W opublikowanej w piątek rozmowie założyciel rzymskiej gazety Eugenio Scalfari zapytał papieża, czy przedstawiając wizję społeczeństwa opartego na równości, myśli o marksistowskim wzorze. Franciszek odparł, że wiele razy mówiono już o nim, że jest komunistą.

 

– A moja odpowiedź jest zawsze taka, że ostatecznie to komuniści myślą jak chrześcijanie. Chrystus mówił o społeczeństwie, w którym to ubodzy, słabi, wykluczeni mają decydować. Nie demagodzy, nie nicponie, ale lud, biedni, którzy mają wiarę w Boga – powiedział papież.

 

– To im musimy pomóc, by osiągnąć równość i wolność – podkreślił.

– Nie do politykierstwa, szarpaniny o władzę, (świata) egoizmu, demagogii, pieniędzy, ale do polityki wzniosłej, twórczej, z wielkimi wizjami, o jakiej pisze Arystoteles – oświadczył.”

 

http://www.deon.pl/religia/serwis-papieski/aktualnosci-papieskie/art,5019,papiez-komunisci-mysla-jak-chrzescijanie.html

 

To jest język węża. Pozytywne założenie, ale finał jak zwykle ten sam. Tak czynili komuniści. Pod pięknymi i wzniosłymi hasłami zdegradowali ludzi do bydła. Więzili, katowali, zabierali majątki.

Dla leniwych ludzi piękne są to hasła. Nie ważne ile robisz wg zasady: czy się śpi, czy się leży, dwa patole się należy.

Przedstawiciel rzekomego chrześcijaństwa posługujący sie Arystotelesem. Szkoda, że kościół rzymski w przeciwieństwie do Jezusa, nie jest tak wyrazisty w stosunkach z politykami. szkoda, że Jan Paweł II gościł przedstawiciela partii komunistycznej jakim jest A. Kwaśniewski.

Pan Bergoglio nie mówi wprost: “popieram komunizm”. On mówi “ostatecznie to komuniści myślą jak chrześcijanie”.

Mimo wszystko kłamie. Paweł powiada:

“kto nie chce pracować niech też nie je”.

W komunizmie można jeść, dostawać zasiłki i nie pracować. Zasiłki są czymś przeciwnym chrześcijaństwu i nie tylko ze względu na ich patologiczny charakter, ale dlatego, że nie pokazują kto jest darczyńcą. Osoba obdarowywana otzrymuje od fałszywego dobroczyńcy jakim są komuniści. Rozdają oni to, co nakradną i dlatego mają oni poparcie społeczne.