” Zważaj więc na dobroć i surowość Boga: wobec upadłych Bóg kieruje się surowością, wobec ciebie zaś dobrocią. Jeśli nie wytrwasz w dobroci, wówczas i ty będziesz wycięty.”.

 

Człowiek opierający swą wiarę TYLKO na uczynkach, nie dostąpi zbawienia ze względu na swą ZUCHWAŁOŚĆ i poleganie na własnej pobożności. Idę do kościoła, modlę się, czasem czynię dobrze, jestem zbawiony. To błędne myślenie tak samo jak myśl o braku zbawienia dobrego łotra lub Dawida grzeszących. Zostali oni zbawieni z łaski w skrusze.

W tym przypadku najstosowniejsza jest trzecia droga.

Bóg dał łaskę i odpuszczenie, ale przykład Saula i Judasza pokazuje, że zbawienie można stracić. Odrzucić łaskę.

 

Jeśli nie wytrwasz w dobroci, wówczas i ty będziesz wycięty”

 

 

Sposobem na dobre życie jest więc bojaźń Boża i zarazem brak zwątpienia, czego brakowało zwiadowcom Jozuego.