Bojaźń Boża nie jest życiem w notorycznym strachu przed wypełnieniem woli Ojca. Bojaźń to szacunek do Prawa że świadomością naszego ewentualnego potknięcia, które to nam Bóg wybaczy jeśli mu to wyznamy.

Natomiast życie w łasce to respektowania Prawa z wdzięczności za łaskę.