Chrześcijanie biblijni. Nie wierz tak jak autorytety świata. W Jezusa wierz!

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Szczęśliwi, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem będą nasyceni.

” Szczęśliwi, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem będą nasyceni.” Mateusza 5

 

Słownik języka polskiego tłumaczy frazę “łaknąć” jako:

“odczuwać głód; też: odczuwać chęć spożycia określonego pokarmu”

 

Czy jednak jest to w ludzkim, cielesnym sensie głód sprawiedliwości? Nie może być o takim głodzie mowy. Sprawiedliwością Bożą nie jest sprawiedliwość typowa dla kina akcji, gdzie samotny bohater mści się na kilku bandytach, po drodze wysadzając ileś tam samochodów. Taka sprawiedliwość jest sprawiedliwością szatana ukazaną na przykład w filmach z S. Segalem  typu. “Szukając sprawiedliwości“.

 

Czym więc jest owa sprawiedliwość?

Odpowiedź leży w księdze Powtórzonego PRAWA.

 

 

” Nie będziesz naginał prawa, nie będziesz stronniczy, nie będziesz brał łapówki, gdyż łapówka zaślepia oczy mądrych i zniekształca sprawy tych, którzy mają słuszność. (20) O sprawiedliwość, li tylko o sprawiedliwość będziesz zabiegał, abyś zachował życie i utrzymał w posiadaniu ziemię, którą ci da Pan, Bóg twój. (21) Nie będziesz sobie sadził świętego drzewa jakiegokolwiek rodzaju przy ołtarzu Pana, Boga twego, który sobie zbudujesz. (22) Nie postawisz też sobie pomnika, którego Pan, Bóg twój nienawidzi”. Pwt 16

Innym ważnym cytatem jest cytat z Jakuba

Kiedy już poznajesz Boga, On Cię usprawiedliwia za wszystkie Twoje dotychczasowe grzechy. Masz nowe życie. Stajesz się czysta kartką

(11) A takimi byli niektórzy z was. Lecz zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego. 1 list do Koryntian 6:11″

Z czego zostaliśmy usprawiedliwieni? z Grzechu, który jest bezPRAWIEM. Od tej pory mamy  NIE GRZESZYĆ. Aby nie grzeszyć, musimy znać Boże Prawo, czyli to, co wymaga od nas Bóg:

(24) Widzicie, że człowiek dostępuje usprawiedliwienia na podstawie uczynków, a nie samej tylko wiary. List Jakuba 2:24,

Nie ma skutków, OWOCÓW  wiary, nie ma wiary. Wiara bez uczynków jest martwa:

Podobnie też nierządnica Rachab, która przyjęła wysłanników i inną drogą odprawiła ich, czy nie dostąpiła usprawiedliwienia za swoje uczynki? List Jakuba 2:25,”

Sprawiedliwość w sensie Bożym jest przestrzeganiem Jego Prawa.

 

“13 Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. 14 Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?» 15 Jezus mu odpowiedział: «Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe». Wtedy Mu ustąpił”

 

Co mogło tutaj być sprawiedliwe? To co jest zgodne z wolą Ojca, bo to On ustanawia Prawo.

Tak więc głód sprawiedliwości jest tylko i wyłącznie przez słowo Boże. O głodzie w kontekście Słowa Bożego jest również mowa w Amosie;

” Oto nadejdą dni –
    wyrocznia Pana Boga –
    gdy ześlę głód na ziemię,
    nie głód chleba ani pragnienie wody,
    lecz głód słuchania słów Pańskich.
12 Wtedy błąkać się będą od morza do morza,
    z północy na wschód będą krążyli,
    by znaleźć słowo Pańskie,
    lecz go nie znajdą. “

 

Prawdziwi wierzący, nie tekstów biblijnych łakną, ale Jezusa, bo w Jezusie jest sprawiedliwość. Czym jest obecna manna, chleb życia? Jest to Słowo, którego Izraelici nie mieli. Czyż nie poprzez Słowo mamy nadzieję, wiarę? Czyż nie przez Biblię otrzymujemy odpowiedzi od Boga? czy Biblia nie wyznacza nam standardów moralnych?

W czasach końca ludzie będą łaknąć Biblii ale jej nie znajdą. Być może trafimy w Wielki Ucisk, a wtedy Biblia będzie zakazana, a wtedy będzie za późno. Ludzie będą pozbawieni  nadziei.

” Wierzcie w światłość, póki światłość macie, abyście się stali synami światła. To Jezus powiedział, i odszedłszy, ukrył się przed nimi. (37) A chociaż tyle cudów dokonał wobec nich, nie wierzyli w niego,” Jana 

 

 

 

 

Updated: 15 stycznia 2017 — 11:51

13 komentarzy

Add a Comment
 1. Sprawiedliwosc jest pustym slowem/dzwiekiem dla osob ktorym duch upadlego swiata pomieszal w glowach. Dla nich sie liczy tylko pelna miska i cielesne uciechy wzglednie wysoka pozycja materialno-spoleczna. Ponure to slowa, ale prawdziwe.

