Chrześcijanie biblijni. “Nie wierz tak jak autorytety świata. Wierz tak jak Jezus"

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego

“To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego,  mający przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich,  mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością” Ef 4

 

Nie będąc jeszcze narodzonym ponownie, ale przynależąc do kościoła imperium rzymskiego, pojęcie poganina (nie mylić z Paganini) kojarzyłem z prymitywnymi ludami mającymi bożków z kamienia czy też z szamanami. W sumie nie byłem daleki od prawdy. Wszak w kościele rzymskim figurki Izydy są z kamienia, a kapłani zniewalają ludzi. Dokonując apostazji nie można wyjść z kościoła pogan.

 

 

Określenie poganin zostało wprowadzone przez kościół Rzymu. Łacińskie słowo paganus znaczy wieśniak, a pagus znaczy wieś.

Tak więc psychologicznie każdego nie “chrześcijanina” według wyobrażeń Rzymu spychano jako człowieka ze wsi, zabobonnego, niechrześcijanina. Wystarczyło przejść do religii Rzymu, aby awansować społecznie. Nie musiałeś iść za Jezusem, wystarczyło wejść w łaski kościoła, poddać się jego władzy i zdejmowano z Ciebie łatkę poganina, per wieśniaka.

Co ciekawe słowem przeciwstawnym poganina było militaris, czyli  “żołnierz” w domyśle Chrystusa. Jak mocnego znaczenia nabrało to słowo, wiemy z historii kościoła siłą nawracającego dzięki trzem zakonom: Joanitów, Krzyżaków i Templariuszy.

Wcześniej na “niechrześcijan” używano terminów pochodzenia biblijnego, nationes, gentiles i ethnicus.

https://en.wikipedia.org/wiki/Gentile

ethnicus znaczy narody. W tym przypadku inne narody.

Gentille, znaczenie lub należące do klanu lub plemienia, jakby ousider, spoza plemienia, innowierca.

Poganinem był po prostu nie-Izraelita. Kim są obecni Izraelici?

 

“byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom, zawierającym obietnicę, nie mający nadziei i bez Boga na świecie.” Ef 2

 

Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po upływie owych dni, mówi Pan: Prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je, i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. Hbr 8

 

(9) Wy natomiast jesteście „plemieniem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem odkupionym„. „abyście głosili chwalebne dzieła” Tego, który powołał was z ciemności do swojego przedziwnego światła. (10) Niegdyś byliście „nie-ludem”, teraz zaś jesteście „ludem Bożym”, (niegdyś) byliście „tymi, co nie doznawali miłosierdzia”, teraz zaś jesteście „tymi, którzy miłosierdzia dostąpili” 1 Piotra

 

Obecnym Izraelem jest lud Boży, a nie Izrael polityczny.

Udowodniłem to biblią:

 

Biblia ostrzega przed tzw „Gwiazdą Dawida” czyli heksagramem. Szokujący wers z Dziejów.

Kim zaś jest lud Boży? Kto może być dzieckiem Bożym?

Słowo na 19.07.2016

Reasumując:

“„Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła,
ponieważ diabeł trwa w grzechu od początku.
Syn Boży objawił się po to,
aby zniszczyć dzieła diabła.
Każdy, kto narodził się z Boga,
nie grzeszy,
gdyż trwa w nim nasienie Boże;
taki nie może grzeszyć, bo się narodził z Boga. ‚”

1 Jana 3

 

Żeby wiedzieć co jest grzechem, należy czytać Biblię – Słowo.

Osobiście, nawet kiedy byłem już jakby przebudzony, ale  jeszcze uprawiałem intelektualizm biblijny, wraz  ze zgłębianiem spisków, czym kierowała mnie pycha,  nie rozumiałem pojęcia poganin. Z czasem dorosłem aby napisać taki oto tekst:

 

Dlaczego nie jesteś chrześcijaninem/ką.

Każdy żyjący światem jest nieprzyjacielem Boga.

Dalsza część tytułowego cytatu:

 

” abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego”

 

bardziej to wyjaśnia:

 

(20) Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa, (21) jeśliście tylko słyszeli o nim i w nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie.

 

 

Będąc w Chrystusie przestajemy być próżni umysłowo, by nie powiedzieć puści. Już nie zazdrościmy innym samochodu, auta, pracy, kariery itp

Jeśli tylko słyszeliście o Jezusie z Biblii, nie z kościoła, tego co wymaga Jezus, to żyjemy w prawdzie, bo ta jest w Jezusie. Już nie żyjemy w kłamstwie. Już nie śmieszą nas głupie kawały seksistowskie, nie bierzemy udziału w wyścigu szczurów. We wszystkim ufamy Bogu.

