Bardzo mi jest przykro z powodu choroby Renii i Wam zapewne także. Renia ma raka w poważnym stadium, ale ja mocno wierzę, że Bóg Ojciec może uzdrowić Renię w ciągu kilku sekund. Dla Boga nie ma przypadków beznadziejnych, ponieważ On stworzył człowieka i ON zna każdą naszą komórkę.

Choroba daje mi wiele do myślenia i tym bardziej jest mi przykro z uwagi na jej nieciekawe życie:

 

Świadectwo Reni

 

Dlatego zniszczmy dzieła diabła i módlmy się poszcząc jutro czyli w piątek od godziny 8.00 do 20.00 kończąc modlitwą. Niechaj Renia zdrowieje na Chwałę Boga Ojca. Niech nasz dobry Bóg uzdrowi Renię z raka w imię Jezusa Chrystusa.

Niech się tak stanie.

 

“aby się spełniło, co przepowiedziano przez Izajasza proroka, mówiącego: On niemoce nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł.” Mt 8