Chrześcijanie biblijni. Nie wierz tak jak autorytety świata. W Jezusa wierz!

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Chrystus końcem zakonu.

Bardzo wartościowy wykład przybliżający chrześcijan do zrozumienia czym jest koniec zakonu.

 

Między innymi mowa jest o takich kwestiach jak:

 

-kres zewnętrznych obrzędów
-Chrystus jest celem zakonu jego wypełnieniem
-zakon nie ejst drogą zbawienia
-nadzieja jest w łasce, a nie w spłacaniu długów, których nie jesteśmy w stanie zapłacić
-zakon ujawnia nasz brud i daje nam odczuć że musimy go z siebie zmyć jeśli kiedykolwiek chcemy zbliżyć sie do Boga
-zakon wiec zmusza nas do przyjęcia Chrystusa jako jedynej osoby, ktora chce nas oczyścić i uczynić gotowymi, aby stawić się w obecności najwyższego
-samo prawo zamiata na tumany kurzu, ewangelia zaś skrapia
wszystkie przykazania, które kierują nas ku chrystusowi.

-Jezus nie przyszedł aby zakon złagodzić. Zakon jest święty, sprawiedliwy i dobry, nikt nie powinien usuwać ani kreski, nasz pan przestrzegał prawo w całości.

-Przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpi usprawiedliwienia.

-Jezus jest końcem zakonu od kary.

-dopóki nie przeminie niebo i ziemia ani jedna kreska zakonu nie przeminie.

-Jeśli chodzi o zasady dobra i zła to trwa na wieki. Paweł powiedział: zakon utwierdzamy.

-zakon może trwać jak skała.

-Jezus zakończył go ponieważ nie jesteśmy pod zakonem ale pod łaską.

-Pod zakon nie podlegamy, ale pełniąc dobre uczynki nie szukamy w nich życia ani przez własne zasługi, wybrani nie dzięki dobrym uczynkom.

 

Bardzo ważne stwierdzenie:

Jeśli wiara jest nieobecna brakuje rzeczy podstawowej.

możesz powoływać się na sakramenty, czytanie biblii, słuchanie ewangelii

Jeśli nie masz wiary są one jednak plewem

Końcem zakonu jest Chrystus aby usprawiedliwiony każdy kto wierzy.

 

Chwała ewangelii jest dlatego ze jest to ewangelia grzesznika,

przyszedł na świat nie by karać”

-akt wiary pociąga za sobą zmianę natury, odejście od grzechu

-rzeczy które kochałeś znienawidzisz.

 

Najważniejsze zdanie z wykładu:

“gdy przyjmiesz zbawienie zaczniesz przestrzegać jego przykazań które już nie będą dla Ciebie przykre”

 

______________________________

Wykład ten jest trudny zapewne dla niemowlaków w wierze jak i ludzi odrzucających Pawła.

Reasumując, tak rozumiem zarówno wykład tego XIX wiecznego chrześcijanina Charlsa Spurgeona jak i kwestię zakonu na podstawie NT:

Bez narodzenia na nowo jesteśmy pod przekleństwem zakonu. Jesteśmy grzeszni i nieusprawiedliwieni. To oznacza ze rodząc się na nowo przestajemy być pod prawem zakonu.

 

Wiara, a nie zakon jest podstawą poznania Boga.

Możesz  wcale nie szanować zakonu, wierzyć w łaskę, ale swymi uczynkami i samopoczuciem być pod zakonem z uwagi na opieraniu swej wiary na rytualnych powtarzających się czynnościach: chodzenie do kościoła, czytanie biblii, słuchaniu ewangelii.

Od siebie dodam z czym się mogą inni nie zgodzić, że brak narodzenia na nowo skutkuje karami za grzeszne życie. Powiedzmy, że katolicy są karani za bałwochwalstwo. Oni są karni ponieważ żyją pod zakonem. Nasze narodzenie na nowo skutkuje przestrzeganiem prawa i dlatego nie jesteśmy pod przekleństwem. My nie zapracowujemy sobie na brak przekleństwa. Przestrzeganie Prawa Boga jest tylko skutkiem narodzenia na nowo. Jestem posłuszny Bogu z miłości, a nie dlatego że swymi uczynkami zarabiam na zbawienie.

Kiedy uwierzysz w Boga zaczniesz przestrzegać Jego przykazań.

 

Tak to widzę. Może ktoś uściśli lub poprawi mnie.

 

Updated: 19 października 2016 — 11:42

14 komentarzy

Add a Comment
 1. Tak Piotrze to jest miłość do Boga,rozważać Jego zakon dniem i nocą.Kochając Ojca brzydzisz się grzechem ,piętnujesz go w swoim życiu a nie brata swego.Pozdrawiam

  1. dobrze powiedziane…

 2. Wojtyla twierdzil ze zydow nie trzeba nawracac,bo stare przymierze obowiązuje. Czyzby to kolejny przyklad na jego herezje?

