Do napisania tego tekstu zainspirował mnie…mój komentarz do Martuli komentarza 🙂

Niestety, ale mamy rożne poznanie, a mój blog nie powstał na bazie żadnej denominacji, co sprawia iż moje dążenie do prawdy biblijnej jest bardziej czyste, aniżeli byłbym członkiem jakiegoś kościoła, który i tak teologicznie rzecz biorąc jest pod władzą Rzymu i jestem to w stanie udowodnić, ale o tym może kiedyś w osobnym wpisie gdyż temat jest rozległy.

Bóg określa nierządnicę, czyli Watykan matką wszetecznic. Zatem większość religii jest dziełem lucyferiańskiego kultu w miejscu zwanym Vaticanus:

 

Vaticanus – starodawny demon

Dlaczego więc zwodnicze denominacje nauczają o nieważności Prawa?

Odpowiedź leży w zrozumieniu czasów końca. Długo zastanawiam się nad samym wszczepieniem chipa czy jest niezgodny ze Słowem Boga i dochodzę do wniosku, iż jest zgodny, ale chip w finałowych wydarzeniach będzie zapewne powiązany z łamaniem Prawa Boga. Bierzesz chip łamiesz Prawo Boga. To dlatego większość denominacji tak usilnie kłamie mówiąc ze Prawo Boże już nas nie obowiązuje. Budują oni fundament pod przyjecie chipa. Co będzie tu kluczowe?

Ażeby to zrozumieć należy przyjrzeć się głównie ruchom charyzmatycznym, wszelkim uzdrawiaczom. To właśnie w tych kręgach teza nieważności nie tylko Prawa ale i 10 przykazań jest najbardziej popularna. Dlaczego? ponieważ te odłamy chrześcijaństwa kładą największy nacisk na kierowanie się Duchem świętym, który stoi dla nich często wyżej niż sam Bóg. W dużej mierze opierają swoją wiarę na subiektywnej i stronniczej interpretacji Jeremiasza:

Prawa moje włożę w ich serca i na umysłach ich wypiszę je” Jeremiasza 31.

 

Według nich to oznacza, że nie musisz poznawać Prawa Boga, że już nie musisz szukać Boga w Jego słowie, ale poprowadzi Cię we wszystkim Duch święty.

Niestety ale jest inaczej. Duch święty zaprowadzi Cię zawsze do Prawa Boga. Nie mówię tu o składaniu baranków i kozłów na ofiarę, czy obrzezaniu. To wszystko się zmieniło. Odkąd Jezus stał się arcykapłanem, możemy rozmawiać z Bogiem bez kapłanów i bez ofiar. Ofiara została już poniesiona.

Natomiast sednem grup quasi charyzmatycznych jest nie samo słuchanie głosu Ducha świętego, ale Jego wyższość i w tym tkwi pułapka.

Powiedzmy, że nastał czas człowieka zwanego antychrystem. Rozdaje on wcześniej nakradzione przez banki pieniądze całemu światu. Mówi wiele o pokoju, wstrzymuje wojny i kryzys ekonomiczny. Mało tego, posługuje się jak Trump ludźmi religii, a nawet modli i mówi o Bogu. Nagle jest więlki postęp w medycynie, lotach w kosmos, a status życiowy przeciętnego człowieka się powiększa. Czy trzeba w tej sytuacji znać Prawo Boże? Nie. Wszak to duch kieruje chrześcijanami zakładając królestwo Boże na ziemi z jego ziemskimi atrybutami politycznymi.

To z USA i typowy właśnie dla Ruchu Wiary jest dominiomizm:

 

Dominionizm – jest terminem używanym do określenia trendu w protestanckim chrześcijaństwie i fundamentalizmie, głównie – choć nie tylko – w Stanach Zjednoczonych, który dąży do ustanowienia specyficznych praktyk politycznych bazujących na wierzeniach religijnych, czyli politycznych rządów kościoła Boga na ziemi.

Biblia jednak mówi co innego.

 

Jezus rozpocznie z wierzącymi (z Kościołem) rządy na ziemi  przez 1000 lat

 

I stanie się w owym dniu, że narody będą szukać korzenia Isajego, który załopocze jako sztandar ludów; a miejsce jego pobytu będzie sławne. (11) I stanie się w owym dniu, że Pan ponownie wyciągnie swoją rękę, aby wykupić resztkę swojego ludu, która pozostanie z tych z Asyrii i z Egiptu, i z Patros, i Etiopii, i Elamu, i z Szinearu, i z Hamatu, i z wysp na morzu. (12) I wywiesi narodom sztandar, i zbierze wygnańców z Izraela, a rozproszonych z Judy zgromadzi z czterech krańców świata. Izajasza

I widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu; widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat. (5) Inni umarli nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Apokalipsa 20

 

Zauważmy po raz setny znak równości między Bogiem a Jezusem. Izajasz: Pan ponownie wyciągnie swoją rękę – panowali z Chrystusem.

 

 

Dodatkowo świat jest przygotowywany przez rożne sekty pokazujące, że Jezus był zwykłym człowiekiem.  Taki będzie antychryst – zwykłym człowiekiem uważającym się za boga na ziemi. który przyjdzie wśród cudów.

Oni nie lubią poszukiwań prawdy i dlatego zajadle atakują. Nie tak dawno autor kanału Jezusbezreligii powiedział cynicznym i pogardliwym tonem: namnożyło się tych detektywów..

Prawda jest niewygodna dla wielu.

W sumie utwierdza mnie to tylko w pisaniu. Źle by było, gdyby odstępcze grupy nie atakowały mnie.

Jak widać chrześcijaństwo jest zajadle atakowane na wielu płaszczyznach a my mamy nad tym czuwać. Chip będzie zapewne połączony z deklaracją, jakąś formą odejścia od Prawa Boga i bez względu na to, czy ktoś teraz świętuje szabat czy nie zostanie postawiony przed wyborem życia i śmierci.

Już teraz w Szwecji rodzice zrzekający się tytułu rodzica na rzecz miana “opiekuna” otrzymują socjal dla dzieci. To cielesność zaważy w dniu wyboru życia i śmierci.

Grunt to być świadomym tego wyboru.