Dotychczas uhonorowani na znaczkach Watykanu byli święci Rzymu: Teresa z Kalkuty, Jan Paweł II i Jan XXIII.

Tym razem na 500lecie reformacji, czyli jak to katolicy nazywają odłączenia się od kościoła (Rzymu), Watykan zdecydował się wydać takie znaczki, co my rozumiemy jako podanie sobie rąk z …odstępczymi protestantami, z braćmi odłączonymi, którzy w tym roku się połącza.

 

Uwaga!! To nie jest ten znaczek Watykanu. Jak widać jest on jeszcze z czasów Czechosłowacji.

 

 

Według mojej oceny, owa ekumenia będzie miała pewne reperkusje w postaci zepchnięcia na margines życia społeczno-religijnego a być może nawet juz ekonomicznego całej reszty protestantów, którzy nie podpiszą się pod tą “szlachetną” inicjatywą.