 2. Sprawiedliwosc jest wtedy, gdy pomimo wszystkich naciskow ze strony dowolnej natury czynnikow, zachowujesz w swoim sercu milosc, a nie zamieniasz ja na nienawisc. Wtedy jestes prawdziwym uczniem Jezusa Chrystusa.

 3. Dopiero z Biblii można dowiedzieć się właściwego znaczenia słów, bo człowiek wszystkie pojęcia powypaczał: mądrość, sprawiedliwość, piękno…..itd…. Czasem trudno jest mi te pojęcia zrozumieć w ich pierwotnym, Bożym znaczeniu, bo tak nasze umysły przywykły do innych znaczeń tych pojęć.

  1. narodzenie na nowo to także przewartościowanie naszego życia i pojęć

    1. wszystko mi jedno, może byc nawet meta goja…

 4. Dobrze, ze jestescie. Wspaniale, iz mimo atakow sil zla Piotr nadal kontynuuje swoja prace. Oby tak dalej.

 5. “Prawdziwi wierzący, nie tekstów biblijnych łakną, ale Jezusa, bo w Jezusie jest sprawiedliwość.”

  Dobrze napisane 🙂

  Ludzka sprawiedliwość jeszcze może być taka: każdemu po równo, temu tyle, i temu tyle samo.
  Z jednej strony tworzenie niezliczonej ilości praw, z drugiej strony komunizm.

  Biblia nazywa “sprawiedliwym” człowieka, który trzyma się Bożego prawa.

  “Co mogło tutaj być sprawiedliwe? To co jest zgodne z wolą Ojca, bo to On ustanawia Prawo.”-Amen

  1. dzisiaj widze hasła: dzieki jurkowi. gdyby nie Jurek. owsiak załatwi, Owsiak pomaga.
   A gdzie Jezus?
   Ludzie Go nie potrzebują…tak jak polnocny Izrael w czasie swojej hossy nie potrzebował Boga

   1. tak a na finał wośp jest co roku “światełko do nieba”. Które jest oszustwem bo tylko nazywa się do “nieba” ale tak naprawdę ma za zadanie przyciągnąć ludzi do Owsiaka.

    Owsiak o światełku do nieba:
    “Orkiestra zdobyła sobie tylu zwolenników właśnie dlatego, że się kręci, że cały czas coś się dzieje. Dlatego wspierają nas sponsorzy. Oni chcą, by o Orkiestrze było głośno.”

    Następna gwiazda, która utraciła własne światło i stała się ciemną gwiazdą 🙂

 6. Ty dziś o sprawiedliwości, a ja rozważałam wczoraj o mądrości.

  Wg obecnego „światowego” rozumienia mądrość jest nagromadzoną wiedzą i doświadczeniem, które pozwala podejmować lepsze decyzje, nie popełniać tych samych błędów.

  Mądrość wg filozofów i psychologów może przejawiać się w:

  1) umiejętnej, skutecznej realizacji celów i zadań
  2) realizowaniu akceptowanych przez siebie wartości i życia zgodnego z nimi
  3) ułożeniu i utrzymywaniu konstruktywnych relacji z otoczeniem, to jest innymi ludźmi, grupami, instytucjami
  4) samorealizacji i rozwoju własnych talentów, wykorzystywaniu silnych stron.

  Czyli podsumowując mądrość to skuteczne działanie dla jak najlepszego, najbardziej satysfakcjonującego dla siebie życia.

  Natomiast mądrośś wg Pisma Świętego jest:

  1. Darem. Nie można osiągnąć jej przez własne wysiłki, ona przychodzi na nas dzięki Duchowi Świętemu w naszym wnętrzu, o którego się modlimy.

  („Osiądzie na Nim duch Boga: duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i pobożności. Napełni go duch bojaźni Bożej.” Iz 11,2-3;
  „Jeżeli zaś komu z was brakuje mądrości, niech błaga Boga, który wszystkich chętnie obdarza – niczego nie wypominając – a będzie mu dana.” Jk 1,5)

  2. Mądrość to zdolność do oceny i rozsądzania między tym co dobre, a tym co złe, posłuszeństwo Bożemu Prawu.

  („Twoje przykazania dały mi mądrość, dlatego nienawidzę wszelkiej drogi kłamliwej.” Ps 119,104
  Nauczyłem was ustaw i praw, jak mi rozkazał Pan, mój Bóg, abyście tak postępowali w ziemi, do której wchodzicie, aby ją wziąć w posiadanie. Przestrzegajcie je więc i je spełniajcie, gdyż to jest wasza mądrość” Pwt 4,5-6)

