O, gdybym miał skrzydła jak gołębica, Chętnie uleciałbym i odpoczął7)Rzekłem:  (8) Oto uleciałbym daleko, Zamieszkałbym na pustyni. Sela. (9) Szybko poszukałbym sobie schronienia Przed wichrem gwałtownym i przed burzą.” Psalm  55

 

 

Dawid, człowiek który pokonał Goliata mierzącego sześć łokci i jedną piędź, czyli ok 3 metrów. Dawid, człowiek blogosławiony przez Boga Wszechmogącego miał problemy na dzień dzisiejszy językiem świeckim rzeklibyśmy z psychiką. Szukał samotności, uciekał od problemów.

Każdy chrześcijanin im bardziej gorliwy, tym  ma więcej problemów zwanych uciskami od świata.

 

To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat. Jana 16

 

Nawet “letnaki” mają problemy. Jednak wielkoroć uciski są po to, by ćwiczyć naszego ducha. To jest Plan Boga.

 

“Utwierdzając dusze uczniów i zachęcając, aby trwali w wierze, i mówiąc, że musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego.” Dzieje 

 

Jeszcze raz musimy zdać sobie sprawę, że jesteśmy w stanie wojny, a żeby ją wygrać, należy być zaprawionym w boju.

Co to byłby za żołnierz, gdyby czytał tylko książki o walce? Żołnierz teoretyk.

 

” Bracia moi, przyjmujcie z pełną radością rozmaite doświadczenia, przez które przechodzicie, (3) świadomi, że próba wiary waszej rodzi wytrwałość!” Jakuba 1.2

 

Czy to choroba, czy kłopoty w pracy, czy szkole, w małżeństwie jakkolwiek niemiłe wydarzenia, powodują szukanie wyjścia z sytuacji, hartują. Ostatecznie wyciągają z tego stanu zmuszającego nas do oparcia w Bogu.

 

 

(16) Panie, w ucisku szukaliśmy Ciebie, słaliśmy modły półgłosem, kiedyś Ty chłostał.

Ks. Izajasza 26:16,

 

Może masz dumę, może pychę nawet pomimo owej chłosty. To jest lekcja, to jest poligon. Nie przejdziesz kolejnego levela (poziomu) jeśli nie usuniesz tego brudu ze swego życia. Dzięki łasce i błaganiu.

 

Dawid chciał odlecieć niczym ptak od problemów, ale Bóg nigdy, ale to nigdy nie zostawi Cię samego, choć Tobie się tak wydaje:

 

“lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają.” Izajasza 40