Nie jest prawdą, iż Bóg ma swoich ludzi tylko w kościele i to protestanckim. Bóg ma swoich ludzi wszędzie, gdzie dana grupa ma charakter ponad religijny, ale czasem Duch Jezusa działa tam, gdzie nikt by się tego nie spodziewał, jak na przykład wśród bandytów czy homoseksualistów, którzy za niedługi czas się nawracają. Duch Święty nie jest niczym ograniczony, a nasi znajomi mogą być po prostu jeszcze niezbawionymi.

Duch Święty jest w każdym kościele, tak samo jak w każdym kościele może być  diabeł.