” Kiedyś wprawdzie, gdy nie znaliście Boga, byliście niewolnikami tego wszystkiego, co w rzeczywistości nie jest Bogiem. (9) Teraz zaś, gdy poznaliście Boga – a jeszcze bardziej Bóg was poznał” Ga 4.8

 

Co za wspaniała to sprawa poznać Boga. Ma to dwa wymiary, jak zwykle to bywa zresztą. Po pierwsze, ziemianie do czasu przyjścia Jezusa nie znali Boga, Jedynie Izraelitom objawiał się On i to tylko przez proroków. Zwykły człowiek nie miał łączności z Bogiem. Po drugie, my do czasu narodzenia na nowo, również nie znaliśmy Boga, pomimo świętowania świąt tzw Bożego Narodzenia, czy odmawianej modlitwy “Ojcze nasz”. Jednak On zawsze przy nas był.

 

Kiedy Jezus umarł na krzyżu opadła kotara w świątyni. I  ma to również dwa wymiary. Bóg w ten sposób pokazał nam, że już nie ma bariery między Nim, a nami. Drugim tego wymiarem jest fakt ukazania sposobu komunikowania się ze swoimi dziećmi. Bóg komunikuje się z nami właśnie poprzez sytuacje. Jest to Bóg żywy. Wiele razy miałem tę przyjemność poczuć ten specyficzny i jakże subtelny przekaz, rozmowę w wydarzeniach, okolicznościach etc.

Paweł powiada, że “byliście niewolnikami tego wszystkiego, co w rzeczywistości nie jest Bogiem.” To oznacza, że każdy z nas, naprawdę każdy, miał swego boga. Czy to muzyka, film, sport, alkohol, papierosy, marihuana, telewizja, polityka, sukces, mamona, kariera itd itd.

My dlatego byliśmy niewolnikami wszystkiego co nie jest Bogiem,  ponieważ szatana głównym celem jest odciągnięcie nas od Boga, ponieważ doskonale on wie, że w Bogu mamy radość, spokój i pokój. Nie wierzcie nauczającym, którzy drwią z szatana, jak to jeden z nich powiedział, że “szatan to frajer”. Zły był tuż przy Bogu i jest on bardzo inteligentną istotą, dobierającą taktykę dostosowaną do indywidualnych preferencji danego człowieka. Szatan jest super szachistą, choć to Jezus na krzyżu powiedział szach, a za tysiąc lat powie mat.

Ten szef upadłych aniołów zastosuje do  Ciebie indywidualną taktykę. Wcale nie musisz pić alkoholu, żebyś był w szponach diabła. Jeśli lubisz piłkę nożną, to będzie tworzył Ci tyle okazji do piłki nożnej, że nie będziesz miał czasu na modlitwę i biblię. Jeśli cenisz sobie karierę, to pozwoli Ci nawet modlić się i myśleć o Bogu, choć w domyśle to on ma być bogiem. Jest taka słynna pozycja książkowa Napoleona Hilla “Myśl i bogać się”. Przeczytałem ją i pamiętam wiele cytatów z biblii, choć Hill jawnie opowiada się za szamanizmem, a jego nauki są okultystyczne. To jest zdanie z popularnej książki Hunta “Zwiedzone chrześcijaństwo”. Tę pozycję akurat polecam.

Jeśli cenisz luksus, to da Ci luksus. Lubisz hip hop? utoniesz w hip hopie. Jednak to nie tylko kwestia stylu życia i hobby. Może masz dobra wolę, jesteś po ludzku pisząc dobrym człowiekiem, ale szatan będzie na Ciebie oddziaływał poprzez kłótliwego męża, żonę. Jego celem jest zniszczyć Cię i nie dopuścić do zwycięstwa w Chrystusie, bo nie praca i pieniądze są sukcesem, ale Chrystus w nas.

Zadaj sobie pytanie: co wolisz, (zależnie od wieku) jeszcze 30 lat w bogactwie na ziemi, sławie, z super autem, pracą, czy życie wieczne w apartamentach, które przygotował Bóg?

