Filmik na bis.

Uzależnienie od muzyki i częste jej słuchanie jest jednym ze sposobów zagłuszania głosu Boga, który chce nas uwolnic od sił Złego.