” Zwycięzcy dam zasiąść ze sobą na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym Ojcem na Jego tronie.” Obj J 3.21

 

W tym jednym zdaniu jest szereg informacji.

Po pierwsze jest to wyścig po nagrodę. Jeśli wyścig, to oznacza, że należy dotrwać do końca, a więc jest to argument o utracalności zbawienia. Po drugie mamy wzór do naśladowania:

jak i Ja zwyciężyłem”

Po trzecie mamy gwarancję nagrody.Na tym chciałem się skupić dzisiaj.

Pamiętam jak mając ok 17 lat widziałem autorytety w idolach muzycznych, pisarzach. Mam nawet kilka autografów wywalczonych :-). Czym to jednak jest wobec zasiądnięcia na tronie Jezusa? Niczym.

Myślisz, że ta pani jest więcej warta od Ciebie?

krolowaanglii

 

Wystarczy być wiernym a będziemy mieli coś znacznie, znacznie więcej niż tytuł ziemskiego króla, królowej.

““Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota” Ap 2

 

 

 Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. 29 Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię. 30 U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. 31 Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.
32  Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. 33 Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.” Mt 10

 

Nawet bycie szejkiem naftowym  jest niczym w porównaniu z dziedzictwem Chrystusowym.

Co byś wolał/a? Być bogatym człowiekiem na ziemi, idolem, czy mieć koronę życia i zasiąść na tronie Jezusa? Jezusa, który stworzył wszystko po czym stąpają możni tej ziemi i cokolwiek mają.

Jakże wielki to przywilej siąść na tronie Jezusa.

 

 

Wielu chrześcijan żyje niczym przegrani, kiedy my już zwyciężyliśmy. Wystarczy dotrwać.

Zatem powinniśmy być dumni i pełni zachwytu.Powinniśmy sobie mówić w radości “jestem chrześcijaninem i poprzez Jezusa panuje nad grzechem i śmiercią”.

Musimy stosować takie afirmacje, ponieważ o wiele częściej się dołujemy aniżeli pocieszamy.

My jesteśmy wygrani.

 

“3 Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa,
On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym
na wyżynach niebieskich1 – w Chrystusie.
4 W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata,
abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.
Z miłości 5 przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa,
według postanowienia swej woli,
6 ku chwale majestatu swej łaski,
którą obdarzył nas w Umiłowanym. “

 

Jesteśmy narodem wybranym!

 

 

Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości” (1 Piotra 2:5-9).

Cieszmy się z tego i radujmy każdego dnia.