” Podziękowawszy, złamał i rzekł: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane; to czyńcie na pamiątkę moją” Kor 11.

 

Tak w ogóle to Szczęść Boże w pierwszy dzień tygodnia :-).

Dziś chciałem napisać o chrześcijaństwie internetowym.

Przechodząc z kościoła rzymskiego do zgromadzenia Pana Jezusa, czyli kościoła bez budynków i denominacji, wielu wpada w pułapkę lenistwa od świąt Boga. Już nie musisz chodzić do kościoła, już nie musisz świętować świąt tzw Bożego Narodzenia,  ponieważ już wiesz, iż są to tak naprawdę święta Sol Invictus. Nie musisz także świętować Wielkanocy, gdyż takie święto możesz obchodzić kiedy chcesz, a nie wtedy kiedy odstępczy kościół Rzymu, ten który mordował za czytanie Biblii, to czyni.

Generalnie możesz być tylko mądralą internetowym i wielu takimi jest. Możesz grzebać w Piśmie i uważać siebie za lepszego od innych a zwłaszcza od katolików. Niestety ale nie czyni Cię to naśladowcą Jezusa.

Jakie więc święta obchodzić?

W zborach obchodzona jest pamiątka Wieczerzy Pańskiej, którą kościół Rzymu przerobił na kanibalizm, utwierdzając swych wyznawców, a raczej właściwie niewolników o tym, że wafelek przeistacza się w prawdziwe ciało Jezusa.

 

Natomiast należałoby zadać sobie pytanie:

Jakie święta obchodziłby Pan Jezus, gdyby żył w tych czasach?

 

Według mnie następujące:

  1. Szabat
  2. Paschę. Zarówno Pan Jezus, jak i Jego uczniowie obchodzili te same święta, opisane w Bożym słowie. Apostołowie i naśladowcy Jezusa, przeżywając te, które znamy ze Starego Testamentu, rozpoznawali w nich Mesjasza (apostoł Paweł obchodził Paschę, pamiątkę wyjścia z Egiptu, już ze świadomością, że dla nas jako baranek został ofiarowany Chrystus – 1Kor 5,7–8)

 

 

 

Kościół Rzymu i w kwestii świąt dokonał psychomaniupulacji, wmawiając ludziom, iż święta ze ST są świętami żydowskimi. Ktoś kto tak uważa jest nie tylko zmanipulowany, ale i niedouczony, ponieważ Żydzi istnieją od początku Judaizmu, a ten funkcjonuje od ok 3 wieku p. n. Chr.

Nie ma świąt żydowskich w Starym Testamencie. Jeśli jest mowa o świętach, to tylko o świętach Boga. Podstawa prawna (biblijna):

 

” Te są uroczystości świąteczne Pana, w które będziecie zwoływać święte zgromadzenia. Te są moje święta” Kpl  23

 

Poniżej ciekawe podsumowanie:

 

“Święta Pana zawierają w sobie więcej informacji o wartościach duchowych i o proroctwach niż jakiekolwiek inne obrazy. W nich Bóg przedstawił nie tylko cały plan zbawienia, ale poprzez obchodzenie ich uczy nas również żyć według Jego porządku czasu. To dla nas Bóg je ustanowił . Nie dla siebie samego, ale dla naszego poznania i dobrego funkcjonowania. Są one wyjątkową okazją poznawania Mesjasza oraz uczenia się Jego dróg.”

syloenh.pl/swiet-biblijne/

 

Reasumując, nas obowiązują święta biblijne, a nie święta kościoła rzymskiego.

 

W Księdze Kapłańskiej, rozdziale 23, w wersetach od 1 do 44, znajdujemy opis siedmiu świąt, które mieli przestrzegać Izraelici, oprócz cotygodniowego przestrzegania Szabatu. [1]

Pierwsze trzy święta z grupy świąt wiosennych, obchodzone są w miesiącu Nisan, który jest pierwszym miesiącem roku według biblijnego kalendarza. Są to kolejno:

– Pascha
– Święto Przaśników
– Święto Pierwszych Płodów

Ostatnie ze świąt z grupy świąt wiosennych, ma miejsce w miesiącu Siwan, który jest trzecim miesiącu roku. Jest to:

– Pięćdziesiątnica (Szawuot)

Święta z grupy świąt jesiennych obchodzone są w miesiącu Tiszri, który jest siódmym miesiącem roku. Są to kolejno:

– Święto Trąb (Jom Teruah)
– Dzień Pojednania (Jom Kipur)
– Święto Szałasów (Sukkot)

 

Oczywiście od momentu pojawienia się Jezusa ofiar składać nie trzeba, gdyż ofiara została już złożona, ale święta pozostały.

 

W Biblii nie ma świąt żydowskich!

Osobom chętnym do świętowania świąt biblijnych przedstawiam link poniżej: http://przyjdzpaniejezu.pl/jezus-w-swietach-zydowskich/

Wypełnianie tych świąt jest aktem miłości do Boga, a nie aktem przymusu. Można to porównać do miłości między parą zakochanych. Kobieta kochając swego męża, narzeczonego pamięta o każdych jego urodzinach i imieninach choć wcale nie musi tego robić. Oczywiście i vice versa.

Tak w ogolę Bóg jest Bogiem porządku i owe święta mają przełożenie na całą historię z proroctwami włącznie, w tym z apokalipsą.

ps.

Gdyby ktoś się zapytał, czy sam obchodzę te święta to odpowiadam: niestety jeszcze nie, ale się do tego przykładam. Wciąż się uczęg tego, co Bóg ode mnie wymaga.