“Idę do Ojca, bo Ojciec jest większy niż Ja.” Jana 14,28

 

Pan nasz, Bóg nasz w swojej ziemskiej wędrówce mógł być tylko z jedna grupą ludzi jednocześnie. Kiedy był na weselu w Kanie, nie mógł być w Nazarecie.

Kiedy był w Kafarnaum nie mógł być w Jerozolimie.

Nasz Pan jest równy Ojcu:

 

“Ja i Ojciec jedno jesteśmy” Jana 10

Jednak za życia na ziemi nasz Pan nie stał na równi z Ojcem. Dobrowolnie poddał się ograniczeniom płynącym z narodzenia w ciele ludzkim. To powodowało, że mógł być tylko w jednym miejscu na raz.

Ojciec nie jest tym ograniczony i dopiero kiedy Duch Jezusa powrócił do Ojca mógł być wszędzie.

 

 Żaden anioł nie może być w kilku miejscach na raz. Tylko Bóg.

 

Chrystus będąc na ziemi nie mógł być w apostołach. To dlatego Piotr się go wyparł, bo nie miał w sobie Ducha Świętego, czyli Ducha Jezusa Chrystusa.

Właśnie dlatego jesteśmy w o wiele lepszej sytuacji niż byli apostołowie za życia Jezusa, ponieważ jest bliżej nas niż był z apostołami raz na jakiś czas.

Jest to powód do wielkiej radości.

Już niejedna osoba mówiła jak to na słowo Jezus została wyratowana z opresji. W tamtych czasach Jezus był tylko w jednym miejscu. Teraz jest w Katowicach, Chicago, Sydney itd…itd.

 

Słowa Jezusa skierowane do apostołów “idę do Ojca” musiały być niesłychanie przykre, ale zrozumieli oni je dopiero w dzień pięćdziesiątnicy, kiedy doświadczyli cudu zesłania i zstąpienia Ducha Świętego. Tego dnia jeszcze raz słowa Boga stały się rzeczywistością. Od tej pory nikt z ludzi, którzy narodzili się z wody i Ducha nie jest sam bez względu na okoliczności.

Nawet nienarodzeni na nowo mają możliwość porozmawiania z Jezusem. On puka i kołacze.

My nie widzimy jak apostołowie Boga, bo Bóg jest Duchem, ale On przy nas jest, tak jak Bóg był przy apostołach:

 

 Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy».Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Jana 14

 

Jest z nami bo tak obiecywał:

 

 

Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was.19 Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. Jana 14

 

Świat po wniebowstąpieniu Jezusa już go nie widział i nie widzi nadal, ale my Go widzimy oczami Ducha. My wiemy, że Jezus jest przy nas. Teraz jest tak, że ludzie wierzą w demony i magię, ale nie wierzą, że Jezus jest przy swoich uczniach nadal.

Jezus nas zbawia czyli uwalnia, ze świata ciemności i Jego imię to pokazuje: Ιησούς i znaczy – Jahwe jest zbawieniem, czyli Bóg jest naszym zbawieniem.

Uczmy się nadal od naszego Króla i Pana, gdyż On nas wprowadzi we wszelką prawdę.

Panie Jezu przyjdź.