 

 

(22) Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, (23)i odnówcie się w duchu umysłu waszego, (24) a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy.

Sugestia aby porzucić starego człowieka, mówi nam przede wszystkim o naszym obecnym stanie. Musimy zdjąć starego człowieka wraz z jego zwodniczymi żądzami. Mamy odnowić umysł. Mamy być nowymi ludźmi, pełnymi sprawiedliwości, świętości i prawdy.

Czy żyjąc światem jesteś nowym człowiekiem?

To jest starcie dwóch światów.

 

 

(25) Przeto, odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich.

Od tej pory mamy się brzydzić kłamstwem.

 

 

(26) Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie; niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym, (27) nie dawajcie diabłu przystępu.

Mamy prawo się  gniewać, ale nie możemy trzymać urazy, zawiści, chęci odwetu.

Złodzieje powinni przestać kraść:

(28) Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu.

 

Podobnie ze wszystkim innym.

 

(29) Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają.

Znam wielu nowonarodzonych, którzy od razu przestali przeklinać. Nie wyobrażam sobie aby jakis chrześcijanin mówił: ‘k..a, “p..e itp.

Niestety, ale nasze rodziny i znajomi przeklinają, co czyni ich poganami. 24 grudnia ludzie są dla siebie mili. To jest sukces szatana. Tylko w ten jeden dzień w roku ludzie przestają przeklinać, są dla siebie mili i życzliwi. Prawdziwy chrześcijanin przez 365 dni w roku jest miły dla innych, nie kradnie, nie kłamie.

 

 nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. (31) Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. (32) Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie.

 

Tacy są chrześcijanie: uprzejmi, serdeczni, odpuszczają sobie wzajemnie.

Poprzez miecz Pana Jezusa jesteśmy zobligowani jednak żyć z poganami jakimi są nasze rodziny, znajomi. Jak więc mamy się zachowywać?

Oto jest recepta:

 

(11) Umiłowani! Upominam was jako przechodniów i pielgrzymów, abyście nie ulegali złym ludzkim pożądliwościom, które walczą przeciwko duszy, (12)żyjąc wśród pogan, starajcie się szlachetnie postępować, aby patrząc na (wasze) dobre uczynki, wielbili Boga w dzień nawiedzenia za to, co wam (dziś) zarzucają jak złoczyńcom. (13) Ze względu na Pana bądźcie ulegli każdej zwierzchności ludzkiej, czy to królowi sprawującemu najwyższą władzę, (14) czy to namiestnikom, którzy z jego polecenia karzą złoczyńców i udzielają pochwały dobrym. (15) Taka jest bowiem wola Boga, abyście dobrze czyniąc zamykali usta ludziom nierozsądnym. (16) Nie (postępujcie) jak ci, którzy zasłaniają się wolnością, aby czynić zło, ale jak ludzie naprawdę wolni, jak słudzy Boga. (17) Szanujcie wszystkich, miłujcie braci, zachowujcie bojaźń Bożą, szanujcie króla. (18) Służba domowa niech z lękiem i czcią będzie uległa swoim panom nie tylko dobrym i łagodnym, ale i surowym.(19) Jest to bowiem zasługą, jeżeli ktoś z myślą o Bogu znosi przykrości, cierpiąc niesłusznie. (20) Jakaż to bowiem chwała, jeżeli znosicie policzkowanie za grzechy? Ale jest to zasługą u Boga, jeżeli znosicie cierpienia, czyniąc dobrze. (21) Do tego bowiem jesteście powołani, gdyż i Chrystus cierpiał za was, pozostawiając wam wzór, abyście postępowali Jego śladami! (22) On, „który nie dopuścił się grzechu, ani fałsz nie znalazł się w Jego ustach”. (23) Gdy Mu złorzeczono, nie odpłacał złorzeczeniem, cierpiąc nie odgrażał się, zawierzywszy Temu, który sądzi sprawiedliwie. (24) On na swoich ramionach wyniósł nasze grzechy na drzewo (krzyża), abyśmy umarłszy dla grzechu żyli dla świętości! Jego to ranami zostaliście uzdrowieni. (25) Byliście bowiem jak owce zbłąkane, ale powróciliście do Pasterza i Stróża dusz waszych.

 

 

Czytajcie Biblię.

