Paradoksalnie większość nienawróconych, czyli pogan, stosuje się do zasad biblijnych w przeciwieństwie do większości protestantów.

 

Urzędnicy nie pracują w soboty.

New Agewowcy nie jedzą mięsa wieprzowego, tak jak muzułmanie.

Duża część katolików stosuje zioła w leczeniu.

Inni przeprowadzają się z miast na wieś szukając spokoju i ciszy.

Działkowcy stosują naturalne nawozy do roślin, np w postaci kompostu z pokrzywy.

 

 

Taki paradoks czasów końca.