  1. Wszystkie przymierza z Bogiem “obowiązują” ponieważ Słowo Boga trwa na wieki. To ludzie nie wytrwali w przymierzach a nie Bóg.

 3. Dziekuje Piotrze za tekst? i oczywiście za kazanie jedno z piękniejszych jakie słyszałem pełne mądrości i Ducha Bożego, które rozjaśniło mi bardziej kwestie zakonu łaski i wiary. Najgorzej jest chyba wtedy gdy wkracza letnia wiara, bo od tego momentu zaczynają się schody. Po prostej ścieżce do wąskiej bramy da się dojść tylko i wyłącznie dzięki i przez Jezusa Chrystusa?, ale skręcając w boczną drogę i jeszcze idąc po schodach jest to nielada wyczyn oj no niemożliwy? . Myśli zaraz się kłębią chaos w głowie, człowiek staje się niespokojny, niecierpliwy wręcz. (myśl) Czegoś mi brakuje jestem glupim nieudacznikiem, który chciał by pomagać innym a nie potrafi pomóc sobie. Na siłę chce coś zrobic bo nie widać owoców i wtedy BOOM!! Wraca wszystko alkochol picie i inne brudne grzechy których już nie cierpisz?. A wystarczy uwierzyć i wziąć sobie to wszystko do serca tak jak apostoł Paweł w liście do Rzymian napisał, że Chrześcijanie dzięki wierze dostępują usprawiedliwienia i dzięki niej mają też dostęp do Jezusa Chrystusa. W nim mają możliwość trwania w łasce, dającej nadzieję na osiągnięcie Chwaly Bożej?.

  A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. (gdyż łaska zbawieni jesteście) Razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich – w Chrystusie Jezusie, aby w nadchodzących wiekach przemożne bogactwo Jego łaski wykazać na przykładzie dobroci względem nas, w Chrystusie Jezusie.
  Efez 2:4-7
  Chwała Bogu Ojcu. Moje serce należy do niego❤?
  Polecam też obejrzeć nauczanie i piękne wyłożenie księgi Ezechiela przez Stephena Bohra
  https://m.youtube.com/watch?v=mNYUPG598is
  Zaiste Ojciec nasz ma wszystko pod kontrolą. Pokoju w Jezusie Chrystusie i wzajemnej miłości, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga?

 4. I tak nasz Bóg dopełnił swojej obietnicy w swej wielkiej miłości do nas. 🙂

  “Plemię ich będzie znane wśród narodów 
  i między ludami – ich potomstwo. 
  Wszyscy, co ich zobaczą, uznają, 
  że oni są błogosławionym szczepem Pana. 
  “Ogromnie się weselę w Panu, 
  dusza moja raduje się w Bogu moim, 
  bo mnie przyodział w szaty zbawienia, szaty
  okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, 
  jak oblubieńca, który wkłada zawój, 
  jak oblubienicę strojną w swe klejnoty. 
  Zaiste, jak ziemia wydaje swe plony, 
  jak ogród rozplenia swe zasiewy, 
  tak Pan Bóg sprawi, że się rozpleni sprawiedliwość 
  i chwalba wobec wszystkich narodów”. Izajasz 61,9

  Oto wielka Moc naszego najwspanialszego Boga. 🙂

  “W którym i wy nadzieję macie, usłyszawszy słowo prawdy, to jest Ewangieliję zbawienia waszego, przez którą też uwierzywszy, jesteście zapieczętowani Duchem onym Świętym obiecanym,” Efezj.1,13

  “I gdyśmy byli umarłymi w grzechach, ożywił nas pospołu z Chrystusem
  I pospołu z Nim wzbudził, i pospołu z Nim posadził na niebiesiech w Chrystusie Jezusie,” Efezj.2,5

  “A nie zasmucajcie Ducha Świętego Bożego, którym zapieczętowani jesteście na dzień odkupienia.” Efezj. 4,30

  Albowiemeście byli niekiedy ciemnością; aleście teraz światłością w Panu; chodźcież jako dziatki światłości,” Efazj.5,8

  Tak wygląda wielkie dzieło naszego Boga, wymyślone, zamierzone jeszcze przed stworzeniem świata.
  Wszystko doprowadził sam od początku do końca tak jak chciał i zapowiedział.
  A wszystko przez to, że tak nas pokochał swoją bezgraniczną miłością.
  Mając tego świadomość, aż nie chce się grzeszyć, a wszystko plugawe łatwo od siebie odrzucić.