 

Updated: 20 października 2016 — 10:56

32 komentarze

Add a Comment
 1. Poganie różnoracy uważają chrześcijan za ciemnotę i zacofanie, którą trzeba poddać reedukacji…

   1. W taki chytry sposób miesza się ludziom w głowach.

    1. Ależ masz wkrętkę na miażdżenie disco polo… Nie to, żebym miał z tym jakiś problem 😉

 2. Jaka wersje Biblii uzywasz Piotrze przytaczajac wersy ze slowa we wpisach?

  1. Poznańską i Gdańską

 3. Priorytetem zdecydowanej większości ludzi jest utrzymywanie dobrych stosunków z różnymi możnymi tego świata miast Bogiem co z reguły kończy się ściąganiem przez niefrasobliwość takiej osoby na nią i jej bliskich przeróżnych kar i plag.

 4. Piotr, czyli kamień, nie skała

  “mający przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich, mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością”
  Obraz dzisiejszego świata w kilku zdaniach…
  Nic dziwnego, że człowiek idący za Słowem Bożym jest jak wypalony piksel który od razu rzuca się w oczy 🙂

  1. dobre 🙂 wypalony piksel 🙂

 5. Dobra ? będziemy czytali biblie i jeszcze więcej.
  Dzięki za dzisiejsze słowa i chwała Bogu za prowadzenie Ciebie przez DŚ.Czego dowodem jest twój wzrost i te cudne artykuły pisane codziennie dla nas.
  Natenczas pochwał starczy?

  Też trudno wyobrazić mi sobie nowonarodzonego naśladowcę Chrystusa,który bluzga.
  U mnie pierwsze co po nowo narodzeniu to właśnie wolność od wulgaryzmów.
  Przebudzona osoba i owszem zdarza się.

  1. sugestia czytania Biblii tyczy się młodych stażem czytelników.

   Pochwał się boję, abym czasami nie popłynął jak niektórzy…

   1. Dziadkom stażem też się przyda lekkie przypomnienie czym mamy się przede wszystkim karmić ?.
    Pochwały są potrzebne i dają motywacje,ale trzeba pamiętać komu naprawdę wszystko zawdzięczamy. Ty o tym pamiętasz ,DŚ Cię prowadzi i dziękować Bogu masz blisko siebie takich ludzi,którzy szybko zareagują i pokażą Ci lekkie odstępstwo.?

    1. Chwała Bogu za Lenkę 🙂

     1. Oj gdzie tam za mnie,raczej Chwała Bogu za nas wszystkich,że zgromadził nas tutaj,abyśmy sobie służyli i wzrastali na chwałę naszego Boga.
      ?

  2. A ja się przyznam, że mi jest ciężko się uwolnić. Jak wiele uwolnień od gorszych rzeczy nastąpiło od razu tak przeklinanie dalej ze mną jest 🙁

   1. Dobrze,że piszesz o tym Emilko,będziemy się za Ciebie modlić,abyś nie była związana przez wulgaryzmy.
    Może w twoim przypadku jest inaczej.Zostałaś uwolniona z innych zniewoleń,a nad wulgaryzmami musisz zawierzyć Chrystusowi,że może je zabrać.
    Ja nie mogłam się uwolnić z fajek,a raczej oszukiwałam się.
    Pan Jezus Chrystus uwolnił mnie z dużo zniewoleń,ale kilka zostało.
    Kiedy uwierzyłam,pokutowałam i wyrzekłam się ohydy uwolnienie nastąpiło odrazu.W tym tygodniu minęło rok czasu kiedy jestem wolna.Chwała Jezusowi Chrystusowi na wieki!
    Ciebie Emilko też uwolni tylko musisz bardzo chcieć i wierzyć.
    Pokój Jezusa Chrystusa z Tobą

    1. dokładnie, każdemu coś zostaje, abyśmy także sami walczyli z grzechem i nie popadli w pychę.
     Grunt to walka. Jeśli Emilka nie walczysz z tym to wtedy możemy się o Ciebie bać.

     1. Niektóre przyzwyczajenia/nałogi/zachowania z czasów przeszłych każdy z nas nosi w sobie nawet podświadomie.
      Natomiast sporadyczne okazywanie ich w życiu może być wynikiem reakcji obronnej organizmu na wydarzenia związane z otaczającą nas rzeczywistością która nie zawsze jest wobec nas korzystna, a czasami wręcz przytłaczająca.

      1. Bardzo ciekawie ujęte, bracie. Naprawdę cenię sobie Twoje spostrzeżenia. Pokój Tobie.

       1. Wzajemnie Jacku dziękuję za Twoje komentarze i tłumaczenia niech Pokój Boży będzie z Tobą.

       2. Dziękuję Wam. To tak wygląda, że większości przerywników się pozbyłam i razi mnie gdy ktoś dużo przeklina, ale w sytuacjach wzburzenia, gniewu sama od razu bezmyślnie rzucam wulgaryzm 🙁 Całkowicie przestałam za to mówić “O Jezu” “O Boże” itp. i tego kompletnie nie mogę słuchać w towarzystwie, zasmuca mnie to bardzo gdy ktoś tak używa imienia Pana.

