” Miłuję cię, Panie, mocy moja. (3) Pan skałą i twierdzą moją, i wybawieniem moim, Bóg mój opoką moją, na której polegam. Tarczą moją i rogiem zbawienia mego, warownią moją.” Psalm 18

 

W sadze “Gwiezdne wojny” moc jest w człowieku przekazywana wybranej grupie krwi. Moc Jedi miał Anakin Skywalker (pseudonim Wader), później jego syn Luke Skywalker, a następnie w ostatniej części syn Lei i Hana Solo. Taka błękitna krew…

Świat zachodu, a więc płynący od odstępczych protestantów z USA wmawia ludziom, jakoby wszelki sukces mieli dzięki własnej wyjątkowości. Obecnie sukces jest niczym narkotyk. W Polsce mamy pomieszanie już, kultu sukcesu z USA z gospodarką socjalistyczną. Nie osiągnąłeś sukcesu, jesteś słaby. Zresztą sam Korwin Mikke powiada, że jednostki słabsze są eliminowane. Jednak w systemie Boga jest inaczej. Zwyciężają ludzie żyjący w mocy Boga. Nie swojej mocy, a mocy Boga.

W królestwie Boga na ziemi, moc mają wszyscy idący za Jezusem, ale ta moc nie służy własnym egoistycznym celom. Ta moc to nie klocki L(ego).

Moc Boga daje siłę wyjścia ze świata ciemności. Moc Boga powoduje, że zdobywasz dla niego nowych członków Królestwa Boga na ziemi. Moc Boga w końcu powoduje jeśli jest to zgodne z Jego wolą uwolnienie, uzdrowienie od chorób.

Ludzie ze świata, a więc w niewoli mówią: mam super auto, mam super mieszkanie. Gdyby nie własna operatywność itd.

Boże dzieci mówią: Bóg mi pobłogosławił i mam auto. Bóg mi pobłogosławił i skończyłem studia, które pomogą mi rozwijać pasję w tym i tym i pomagać ludziom. Nie jest istotne czy dzieci Boga mają auto za 40 tysięcy czy za 5 tysięcy. One wiedzą, że jest to od Boga, tak jak wszystko inne co mają.

 

Człowiek bezbożny na atak odpowie atakiem, ponieważ będzie liczył na siebie – ja mu pokażę. Dziecko Boże powie:

 

(3) Pan skałą i twierdzą moją, i wybawieniem moim, Bóg mój opoką moją, na której polegam. Tarczą moją i rogiem zbawienia mego, warownią moją. (4) Wołam: Niech będzie Pan pochwalony! I zostałem wybawiony od nieprzyjaciół moich.”

 

Nie swoimi działaniami zostałem wybawiony od nieprzyjaciół, ale ręką Boga. Zemstę zostaw Bogu.

Moc Boga ujawnia się także w walce z nałogami, czyli inaczej mówiąc demonicznymi zniewoleniami. W Walce z grzechem.

 

 

Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa. Rzymian 5.

 

 

Niech moc Pana Jezusa będzie z Wami.