“W Parlamencie Europejskim zapadła pierwsza oficjalna decyzja dotyczą utworzenia “europejskiej unii obronnej”, komplementarnej wobec NATO. Europosłowie domagają się “radykalnych zmian” w tej sferze, by zbudować “strategiczną autonomię” Europy. – Sytuacja bezpieczeństwa uległa dramatycznemu pogorszeniu. Musimy zrobić znacznie więcej, by móc się obronić – podkreślił europoseł Urmas Paet, autor kluczowego raportu.”

http://wiadomosci.onet.pl/swiat/komisja-afet-poparla-utworzenie-europejskiej-unii-obronnej-analiza/x7zb70

 

 

To co się dzieje teraz to jeden wielki teatr przygotowujący do Armagedonu. Posłużmy się biblią. Na sam pierw musi być wojna:

 

Marka 13

Kiedy więc usłyszycie o wojnach i pogłoskach wojennych, nie trwóżcie się! To się musi stać, ale to jeszcze nie koniec.

8 Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu; będą miejscami trzęsienia ziemi, będą klęski głodu. To jest początek boleści.’

Następnie po tym co zostanie nastanie pokój:

Kiedy bowiem będą mówić: «Pokój i bezpieczeństwo»

Następnie przyjdzie gniew Boży na bezbożny świat.

– tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada, jak bóle na brzemienną, i nie ujdą 

Jednakże, jeśli masz relacje z Bogiem, trzymasz się Jego przykazań, nie kościoła, ale Boga, będziesz wiedział kiedy to będzie.

Ale wy, bracia, nie jesteście w ciemnościach, aby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej. Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności. Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi! Ci, którzy śpią, w nocy śpią, a którzy się upijają, w nocy są pijani. My zaś, którzy do dnia należymy, bądźmy trzeźwi, odziani w pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei zbawienia.

Dlatego dla nas owe dni są znakiem na przyjście Pana Jezusa i winniśmy nie bać się, ale wzajemnie budować.

Ponieważ nie przeznaczył nas Bóg, abyśmy zasłużyli na gniew, ale na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, 10 który za nas umarł, abyśmy, czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli. 11 Dlatego zachęcajcie się wzajemnie i budujcie jedni drugich, jak to zresztą czynicie.

Oczywiście wielu może zginąć, ale czym jest śmierć dla chrześcijanina jak nie łącznikiem, drzwiami do oblicza Boga.

Oni muszą doprowadzić do wojny, aby następnie fałszywy człowiek pokoju Antychryst doszedł do władzy jako ten, który rozwiązuje problemy globalne. Wtedy dojdzie do jednej światowej armii.

 

A szósty wylał czaszę swoją na wielką rzekę Eufrat; i wyschła jej woda, aby można było przygotować drogę dla królów ze wschodu słońca. (13) I widziałem trzy duchy nieczyste jakby żaby wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia, i z ust fałszywego proroka; (14) a są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego. (15) Oto przychodzę jak złodziej; błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, aby nie chodzić nago i aby nie widziano sromoty jego. (16) I zgromadził ich na miejscu, które po hebrajsku nazywa się Armagedon. ( Ap 16