Jeśli chcesz zobaczyć czym jest grzech, to przypomnij sobie śmierć kogoś Ci bliskiego, tudzież ukochanego psa czy kota.

Niedawno płakałem nad zmarłym psem. Odszedł a mógł żyć.

Jeśli chcesz wiedzieć czym jest grzech, spójrz na zmarłe ciało. Karą za grzech jest śmierć. Żaden grzech nikomu nie ujdzie jeśli nie odda swego życia Chrystusowi i nie porzuci grzechu:

 

” Idź i nie grzesz więcej” (J 8,1-11)”

 

Grzech to śmierć. Możesz kochać ten świat, swoje hobby, pieniądze, przyjaciół, ale bez względu na Twoje przywiązanie do świata umrzesz cieleśnie. Taki jest skutek grzechu:

 

“A do Adama rzekł: Ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc: Nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie! W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego! (18) Ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym. (19) W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. (20) I nazwał Adam żonę swoją Ewa, gdyż ona była matką wszystkich żyjących. (21) I uczynił Pan Bóg Adamowi i jego żonie odzienie ze skór, i przyodział ich. (22) I rzekł Pan Bóg: Oto człowiek stał się taki jak my: zna dobro i zło. Byleby tylko nie wyciągnął teraz ręki swej i nie zerwał owocu także z drzewa życia, i nie zjadł, a potem żył na wieki! (23) Odprawił go więc Pan Bóg z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty. (24) I tak wygnał człowieka, a na wschód od ogrodu Eden umieścił cheruby i płomienisty miecz wirujący, aby strzegły drogi do drzewa życia.

 

 

Widząc zmarłe ciało stajesz się bezbronny, jeśli nie wierzysz w Boga Twoje przekonania na temat świata nie mają żadnego znaczenia. Twoje pieniądze, wykształcenie, pozycja są niczym.

Popatrzyłem na mojego owczarka. Wyglądał jakby zasnął. On spał. Ciało zostało wyłączone niczym w  zabawce dla dzieci. Bóg wyjął z niego baterię..

 

Kiedy miał kilka miesięcy:

 

Bóg nam dał tak wspaniałych i wiernych przyjaciół, ale to człowiek poprzez nieposłuszeństwo zmarnował tak wiele.

 

Pyszny człowiek myśli że jest kimś, choć jest niczym. W takich chwilach widzimy jacy jesteśmy mali.

Szatan daje nam tu i teraz. Bóg daje nam to co będzie.

Cała nasza nadzieja w Bogu i życiu wiecznym jakie nam zaoferował w swej hojności.

Zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. (Rz 6,23

 

Módlmy się o naszych bliskich póki żyją, o ich zbawienie, a wtedy:

 

“Kto we Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie (J 11,25)”

 

Ciekawostka nt losu zwierząt w biblii:

 

Koh 3:19 Bw “Bo los synów ludzkich jest taki, jak los zwierząt, jednaki jest los obojga. Jak one umierają, tak umierają tamci; i wszyscy mają tego samego DUCHA, Człowiek nie ma żadnej przewagi nad zwierzęciem. Bo wszystko jest marnością.”

 

 

” (18) Powiedziałem sobie: Ze względu na synów ludzkich tak się dzieje. Bóg chce ich bowiem doświadczyć, żeby wiedzieli, że sami przez się są tylko zwierzętami. (19) Los bowiem synów ludzkich jest ten sam, co i los zwierząt; los ich jest jeden: jaka śmierć jednego, taka śmierć drugiego, i I ODDECH ŻYCIA TEN SAM. ..”

„Niech się zaroją wody rojem DUSZ żyjących i niech stworzenia latające latają nad ziemią po obliczu przestworza niebios”.

 

 

Pilnujmy swego życia póki żyjemy w ciele gdyż:

 

Wiedzą bowiem żywi, że muszą umrzeć, lecz umarli nic nie wiedzą i już nie ma dla nich żadnej zapłaty, gdyż ich imię idzie w zapomnienie. (6) Zarówno ich miłość, jak ich nienawiść, a także ich gorliwość dawno minęły; i nigdy już nie mają udziału w niczym z tego, co się dzieje pod słońcem.  Koheleta