Chrześcijanie biblijni. Nie wierz w autorytety świata. W Jezusa wierz.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Dzień: 1 listopada 2016

„Papież Franciszek podpisuje wspólną deklarację ze Światową Federacją Luterańską dla ‚pełnej jedności'”

Geoffrey Grider

 

Papież Franciszek i biskup Mounib Younan, przewodniczący Światowej Federacji Luterańskiej, podpisali w poniedziałek wspólną deklarację, w której katolicy i luteranie  zobowiązali się do prowadzenia dialogu celem usunięcia pozostających przeszkód, które przeszkadzają im w osiągnięciu pełnej jedności.

 …

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme