człowieka jako potężny król i Skała, to czy będziemy mieć czyste sumienie wiedząc, że w naszych modlitwach byli nasi przyjaciele i rodzina?

 

 

 

22 komentarze

Add a Comment
 1. Ateiści i tak powiedzą, że “Biblia została przerobiona na takie potrzeby i tylko ciemny lud wierzy w tę mitologię”. Kto chce odrzucić, ten odrzuci.

  1. ale jak skoro Septuaginta powstała pomiędzy 280 a 130 rokiem p.n.e a proroctwa tyczą się także okresu późniejszego

   1. Karol Szulawiak

    Ludzie powiedzą wszystko i wymyślą wszystko, byleby tylko nie przyjąć prawdy i w jakiś sposób uspokoić swe własne sumienie. Dlaczego tak robią? Nie mam zielonego pojęcia.. W sumie, sam nie byłem lepszy i przyjmowałem te podszepty diabelskie i niestety, czasem nadal to robię, bo w sumie bezgrzeszny w tym życiu nie będę.

 2. Grzegorz,Londyn

  Piotrze w Imię Jezusa bardzo Ci dziękuję za ten wpis.Wspaniała lektura, akurat niedawno czytałem ks.Daniela i w połowie ja zinterpretowalem a tu masz, wyjaśnienie do końca.
  Z Bogiem

  1. Piotr, czyli kamień, nie skała

   To jedna z najciekawszych i najbardziej niesamowitych Ksiąg Biblii.
   No i proroctwo z Daniela 7 które łączy się z Apokalipsą, gdzie z kolei posąg i mocarstwa przedstawione są w formie zwierząt wychodzących z morza. W Apokalipsie 13 hybryda tych właśnie zwierząt również wychodzi z morza.
   Wszystko się łączy, bo “na zeznaniach co najmniej dwóch świadków musi opierać się każda sprawa”. Tak też jest w Biblii, dlatego jest to wiarygodna Księga.

 3. Militarno-ekonomiczno-technologiczna potęga Bestii z Ziemi (Stany Zjednoczone) sprawi że ten symboliczny posąg ożyje w osobie fałszywego światowego mesjasza, a z pomocą zwodniczego języka fałszywego proroka cały świat odda mu pokłon i przyjmie jego znamię.
  Będzie to równoważne z oddaniem czci Bestii z Morza, która po reformacji na jakiś czas straciła swoją władzę religijno-polityczną i kontrolę nad światem, gdyż doznała śmiertelnej rany. Lecz bardzo szybko odzyskuje swoją potęgę dzięki pracy Bestii z Ziemi.

  Posąg Nabuchodonozora, który ucieleśni się (ożyje) w postaci fałszywego mesjasza w czasach ostatecznych będzie reprezentował wszystkie tajemne religie Bestii począwszy od Babilonu do Rzymu, które wchłonęły chrześcijaństwo tworząc z niego hybrydę znaną w apokalipsie jako Wielka Nierządnica, która uprawia duchowy nierząd z Bestią. (Piękna i Bestia)
  Dlatego tak ważne jest opuszczenie duchowego Babilonu, który w swoich obrzędach i tajemnych misteriach niecierpliwie od tysięcy lat oczekuje na pojawienie się zmaterializowanego i ożywionego posągu Bestii, który będzie przedstawiany jako wcielenie boga słońca wyznawanego we wszystkich światowych religiach.

 4. Tak Piotrze będziemy mieć ,czyste sumienie ,za Tych i za Innych warto i należy ,Pozdrawiam Piotrze .Z Bogiem

 5. Sodoma i Gomora już dawno została pokonana w rankingach na największy upadek społeczeństwa.
  Osoby mające problem z onanizmem, pożądliwością ciała – nie wchodźcie.

  http://www.logo24.pl/Logo24/1,154809,21567344,kontrowersyjna-kampania-znanej-marki.html

  1. Masz rację. Jeden z pozytywnych komentarzy – “Ta kampania jest taka dobra!” pod zdjęciem dwóch homoseksualistów… brak słów.

  2. Czerwoni lubuja sie w pieknych, ale pustych slowach i gestach. Za to kochaja mieszac ludziom w glowach ( marksizm kulturowy sie klania )… No coz synagoga szatana.

  3. Brrr, coś okropnego; rozumiem miłość jako inspirację do tworzenia, ale nie w takim wydaniu :/

  4. Piotr, czyli kamień, nie skała

   “A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego.”
   A jak było?
   “Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe”
   Tak też jest dziś. Bóg jest lżony, wyszydzany, wyśmiewany. A na podium stawia się pseudonaukę która generuje więcej pytań niż odpowiedzi.Zaraz obok stoją wszelkie dewiacje jako okrzyk “wolności” ludzi od wszelkich praw moralnych. Człowiek którego ludzie uważają za zastępcę Jezusa (co już jest samo w sobie hańbą i wstydem przed Bogiem) mówi, że muzułmanie są “uczniami Jezusa”.
   Czasy Noego powoli przerastamy herezją, bałwochwalstwem oraz rozpasaniem duchowym, moralnym i fizycznym…

 6. Wandalowie i Goci to Polacy czyli lechici .

  Wandalowie od Wandali-Wisly i krolowej Wandy
  Goci od Gotalu-rzeki Odry.

  Przestudiuj prosze epitafium Chrobrego

  “W tym grobie spoczywa wodz-szlachetna golebica…….Imie twoje w slawie, wiec chwala Ci Boleslawie. Tak krolestwo Slowian, Gotow czyli Polakow cesarz wyniosl wyzej……”
  Po lacinie ” …Boleslaus Gottorum sive Polonorum a te ducalia….”
  i przejzyj prosze
  plyta w Augsburgu
  “Cavillio Lescho ti claudius buccio…..dedit”
  Na pozegnanie Leszkowi Tyberiusz Klaudiusz grob ten z czterema framugami na osm urn popielnych, jeszcze za zycia. jemu jedynie. dla zaszczytu, na zupelna wlsanosc oddal” – wg J Bieszka.

  1. Poniżej wynika, że Wandalowie byli germanskim plemieniem:

   https://pl.wikipedia.org/wiki/Polacy_a_Wandalowie

   a to wyklucza taką tezę

   1. Prawde rzeczecz.
    Wandalowie (Polacy) byli nazywani germanami badz plemionami germanskimi w tamtych czasach.

    “Ogromną przysługę sprawili Niemcom Piliniusz i Tacyt pisząc o Germanii. Tyle, że to co oni nazywali Germanią było Słowiańszczyzną Zachodnią. A Germanie była to mieszanina Słowian i napływowych Celtów i Skandynawów pomiędzy Renem a Łabą. Dominującym żywiołem Europy środkowej opisanej przez Piliniusza i Tacyta jako „Germanii” byli Słowianie a nie Germanie. Osadnictwo słowiańskie sięgało Renu. To ze Słowianami Rzymianie walczyli, a nie z „Germanami”. Tyle, że wtedy tej nazwy jeszcze u łacinników nie używano. Nie wiadomo kto pierwszy użył słowa „Germanie”, ale w czasach Rzymskich była to mieszanina Słowian, Celtów i Skandynawów.”

    opolczykpl.wordpress.com/2015/05/26/propagandowe-klamstwa-o-slowianach-rodem-z-niemiec-w-the-poland-times/

    Tych zrodel ze germanie to Slawianie jest duzo wiecej. Powyzej zaledwie jeden z nich

 7. Sekta SJ to niestety mistrzowskie posuniecie diabelskiego watykanu… Musimy byc przeto w dziele ewangelicznym nadludzmi. Wiecie o co mnie chodzi? Proste. Musimy kompletnie ZANEGOWAC nasze slabosci i ograniczenia wynikajace z ludzkiej grzesznej natury. Tak nam dopomoz Jezu Chryste.

 8. Przejrzyj prosze rowniez stare mapy gdzie Federacja Lechitow pod wodza Polakow (lacinska nazwa na Polakow i ogolnie barbazyncow to germanie) graniczyla z Frankami
  Tam na tych terenach nie bylo wtedy niemcow.
  dwie granice sa wspomniane z roznych okresow w polskich kronikach.
  Jedna pozniejsza mniej wiecej caly teren nrd-owek nad rzeka Laba
  i wczesniejsza od rzeki Sali tuz obok Frankow.