 

W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce.

3 A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Jana 14

 

Teraz już znamy Boga poprzez Jezusa.

 

Teraz zaś, gdy poznaliście Boga – a jeszcze bardziej Bóg was poznał

 

Bóg jest dokładnie taki jak Jezus. chce dla nas tylko dobra, już nam nawet mieszkania przygotował, choć wie, że grzeszymy jeszcze. Bóg jest wielką miłością, ale jak Jezus był posłuszny Ojcu, tak my winniśmy  być mu posłuszni. Jeśli mamy być posłuszni, to musimy wiedzieć w czym i jak, czyli znać Prawo Boga.

Jednak najtrudniejszą rzeczą dla kandydatów na naśladowcę Jezusa jest iść za nim:

 

“A potem pójdź ze Mną.’ Mk 10

 

Co Pan Jezus robił jeśli ktoś szedł za nim? Po prostu kochał ludzi, uzdrawiał ich, wyciągał ze świata ciemności, ale nie jak Świadkowie Jehowy namolnie pukający do tych samych drzwi kilkanaście razy. Jezus wyciągał dłoń do potrzebujących. Może i Ty takim jesteś?

Pójście za Jezusem to wypełnianie 11 przykazania:

 

” Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. 35 Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali””

 

 

Jeśli nie szanujesz ludzi, to nie tylko nie przestrzegasz NOWEGO PRZYKAZANIA, ale jesteś osobą niewierzącą, lub wierzącą, ale w boga z małej litery, bo:

 

“Gdybym też miał dar prorokowania
i znał wszystkie tajemnice,
i posiadał wszelką wiedzę,
i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił.
a miłości bym nie miał,
byłbym niczym.
3 I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją,
a ciało wystawił na spalenie,
lecz miłości bym nie miał,
nic bym nie zyska” 1 Kor 13

 

 

Jeśli będziesz znał wszystkie spiski na świecie, znal prawdę  o 9/11, okultyzmie i miał wiedzę o Arystotelesie, Platonie i Nitsche, będziesz niczym bez miłości.

Jeśli wpłacisz na siepomaga.pl wszystkie swoje oszczędności, pomagał biednym,  a miłości nie będziesz miał, będziesz nikim.

 

 

I otworzywszy usta swoje, nauczał ich, mówiąc:

(3) Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios.

(4) Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.

(5) Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. (6) Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.

(7) Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. (8) Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

(9) Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani.

(10) Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios

(11) Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie!

(12) Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie; tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.

(13) Wy jesteście solą ziemi; jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą?

 

trojkatmilkosci

 

 

Dlatego:

 

” Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. (32) Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. “Ef 4

 

“Teraz już poznaliście Boga”

 

Po tym łatwo poznać człowieka wierzącego.

 

To w Jezusie imię świętego Boga zostało nam objawione i dane w ciele jako Zbawiciel (Mt 1, 21; Łk I, 31. objawione przez to, kim On Jest, przez Jego Słowo i Ofiarę ( J 8, 28; 17, 8;17, 17-19). Stanowi ono centrum modlitwy arcykapłańskiej: „Ojcze Święty… za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie” (J 17, 19). Ponieważ On sam „uświęca” swoje imię (Por. Ez 20, 39; 36, 20-21). dlatego Jezus „objawia” Imię Ojca (J 17, 6). Na końcu Jego Paschy Ojciec daje Mu imię ponad wszelkie imię: Jezus jest Panem w chwale Boga Ojca (Flp 2, 9-11)

 

Jeśli Jezus jest Panem Twoim, to nie oznacza to tylko zwrotu per “proszę pana”, ale poddanie się niczym królowi, a poddać się Jezusowi możesz przestrzegając 11 przykazania – przykazania miłości. Jezus nie jest Twoim Panem jeśli nie szanujesz bliźniego.

 

Chcesz być naśladowcą Jezusa? Kochaj (Szanuj) bliźniego swego jak siebie samego.