 5. Ciekawe kazanie 🙂
  Swoją drogą, patrząc na nazwisko tego człowieka, przypomniało mi się, że w “Ani z Zielonego Wzgórza” jeden ze szkolnych kolegów głównej bohaterki miał na imiona (miał dwa) Moody Spurgeon- gdzieś w objaśnieniach pod tekstem było, że autorka zainspirowała się nazwiskami dwóch wówczas dość znanych kaznodziejów żyjących w XIXw. 🙂

 6. ja wierzę w Boga a grzeszę bo jestem grzesznikiem i dlatego Jezus zostawił mi sakramenty abym co chwila się na wracał i rodził na nowo.

  1. W ten sposób robi się błędne koło, i do niczego to nie prowadzi. Polecam 1 list Jana przeczytać, można siebie i swoje życie przeanalizować.

  2. A więc hańbisz i znieważasz ofiarę Mesjasza. Przeczytaj proszę 10 rozdział listu do Hebrajczyków.

  3. Piotrze 1975,
   jak można rodzić szie na nowo co 15 minut ?
   tego by nawet łono kobiety nie wytrzymało…
   Duchowe narodziny [na nowo] polegają na
   odejściu od morderczego Ciebie grzechu i na
   doskonaleniu zarówno Duszy, jak i Drogi !

   O jakich Ty sakramentach opowiadasz ? krk ?
   Jezus nie ustanawiał żadnych sakramentów
   ale DAJE ŁASKĘ i Ducha Prawdy, Pocieszyciela
   albowiem DUCH ŚWIĘTY BOGA OJCA to właśnie
   CHARAKTER ! …Jezus ma taki CHARAKTER,
   i jako Bóg, i wtedy gdy był CZŁOWIEKIEM jako
   metoda porozumiewania szie z rodzajem ludzi.

   Dlaczego został ukrzyżowany ? Bo “synowie”
   ich “ojca” diabła pokochali bardziej grzech
   aniżeli swego Stwórcę… przykre, prawda ?
   Chciałbyś szie zaliczać do pachołków szatana ?
   Daj se spokój… I odchodź od grzechu a wtedy
   pokochasz Jezusa, a nie… sakramenty…

   seler – rocznik 1957, a Twój to 1975 ?
   zamień ostatnie cyfry to przejrzysz…
   ————
   dopisek

   tak zwane sakramenty katolickie są tyle warte
   co kadzidło dla zmarłego… albo maść na szczury,
   jak można wykupić szie od nieustannego grzechu ?
   Darowizną na rzecz religii ? Zaprzedaniem szie
   czy może ODKUPIENIEM swej duszy za pogardę Boga ?
   Jak odkupić ? …nie ma takich pieniędzy, nie ma,
   chociaź księdzu 500 zł wystarczy, żeby Cię kupić,
   …przepraszam, …żeby Cię podobno zbawić…
   Ileż ta religia rzymu uczyniła zła, to w pale szie
   nie mieści i świat nie widział… A może widzi ?

   Zbawiciel JEZUS jest naprawdę już ostatnią NADZIEJĄ
   na nawrócenie szie… A NADZIEJA umiera ostatnia…
   I unikaj grzechu jak zarazy, zresztą sakramentów też.

  4. dopisek dla PIotra 1957

   mamy być Dziećmi Prawdziwego Ojca, a nie jakiejś podróby
   zatem dla JEZUSA i Czytelników, Piotrze dla Ciebie też 🙂

  5. my, Chrystusowi
   otrzymaliśmy CHRZEST DUCHOWY
   i żaden pokropek, kąpiel
   z wody
   TEGO NIE ZASTĄPI,
   czujesz ?

   A gdzie kupić chrzest duchowy ?
   u Boga…
   hej
   ————
   [kropkę [.] szie robi przed adresem YouTube,
   żeby nie wyświetlało od razu na blogu]

   Nelu Gabor – Colaj de cantari crestine minunate.
   .https://www.youtube.com/watch?v=QS_sV8OQ7W4

 7. “Chrystus końcem zakonu.”

  I dobrze… I tak JEST…
  I nastąpi w końcu koniec zakonów
  franciszkanów, benedyktynów, paulinów,
  o innych nie wspomnę, bo szie znowu poobrażają,
  i będą tylko WIERNI
  albo kozły…

  I przestaną dzielić włosa na czworo,
  a z Boga robić trójcę,
  i w dwójnasób być
  zdrajcami…

  to tak, …pokrótce,
  seler

  i jedyna ta piosenka co zakon
  zakończy ten

  Nelu Gabor- Peste mine cade-o frunza
  .https://www.youtube.com/watch?v=pMDcRejSG0c

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: