świadectwo to pokazuje zarówno ścieżkę zła mającą źródło w dzieciństwie jak i wejście w pozorne chrześcijaństwo aby na końcu poznać prawdziwego Jezusa.

Chwała Panu Jezusowi za uratowanie Emanuela.