  3. Mądrość to otrzymanie zdolności i nowych umiejętności wykonywania pracy, tej dla Boga jak i zawodowej.

  („Niech tedy Besalel i Oholiab i wszyscy zręczni mężowie, którym Pan dał mądrość i umiejętność, aby umieli wykonać wszelką pracę potrzebną do służby w świątyni, zrobią wszystko, jak rozkazał Pan.” Wj 36,1
  „Wyrwał go także ze wszystkich jego utrapień, oraz dał mu łaskę i mądrość wobec faraona króla Egiptu, zatem ustanowił go dowodzącym nad Egiptem oraz nad całym swoim domem.” Dz 7,10)

  4. Mądrość oparta jest na rozumie. Mądrość to glębszy wymiar rozumu. Rozum – trzeźwe myślenie, znajomość Prawa i tego co święte jest podstawą, a na niej rozum nadaje szerszy obraz wszystkiego, daje wtajemniczenie w to, co ukryte, szersze spojrzenie w oparciu o myślenie rozumowe.

  („Tu potrzebny jest rozum, co ma mądrość. Siedem głów są siedmioma górami, gdzie siedzi na nich kobieta.” Ap 17,19)

  5. Mądrość czyni cierpliwym, ponieważ jest to umiejętność patrzenia dalej ponadto co teraźniejsze lub doczesne. Mądrość daje przez to nadzieję, ponieważ pozwala patrzeć w perspektywę wieczności.

  („Mądrość człowieka czyni go cierpliwym” Prz 19,11
  „Ale za taką samą uważaj mądrość dla twej duszy. Jeśli ją pozyskałeś – masz przyszłość, a twa nadzieja nie zaginie.” Prz 24,14)

  6. Mądrość daje spokój i szczęście, ponieważ człowiek przestaje zamartwiać się o obecne trudy a widzi sens wszystkiego i Boże działanie we wszystkim, widzi też życie wieczne przed sobą.

  („Mądrość człowieka rozjaśnia jego oblicze i odmienia surowość jego twarzy.” Koh 8,1)

  7. Mądrość to podjęcie kroków we właściwym czasie i miejscu na Boże wezwanie do działania.

  („Dlatego też i Mądrość Boża powiedziała: Poślę do nich proroków i apostołów” Łk 11,49
  „a w sercu każdego mądrego złożyłem mądrość, aby wykonali wszystko, co ci przykazałem” Wj 31,6)

  8. Mądrość to umiejętność odkrywania zagadek, tajemnic, odkrywanie przesłania Pisma Świętego, bycie „wprowadzonym we wszelką prawdę”, otrzymywanie rozumienia trudnych fragmentów z Pisma Świętego, odczytywanie znaków czasu.

  („Głosimy bowiem mądrość Bożą pełną tajemnic i ukrytą” 1 Kor 2,7
  „Tu jest [potrzebna] mądrość. Kto ma rozum, niech przeliczy liczbę Bestii” Ap 13,18
  „Tu trzeba zrozumienia, o mający mądrość. Siedem głów to jest siedem gór, na których siedzi Niewiasta.” Ap 17,9)

  9. Mądrość prowadzi do zbawienia przez wiarę, ponieważ łączy w sobie umiejętność odróżnienia tego co miłe, a co niemiłe Bogu, umiejętność szerszego patrzenia z ufnością w wieczność i dostrzegania Bożego sensu we wszystkich wydarzeniach i wszystkim co istnieje, i żywe odkrywanie Bożego Słowa, przez co mądrość wydaje się być stanem stałego trwania umysłem przy Panu, stanem nieustannego podtrzymywania żywej wiary. To „oczy zwrócone na Pana”.

  („Również dlatego, że od dziecka znasz Pisma święte, które mogą ci dać mądrość, prowadzącą do zbawienia przez wiarę, jaką mamy w Chrystusie Jezusie.” 2Tm 3,15)

  10. Prawdziwa mądrość prowadzi do pokory i owoców Ducha.

  („Natomiast mądrość [pochodząca] z góry jest przede wszystkim skromna, dalej pełna pokoju, pobłażliwa, uległa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, jest stała i szczera.” Jk 3,17
  „Przychodzi pycha, nadchodzi i hańba; ale przy skromnych jest mądrość.” Prz 11,2)

  11. Kto chce posiąść mądrość musi oczyszczać swoje serce i poskramiać swoje grzeszne ciało. Ponieważ Duch Święty wraz ze swoją mądrością nie zamieszka w osobie nie odwracającej się od grzechu.

  („Mądrość nie wejdzie do duszy knującej zło, nie zamieszka w ciele oddanym grzechowi.” Mdr 1,4)

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: