“UE wydała kalendarz dla uczniów, w którym widnieją święta różnych religii. Niestety, nie uda się tam znaleźć świąt chrześcijańskich. O sprawie informuje brytyjski “The Daily Telegraph. W kalendarzu znajdziemy też informacje na temat innych świąt. Muzułmański Nowy Rok, Światowy Dzień Nauczyciela, Halloween, Święto Światła.”

źródło: http://prostozmostu.net/news/unia-europejska-likwiduje-boze-narodzenie

 

Jak widać kulturowo bliżej jesteśmy Rosji. Jesteśmy jako naród mniej chętni do przyjęcia muzułmanów aniżeli zachód.

Kto wie, czy akcja KODu nie ma na celu wywołanie wojny z Niem cami poprzez ich interwencje na wniosek części proniemieckich posłów PO i Nowoczesnej.

Należy przy tym dodać, że w Polsce mieszka milion Ukraińców:

 

“W 2015 r. polskie konsulaty na Ukrainie wydały 925 tys. wiz (Schengen i narodowych) typu D, uprawniających do pracy. W tym roku, w pierwszym kwartale, już 258 tys.”

 

http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1664626,1,milion-ukraincow-w-polsce-kim-sa-gdzie-pracuja.read

 

Dziwna jest ta instalacja Ukraińców na polskich ziemiach. W takiej sytuacji mamy dwie opcje:

  1. Ukraińcy będą walczyli przeciw Polakom razem z Rosją.
  2. Będą z nami walczyli razem przeciw Niemcom sprzeciwiającym się polskiej polityce.

 

Za drugą opcją przemawia umiejscowienie polskich dywizji pancernych na zachodzie kraju. Kiedyś pokazywałem te mapkę.

Tak czy owak Polska jeśli wierzyć Kulowi Rzymskiemu ma być w strefie wpływu Rosji, co będzie ukończeniem podziału świata na 4 i 10 królestw czasów końca według Biblii.

Co prawda adwentyści zinterpretowali owe królestwa w czasie przeszłym dokonanym, ale ja osobiście trzymam się księgi Koheleta mówiącej o powtarzalności pewnych wydarzeń.

 

Wracając na koniec do tytułu przewodniego, wydaję mi się za nierealne przekonać Polaków do rezygnacji ze świąt Bozego Narodzenia, które tak czy owak są świętami Sol Invictus, ale oficjalnie mimo wszystko Polska jest krajem postrzeganym jako chrześcijański w przeciwieństwie do już muzułmańskiego zachodu.