“Jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie” Efezjan 1.20

 

Wątek umieszczenia Jezusa po prawicy Boga Ojca jest sztandarowym tematem Świadków Jehowy i byłych Świadków.

Zanim jednak przejdziemy do wersetów chciałbym abyśmy ustalili czym jest prawica.

Prawica nieodłącznie kojarzy się nam z dwoma pojęciami słownikowymi:

 

1. zbiorcze określenie ugrupowań o tendencjach konserwatywnych, uznających za wartości nadrzędne: szacunek dla tradycji, autorytetów, hierarchii społecznej, wspólnotę narodową, rodzinę oraz własność prywatną;
2. podniośle o prawej ręce.

http://sjp.pl/prawica

 

Upraszczając, prawicą jest nurt polityczny chroniący własność prywatna oraz rodzinę. Notabene w polskim sejmie nie ma prawicy. Prawicą jest ręka prawa kojarzona z siłą, gdyż zdecydowana większość ludzi ma więcej siły w ręce prawej.

Jeśli mówimy o prawicy w kontekście biblijnym, nie sposób także nie zainteresować się źródłosłowem. Prawica pochodzi od Prawa. Prawym człowiekiem, czyli przestrzegającym Prawa Boga w oczach Boga był Noe:

 

Oto dzieje Noego. Noe, człowiek prawy, wyróżniał się nieskazitelnością wśród współczesnych sobie ludzi; w przyjaźni z Bogiem żył Noe.
Ks. Rodzaju 6:9″

 

 

Idziemy dalej. Prawy człowiek otoczony jest mocą Bożą i przeciwnie nieprawy człowiek jest tej mocy pozbawiony, Nieprawy nie przestrzega Prawa Boga.

Świadkowie Jehowy i inne sekty sprowadzają Jezusa do kogoś, kto jest takim zastepcą dyrektora i sami nie wiedza kim tak na prawdę jest, czy synem Boga, czy archaniołem czy stworzeniem stworzonym na potrzeby zgładzenia grzechu.

Jezus  to Bóg, który przyszedł na nasz ziemski świat zniżając się do ciała człowieka, do naszej ziemskiej natury. Jezus przebywając wśród mieszanki Edomitów (Herod nim był) Judejczyków (Jezus nim był) i Beniamitów (Paweł nim był) powoli oznajmiał Żydom iż jest mesjaszem i Bogiem wcielonym:

 

24) Dlatego powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Jeśli bowiem nie uwierzycie, że to Ja jestem, pomrzecie w swoich grzechach” Jana 8.24

 

Jak zareagowali tamtejsi uczeni w Piśmie, pierwowzór świadków Jehowy?

 

” Żydzi więc rzekli do Niego: – Nie masz jeszcze pięćdziesięciu lat, a Abrahama widziałeś? (58) Powiedział im Jezus: – Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Zanim Abraham się narodził, JAM JEST! (59) Porwali więc kamienie, aby rzucić na Niego, ale Jezus ukrył się i wyszedł ze świątyni.”

 

Tylko Bóg mógł o sobie powiedzieć “Ja jestem”.

Sam Bóg przyszedł do nich, co dla Żydów oznaczało równość z Bogiem Jahwe, dlatego tego Żydzi nie przyjęli Jezusa uważając Go za heretyka i fałszywego mesjasza a następnie chcieli zabić.

 

J 10,31-42
Żydzi porwali kamienie, aby Jezusa ukamienować. Odpowiedział im Jezus: „Ukazałem wam wiele dobrych czynów pochodzących od Ojca. Za który z tych czynów chcecie Mnie ukamienować ?”

Odpowiedzieli Mu Żydzi: „Nie chcemy Cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty będąc człowiekiem uważasz siebie za Boga”.

 

 

Dziś świadkowie Jehowy i ich agendy usilnie pracują aby zdyskredytować osobę Jezusa. To co było 2000 lat temu jest i teraz. Chcą zdyskredytować ponieważ tylko w osobie Jezusa jest zbawienie.

 

 

 

Jezus zrodzony na ziemi utracił to, co miał w niebie. Odzyskał to dopiero wtedy na nowo w dodatku w naturze ludzkiej idąc w tej nowej sytuacji do nieba do Ojca zasiadając na tronie Boga. Dlatego oznajmia,że dana Mi jest wszelka władza i moc bo ją miał przed pozbawieniem i odzyskuje po pozbawieniu. Jeśli zasiada się na tronie Boga po prawicy to się jest Bogiem. Król Dawid archetyp Boga i zapowiedź niepodzielnych rządów Jezusa w tysiącletnim królestwie, nie miał przy sobie  nikogo, komu by powierzył rządy. On sam to rządził.

 

Księga objawienia mówi nam, że cześć i chwalę równą Bogu odbiera Ojciec i Syn:

 

 – mówiących głosem donośnym: «Baranek zabity jest godzien wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo». A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i na morzu, i wszystko, co w nich przebywa, usłyszałem, jak mówiło: «Zasiadającemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc, na wieki wieków!» A czworo Zwierząt mówiło: «Amen». Starcy zaś upadli i oddali pokłon.

 

Aniołowie takiej chwały odebrać nie mogą.

Taką samą cześć każdy prawdziwy wyznawca Jezusa za czasów apostołów i dziś wie, że się należy na równi z Ojcem i taką cześć oddawali apostołowie i uznający Mesjasza Żydzi w czasie gdy Jezus był na ich ziemi i głosił zbawienie o czym czytamy w Nowym Testamencie.

Na zakończenie ostatniej księgi Biblii Apokalipsy upada dwudziestu czterech Starców przed Zasiadającym na tronie i oddaje pokłon Żyjącemu na wieki wieków, i rzuca przed tronem wieńce swe, mówiąc:

«Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, odebrać chwałę i cześć, i moc, boś Ty stworzył wszystko, a dzięki Twej woli istniało i zostało stworzone»

 

Owa prawica Boga to siła i moc niczym PRAWY sierpowy.

“„Uwielbiona jest potęga prawicy Twej, Panie, Prawica Twa, o Panie, starła nieprzyjaciół” (Wj 15,6);

 

 

” „Do Ciebie lgnie moja dusza, prawica Twoja mnie wspiera” (Ps 63,9)”

 

 

Przecież nie ręka fizyczna wspierała Dawida, ale moc Boga.

W Psalmie 16 jest mowa o tym, że Bóg jest po prawicy Dawida. Czy tedy Bóg jest niżej od Dawida wg rozumowania SJ i byłych świadków o ile są byli świadkowie..?

 

 „Stawiam sobie zawsze Pana przed oczy, nie zachwieję się, bo On jest po mojej prawicy” (Ps 16,8)

 

Tak więc prawica nie jest fizycznym miejscem, a mocą Bożą, potęgą, chwałą, Prawem.

Wstąpienie Jezusa do nieba pozwala nam optymistycznie spojrzeć w rzeczywistość naszej drogi życia. Jezus Bóg Prawdziwy jak to Jan powiada i w prawdziwym człowieku, nasze człowieczeństwo zostało zaniesione do Boga.

Jezus Chrystus stworzył dla nas most, przejście nad doliną śmierci niczym na niebezpiecznym szlaku górskim. On to osiągnął niebiański szczyt pociągając nas za sobą. Tedy powierzając Mu swoje życie mamy gwarancję zbawienia.