  Moje przypuszczenie skad biora sie niemce to bawaria i ogolnie poludniowe tereny dzisiejszych niemiec plus szwajcaria. Slowem graniczna prowincja Rzymu.
  Nawet tereny Austrii nalezaly do Lechickich plemion.
  Ci lechici z tych terenow zostali zniemczeni
  przez stulecia naporu “swietego cesarstwa rzymskiego narodu niemieckiego” panujacego od okolo 800 ad

 9. Dla mnie gdy po raz pierwszy zapoznałem się z proroctwem Daniela to był początek narodzin do nowego życia w Chrystusie. Wysłuchałem wtedy około 30 godzin wykładów na ten temat adwentysty pastora Władysława Kosowskiego. Natomiast słowa o znamieniu bestii z Księgi Apokalipsy Jana wprawiły mnie w zdumienie i wywołały prawdziwy wstrząs. Wtedy już byłem pewny, że istnieje Bóg, a Biblia to jego słowo skierowane do ludzi.
  Najbardziej podobają mi się dwa fragmenty Biblii, który prosto, ale dobitnie pokazują kim jest Bóg.
  1/ Mojżesz zaś rzekł Bogu: „Oto pójdę do synów Izraela i powiem im: «Bóg ojców naszych posłał mię do was». Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest Jego imię, to cóż im mam powiedzieć?” Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: „JESTEM, KTÓRY JESTEM”. I dodał: „Tak powiesz synom Izraela: «JESTEM posłał mnie do was»”. (Księga Wyjścia 3:13–15)

  2/ “(1) I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. (2) I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. (3) I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi.
  (4) I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. (5) I rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię. I mówi: Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe.” /Ap.J. 21/.

  “Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe.” Cudowne słowa. Jak dobrze jest je usłyszeć. To sam Bóg nasz Ojciec mówi do nas.

  Chwała Ci Panie Boże nasz Ojcze Święty!

  Andrzej Cyrikas – Wielki ucisk. Cz.III. Pochwycenie Kościoła. 29.03.2017

 10. Ja też dziękuje w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Właśnie dzisiaj czytałem/czytam ks.Daniela. Trochę wiedziałem, ale nadal moja wiedza jest szczątkowa, muszę sobie poukładać jeszcze ogromną ilość puzzli w głowie. Na szczęście dzięki twojej Piotrze pracy, zaangażowaniu, wkładu sercowego i prowadzenia przez Ducha Bożego:-) Owe puzzle wskakują na właściwe miejsce przez co lepiej rozumiem, wzrastam duchowo, umacniam się w Panu. Chociaż ciężki był zeszły rok przyjmując ogromną ilość odkręconego fałszu czyli prawdy:-P mój mózg doznawał wstrząsów, szoku. Kosztowało mnie to sporą ilością łez, to jednak jak dotąd wytrwałem i moje serce tak jak i zapewne wasze serca umiłowały sobie oczyszczającą prawdę, drogę i życie W Jezusie gdyż w nim mamy wszystko co nam jest potrzebne aby dotrzeć do Ojca. Staram się codziennie zakładać Bożą zbroje zapierając się siebie. spełniać wole Ojca będąc we wszystkim co dobre i chwalebne doskonalszym. Sporo jeszcze mojego ja zostało, ale Duch Święty naucza mnie o wszystkim i poprawia moje spaczone myślenie. Mam nadzieję że wytrwamy do końca:-) Jeszcze raz Piotrze dziękuje.
  Niech cię Pan Błogosławi i strzeże i obdarzy pokojem.

  „Bardziej niż czegokolwiek strzeż swego serca, bo z niego się wywodzi całe twoje życie. Unikaj wszelkiego fałszywego słowa, niech ust twoich nie splami żadna przewrotność. Twoje oczy niech patrzą zawsze tylko prosto, spoglądać masz zawsze śmiało przed siebie! Niech twoje stopy kroczą po równych drogach, niech będą wygładzone wszystkie twoje ścieżki. Nie zbaczaj z drogi ni w prawo, ni w lewo, odwracaj się co rychlej od zła wszelkiego!” (Przyp. Sal. 4,23-27 BR).

 11. Dziękuję w imię Jezusa. Przyznam że z historii i polityki dobra nie jestem i nie bardzo umiem ogarnąć proroctwa pod tymi względami, jednak takie tłumaczenia pomagają to poukładać w głowie 🙂

 12. Świetna robota Piotrze, na chwałę Pana!

  To wspaniałe, że dzień w dzień dowiaduję się czegoś nowego. Biblia cały czas mnie fascynuje i zaskakuje. Jej precyzja, mądrość, wzajemne uzupełnianie się tekstów jest niesamowite!

  Wielu Błogosławień Piotrze życzę 😉

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: