“Trzymajcie się moich słów i przykazań, które ja poprzez swojego Ducha przekazuję moim sługom.” Zachariasza 1.

 

Bezwzględnie żyjemy w czasach końca i to co będzie odróżniało dzieci Boże od dzieci Babilonu, to będzie przestrzeganie Prawa. To mówi Pismo, a nie ja:

 

 

” I rozgniewał się Smok na Niewiastę, i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa, z tymi, co strzegą przykazań Boga i mają świadectwo Jezusa.” Apokalipsa 12.17

 

Jesteśmy u progu ekumenii. W przyszłym roku 2017 odbędą się obchody 500 lecia reformacji. Stąd uważam, że albo wojny nie będzie do tego czasu (31 października 2017) albo już będzie po krótkiej wojnie, tudzież kryzysie, ponieważ świat musi widzieć wielkie show połączenia się religii pogańskich z kościołem Babilonu czyli Rzymem. Świat musi przyznać AUTORYTET MORALNY PAPIEŻOWI – antychrystowi.

Pamiętajmy, że antychryst przychodzi w miejsce Jezusa, w zamian za Jezusa i odbiera należną Chrystusowi cześć.

W ostatnich miesiącach przekonujemy się jak nasze państwo staje się państwem religijnym. W sejmie jest projekt kar 2 lat więzienia za kupowanie lub sprzedawanie w niedzielę, zgodnie z zapisem z apokalipsy:

 

“On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole, (17) i że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. (18) Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia; jest to bowiem liczba człowieka. A liczba jego jest sześćset sześćdziesiąt sześć.”

 

Powracamy do Państwa Kościelnego, ale prawo będzie satanistyczne i wprowadzą je wszystkie narody świata, a od Polski może wyjść iskra zapalna. Według mojej oceny Jezuici odpowiednio pokierowali nastrojami społecznymi nakazując PO tworzenie takich ustaw, poprzez które lud ciemny jak to rzekomo powiedział Jacek Kurski sfrustrowany i wnerwiony, na złość babci wybierze PIS. Tak się stało i jak widać PIS partia szczególnie poddana Watykanowi realizuje powoli jego cele państwa kościelnego.

To dlatego nie jest ważne znać spiski, kto jest nierządnicą, kto bestią, ale sprawą podstawową w tej sytuacji jest znać PRAWO BOGA.

 

Zachariasz powiada:

Trzymajcie się moich słów i przykazań, które ja poprzez swojego Ducha przekazuję moim sługom”

 

Tak czytałem to ostatnio i przypomniało mi się jak to przez całą historię Starego Testamentu Bóg nakazywał trzymać się Jego przykazań. Możemy otworzyć na dowolnie wybranej księdze i mamy gwarant owego nakazu. Czy coś się zmieniło od czasu Jezusa? Nie.

W Nowym Testamencie mamy taki oto zapis:

 

“albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie. 1 List Jana 5:3,”

Czy ciężkim przykazaniem jest zakaz wróżenia z Księgi Kapłańskiej? Nie.

Nie piszę o tym tym razem aby na siłę forsować moje ulubienie aktualności Zakonu, ale chce ostrzec wszystkich zwiedzonych przed wprowadzeniem prawa antychrysta w miejsce Prawa Boga. To się powoli dzieje. Ten projekt kary więzienia za kupowanie lub sprzedawanie w niedzielę – dzień wolny ustanowiony przez kościół Babilonu powinien być wiadrem wody wylanym na  letnich wierzących, ale nie wiem czy nim jest. Jestem przekonany, że to nie koniec szaleństw państwa kościelnego. Zwłaszcza, że jak pisałem niedawno rok 2017 ma być także rocznicą koronacji Marii. Czyż państwo nie łączy się z prawem Rzymu? Dlaczego nie pisze o tym Michalkiewicz  z Radia Maryja? Korwin Mikke?

 

Masa denominacji protestanckich przyjęła Prawo Rzymu przenoszące z soboty na niedzielę dzień święty. Uznali oni autorytet Babilonu pomimo iż pierwsi reformatorzy świętowali sobotę.

 

 

“Tu się okazuje wytrwałość świętych, tych, którzy strzegą przykazań Boga i wiary Jezusa. Apokalipsa (Objawienie) 14:12″

 

Wytrwałość świętych. Tak, będzie nam potrzebna wytrwałość, ponieważ zbliżamy się do czasów gdzie prawo antychrysta będzie respektowane na poziomie państwa.

Swoją drogą dziwi mnie i czekam wciąż na choć kilka zdań pana Bergoglio o prezydencie elekcie Trumpie.

Dnia 23 września 2015

“przekazał mu smok siłę swoją i tron swój, i wielką moc. Ap 13

 

Zachariasz powiedział, że Bóg poprzez swojego Ducha przekazuje swe przykazania swoim sługom. Jeśli nie jesteś zaprowadzony do Przykazań Boga, to nie jesteś prowadzony przez Ducha. Takie to jest zdanie wynikowe. Tak tez powinniśmy spoglądać na pastorów zwłaszcza, że przyszły rok pokaże nam Kto jest kto.. To dlatego odrzuca się boskość Jezusa, ponieważ wtedy zwykły człowiek będzie mógł być w miejsce Jezusa. Jeśli Jezus był zwykłym człowiekiem, lub kimś mianowanym przez Boga, to i antychryst będzie taka postacią. Na tym polega majstersztyk.

Nie znając Prawa Boga, przyjmiesz Prawo religijne Rzymu, tak jak ja je przyjąłem biorąc udział w szatańskiej eucharystii krzyżującej stale i wielokrotnie Jezusa. Być może eucharystii już nie będzie, ale będzie inne nowe szatańskie prawo Babilonu.