“A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.”

 

Prawdopodobnie zbliżają się złe czasy. Biblia ma receptę na wszystko. Nawet i szczególnie na złe czasy.

Jak wiemy z Biblii pokój Boży jest innym rodzajem pokoju niż pokój świata.

 

Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka! Jana 14

 

Pokój Boga nie jest pokojem przez nasz rozum pojmowanym. Osoby, które mają te łaskę otrzymania pokoju Boga, nie pragną pokoju świata. Pokój światowy będzie przy nadejściu antychrysta. Ludzkie pojmowanie pokoju i świata polega na pokoju za wszelką cenę, ale my choć żyjemy wśród trosk nie pragniemy takiego cielesnego pokoju, to jest braku zła, ale stoimy mocno umocnieni przez wiarę. Nie troszczymy się o to, czy zło będzie trwać krótko czy długo w naszym życiu, czy zło będzie przemijające czy wieczne. Wszystko zostawiamy rządom Boga.

Jeśli będzie wojna, to pokój Boży będzie strzegł naszych serc. Nie będziemy wpadać w panikę wiedząc, że nad wszystkim czuwa Bóg.

Niedawno napisałem tekst pt Władcy umysłów niezbawionych. Podkreśliłem w nim role okoliczności. Doświadczany przez życie chrześcijanin będzie jak dziecko ufał Bogu w niekorzystnych okolicznościach. Można do porównać do tonącego statku, kiedy Ty masz nerwy ze stali wiedząc, że Bóg nad wszystkim czuwa. To jest pokój Boży, który będzie STRZEGŁ NASZYCH MYŚLI.

Jest to także pokój wobec innych, jesteśmy zewnętrznie przyjaźni, spokojni. Już nie musimy się kłócić, gdyż uciekamy od cielesnych sporów. Pan Jezus bardzo spokojnie rozmawiał z: szatanem na pustyni, faryzeuszami, Piłatem. Rozmowa ta była niczym ping pong. Raz oni, raz On itd. Oczywiście ktoś może teraz wspomnieć o gniewie Jezusa w świątyni, ale to był gniew wynikający z profanacji świątyni. To nie była świątynia faryzeuszy.

 

Dalej Paweł radzi:

 

(8) Wreszcie, bracia, niech myśli wasze zwracają się ku temu wszystkiemu, co prawdziwe, godne, sprawiedliwe, czyste, miłe i chlubne, co cnotliwe i zasługujące na pochwałę.”

 

Warunkiem pokoju Boga jest czystość myśli i intencji. Mając pokój Boga masz czyste myśli.

Wtedy będziesz mógł żyć w każdych okolicznościach:

 

Umiem i uniżać się, umiem i obfitować; wszędy i we wszystkich rzeczach jestem wyćwiczony i nasyconym być, i łaknąć, i obfitować, i niedostatek cierpieć; (13) Wszystko mogę w Chrystusie, który mię posila.