Chrześcijanie biblijni. Nie wierz tak jak autorytety świata. W Jezusa wierz!

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Dzień: 2 listopada 2016

Gdy wyświadczasz dobrodziejstwo, sprawdź najpierw komu, aby za Twoja dobrocią poszła wdzięczność.

“Gdy wyświadczasz dobrodziejstwo, sprawdź najpierw komu, aby za Twoja dobrocią poszła wdzięczność.” Syr 12

 

Częstokroć gryzłem się z myślami pomagając innym, czy aby swą pomocą ich nie krzywdzę poprzez wspieranie zła. Stąd moje dylematy przelałem na blog około rok …

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme