IMA międzynarodowe stwoarzyszenie Maryjne skierowało do papieża Franciszka apel, aby ten ogłosił Marię jako współodkupicielkę z Jezusem odkupicielem.

 

W dziesięciostronicowym dokumencie Komisja Teologiczna stowarzyszenia przekonują, że wierni otrzymaliby w ten sposób mocne potwierdzenie szczególnej roli, jaką Maryja odgrywa – we współpracy z Jezusem – w dziele odkupienia.

 

– Sądzę, że wielu ludzi odczuwa rozprzestrzeniania się zła w świecie i dostrzega rolę Maryi jako duchowej Matki – mówi dr Robert Fastiggi, mariolog z seminarium w Detroit.

 

Jego zdaniem taki akt papieża pogłębił rozumienie roli Maryi jako Nowej Ewy, która współpracuje ze swoim synem Nowym Adamem w dziele zbawienia dusz ludzkich.

 

Postulat ten stworzono na okazję 100 lecia objawień fatimskich.

 

 

 

Jaki jest skutek królowania Marii w Polsce wiemy od czasu zaborów.

My wiemy kto kryje się za rzekomą Marią katolicką:

 

Czy Lucyfer jest tą samą osobą, co duch kryjący się za tzw Matką Boską?

 

Tak więc zrównanie niby Marii z Jezusem JEDYNYM zbawcą jest nie tylko bluźnierstwem, ale i demonicznym planem stanistów mającym jeszcze bardziej upodlić kraje katolickie.

 

 

Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak TYLKO przeze Mnie” Jana 14