” Jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę, (10) to i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec Baranka.”Ap14.10

 

Powyższy cytat pokazuje co najmniej dwie kwestie. Pierwszą z nich jest ostrzeżenie przed przyjęciem znaku bestii. Zauważcie, że kościół rzymski wcale nie ostrzega przed tak istotnym motywem. Nie ostrzega ponieważ jest on po stronie przeciwnej Bogu.

Drugą płaszczyzną jest gniew Boga. Odstępcze kościoły protestanckie nauczają o Jezusie pełnym miłości, jednocześnie utwierdzając wiernych o boskości Jezusa. Przecież się to wyklucza. Bóg Starego testamentu to Bóg gniewu i…miłości. Bóg Nowego testamentu to wg nich Bóg tylko miłości. Prawda jest inna.

W tym sztucznym podziale na ST i NT określenie “gniew” w ujęciu gniewu Boga występuje w obu księgach. W całej Biblii około pół tysiąca razy.

 

Tuz przed zniszczeniem Sodomy, Abraham negocjował z Bogiem prosząc o odwrócenie swego gniewu:

 

” I rzekł: Niech nie gniewa się Pan, proszę, że jeszcze mówię: Może znajdzie się tam trzydziestu. I odpowiedział: Nie uczynię, jeśli znajdę tam trzydziestu” Rdz 1.18

 

W NT już na początku Apokalipsy “gniew” Boga jest w rozdziale szóstym:

 

” Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie, (17) i przed gniewem Baranka, albowiem nastał ów wielki dzień ich gniewu, i któż się może ostać?”

 

Notabene jest to kolejny dowód na boskość Jezusa. Jak wiemy Barankiem jest Jezus, a w ST gniew tyczył się Boga. Jeśli uznamy jak Świadkowie Jehowy, że Jezus był aniołem lub zwykłym czlowiekiem to zaprzeczymy Biblii ponieważ z tego co pamiętam,  aniołowie nie okazali ani razu gniewu w Biblii.

Jedynym aniołem, który okazywał gniew był Stanisław Anioł z serialu “Alternatywy 4”. 😀

 

No ale teraz bądźmy poważni. Każdy z nas odczuł na sobie kogoś gniew. Gniew jest nawet czasem naturalny:

“gniewajcie się, ale nie grzeszcie”

 

Gniew nie jest sprawą miłą.   Skąd jednak ten obraz Boga pełnego miłości? Ano dlatego, że obecnie mamy czas łaski. To wcale niem oznacza, że wszyscy bez wyjątku są zbawieni. Zbawienie są tylko narodzeni na nowo Jana 3.3-5. To jest łaska. Nie wszyscy korzystają z tej łaski i żyją swoim życiem, nie przyjmując zaproszenia od Jezusa.

Niestety ale:

 

1Kor 6.

“Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, 10 ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego.’

 

W owym wersecie są wyszczególnione podstawowe grzechy, ale na wstępie jest napisane: niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego. Wszyscy niesprawiedliwi.

Kłaniasz się obrazom? jesteś niesprawiedliwy. Jesteś chciwy? Nie wejdziesz do królestwa itd.

Kto zatem jest usprawiedliwiony?

 

Albowiem oczy Pana zwrócone są na sprawiedliwych, a uszy jego ku prośbie ich, lecz oblicze Pańskie przeciwko tym, którzy czynią zło. 1 Pi 3

 

Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga; w ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu.

 

 

Już wtedy byli sprawiedliwi:

 

“A Jezus, usłyszawszy to, rzekł im: Nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają; nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzeszników.’Mk 2

 

Świat musi się upamiętac póki jeszcze jest czas łaski. Tak jak Noe czekał na wody potopu przygotowując się, tak Bóg teraz czeka na nawrócenie się grzeszników. Nawrócenie, czyli jeśli idziesz na przykład w stronę cudzego łoża, to masz ZAWRÓCIĆ abyś nie wpadł w GNIEW BOŻY.

Wczoraj chyba przeczytałem w jakimś tekście ciekawe zdanie: miłość Boga przewyższa miłość ludzką, ale gniew Boga przewyższa gniew człowieka.