       3. Przemyślałem ponownie mój komentarz o reakcji obronnej organizmu na przyzwyczajenia z dawnych czasów i reakcji obronnej organizmu. Niestety wyjaśnia to zaledwie skutek problemu, a przyczyna jest ukryta znacznie głębiej i jest natury duchowej a nie cielesnej. Więc przepraszam za pochopne wprowadzenie w błąd gwoli ścisłości.

   2. Ja też się staram nie używać wulgaryzmów, ale gdzieś tam czasem jak się naprawdę czymś zasmucę, zdenerwuję…to bywa, że same się nasuwają… :/

    1. Właśnie, w sytuacji gdzie rozum bierze górę można jakoś nad tym zapanować, a już w sytuacji gdzie górę biorą emocje automatycznie się to wyzwala. Wierzę, że będziemy od tego uwolnione w swoim czasie.

 6. Ja nie przeklinalem, ale od czasu jak zle sie dzieje z mna, wróć, ja jestem zly, to powrocilem do starych nawyków. Czas sie wziasc w garsc, jakis post, modlitwa i do pracy

 7. Niesłuszne cierpienie, cierpienie za robienie dobrze i bycie krzywdzonym przez innych bez powodu jest szczególnie bolesne jak jest doświadczane w dzieciństwie. Dziecku, dużo trudniej bez czyjejś pomocy dotrzeć do prawdy o Bogu.
  Bycie niesłusznie krzywdzonym dzieckiem, rodzi bardzo złe myśli, emocje, szukanie miłości w nieodpowiednich miejscach i zły sposób, często również kierowanie się emocjami w poszukiwaniu wiary i Boga, sprowadzające do zwiedzenia.
  Mnie takie doświadczenia w pewnym okresie również, prowadziły czasem w złym kierunku i bywałem zagubiony.
  Na szczęście poznanie tego prawdziwego Boga pomogło mi wybaczyć, a dramatyczne doświadczenia przerobić na życiową i duchową naukę, która pomaga mi lepiej rozumieć ludzi jak i to jak powinniśmy ich traktować zgodnie z tym jak nakazał nam Bóg.

  Chwała Jezusowi Chrystusowi.

  1. Chwała Panu! Pięknie napisane, bracie 🙂

 8. “Obecnym Izraelem jest Lud Boży a nie Izrael polityczny”Izrael nie przestał być wybranym ludem Bożym inaczej narodem wybranym świadczą o tym słowa ap.Pawła Czy odrzucił Bóg lud który sobie uprzednio wybrał- bynajmniej.Rzym 11.1,2.wyłamane zostały niektóre gałęzie z powodu niewiary Rzym 11.20 poza tym zatwardziałość przyszła na część Izraela do czasu aż poganie wejdą w pełni i tak zostanie zbawiony cały Izrael.Rzym 11.25-26.
  Czyli obecny Izrael nie przestał być Ludem Bożym w wątpliwość natomiast można poddawać takie rzeczy jak wierność, wiara.Księga Zachariasza mówi że będą opłakiwać tego którego przebili i będzie go opłakiwał każdy ród z osobna.

  1. “Jeżeli zaś niektóre gałęzie zostały odcięte, a na ich miejsce zostałeś wszczepiony ty, który byłeś dziczką oliwną, i razem [z innymi gałęziami] z tym samym korzeniem złączony na równi z nimi czerpałeś soki oliwne,” Rz 11 również.

 9. Najlepiej na tym świecie ( przynajmniej tak jest w Polsce ) wcale się nie mają jednostki kreatywne i twórcze-szlachetne ( racjonalizatorzy ), a często żerujący na ich dokonaniach bezduszne/bezwzględne, “pleczyste” groszoroby.

 10. “Zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie …”

  http://www.tvn24.pl/polska-i-swiat,33,m/marihuana-od-zakonnic,685963.html

  ” I żyją według własnych norm”
  ” Czuję się przedstawicielką zakonu matki natury”
  ” Żyję w najwspanialszej świątyni jaką jest przyroda”

  ” Dlatego że poznawszy Boga, nie uwielbili go jako Boga i nie złożyli mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności.
  Mienili się mądrymi, a stali się głupi …
  Ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć, i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki.” do Rzymian 1,21

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: