Gdyby ktoś zapomniał, że Jezus jest jedynym Bogiem i zbawicielem:

 

“Oto, Bóg zbawieniem moim! Zaufam i nie będę się lękał: gdyż Pan jest mocą moją i pieśnią moją, i zbawieniem moim.” Izajasza 2

 

W nikim innym nie ma zbawienia.

 

(15) Nauka to zasługująca na wiarę i godna całkowitego uznania, że Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy.

1 List do Tymoteusza 1:15

 

Pan nasz i Bóg nasz.