“Ale królowa Waszti odmówiła przyjścia na rozkaz króla, który eunuchowie otrzymali. Król się rozgniewał, i gniew w nim zapłonął.” Es 1.

 

 

Każdy, kto czytał Stary Testament doskonale zna historię Judejki Estery.

Zanim została ona królową i żoną króla Achaszwerosza doszło do buntu pierwszej żony tego króla – Waszti. W realu często myli mi się z wasabi :-), dodatkiem do sushi.

 

Tak to było od początku:

 

Król.. kazał Mechumanowi, Bizzecie, Charbonie, Bigcie, Abagcie, Zeterowi i Karkasowi, siedmiu eunuchom, usługującym królowi Achaszweroszowi, (11) przyprowadzić przed oblicze królewskie królową Waszti w koronie królewskiej celem pokazania ludowi i książętom jej urody,

Lecz królowa Waszti wzbraniała się przyjść na wezwanie królewskie przyniesione przez eunuchów. Król rozzłościł się bardzo i gniew w nim zapłonął.

 

Rzekł on wtedy do swych mędrców:

” Jak należy według prawa postąpić z królową Waszti za to, że nie wypełniła wezwania króla Achaszwerosza przyniesionego przez eunuchów?’

 

Na co Memuchan ostrzegł przed skutkiem takiego zachowania Waszti:

 

Wtedy rzekł Memuchan wobec króla i książąt: Królowa Waszti zawiniła nie tylko przeciw samemu królowi, lecz przeciw wszystkim książętom i wszystkim ludom, które mieszkają we wszystkich prowincjach króla Achaszwerosza, (17) bo wieść o postępku królowej rozejdzie się i dotrze do wszystkich kobiet, i zaczną pogardzać swoimi mężami, i powiedzą: Król Achaszwerosz kazał przyprowadzić królową Waszti przed swoje oblicze, a ona nie przyszła. (18) Jeszcze dzisiaj mówić będą o tym księżniczki perskie i medyjskie, które usłyszały o postępku królowej, do wszystkich książąt króla, i dużo z tego wyniknie wzgardy i złości.

 

Zauważmy, że wcześniej ludzie nie mieli takiego komfortu jak my, aby przedstawić swoje problemy przed Bogiem. To dzięki anty egoistycznej postawie Jezusa Chrystusa, który umarł za nasze grzechy, możemy codziennie przedstawiać swoje problemy Bogu Ojcu. Do czasu Chrystusa korzystano z rad  tzw mężów Bożych, proroków, mędrców.

W analizowanej historii mędrcy zauważyli zagrożenie płynące z buntu żony Achaszwerosza. Dziś podpowiedziałby to nam Duch Święty. Dlatego tak ważny jest bardzo bliski kontakt z Bogiem, abyśmy nie błądzili.

Mędrzec Meruchan dobrze wiedział jak na mędrca przystało, że złe zachowanie jednej kobiety i to królowej, będzie wzorem dla innych. Była to taka czerwona lampka ostrzegawcza.

 

Dalej sytuacja potoczyła się już sama.

 

“Jeżeli król uzna to za dobre, niech wyjdzie od niego rozkaz królewski, który zostanie wpisany do praw perskich i medyjskich jako nieodwołalny, że Waszti nie stanie już nigdy przed obliczem króla Ahaszwerosza, a jej godność królowej niech król nada jej przyjaciółce, godniejszej od niej. (20) Gdy wieść o tym zarządzeniu królewskim rozejdzie się po całym jego królestwie, a jest ono przecież ogromne, to wszystkie żony będą okazywać cześć swoim mężom, od największego do najmniejszego. (21) Rzecz ta znalazła uznanie u króla i u książąt i król postąpił według rady Memuchana, (22) i rozesłano listy do wszystkich prowincji królewskich, do każdej prowincji list jej pismem pisany, do każdego ludu w jego własnym języku, że każdy mężczyzna ma być panem w swoim domu i zarządzać nim, jak mu się podoba. ‘

 

Zbuntowana królowa została usunięta.

Co wynika z tej historii?

Myślę, że można ją rozpatrywać z dwóch perspektyw.

 

Po pierwsze ważne jest to, jakimi koleżankami otacza się żona. Mędrcy słusznie przewidzieli, że Waszti da zły przykład innym kobietom. W naszej obecnej rzeczywistości mąż powinien czuwać prowadzony Duchem Świętym nad jakością koleżanek żony. Wystarczy jedna dominująca, zepsuta  – królowa – w towarzystwie, aby inne przesiąknęły złem. Mężczyzna odpowiada za związek przed Jezusem i ma obowiązek reagować odpowiednio szybko na zagrożenia płynące z buntu “złych królowych” w myśl przysłowia

“kto z kim przestaje, takim się staje”.

Tudzież innych podobnych:

 

“Kto przyjdzie między wrony, musi krakać jako ony. (Ma się tylko w dobrych rzeczach rozumieć.

Kto między wilki przyjdzie, wyć się nauczy.

 

W tym zepsutym świecie, gdzieś zatraciliśmy zdrowy rozsądek oparty o prawdy biblijne, owe kobiety dające się ponieść zepsutemu charakterowi “złych królowych” stają w opozycji do swego męża, z którym z założenia mają stanowić jedność. Koleżanki dające zły przykład, podburzające  mogą rozbić małżeństwo. Zwłaszcza w tych czasach, kiedy zło jest atrakcyjniejsze od dobra i jest przedstawiane w lepszym opakowaniu. Prawda i wartości biblijne nie są w modzie. Dowód? Bardzo świeży. W niedziele Robert z Kielc był na nabożeństwie. Pastor zapytał zgromadzonych, która z kobiet stosuje się do tych słów:

 

Żony bądźcie poddane mężom, jak przystało w Panu”

 

Tylko jedna kobieta podniosła rękę. Aby zrozumieć prawidłowe relacje między mężem a żoną, proponuję obejrzenie tego wykładu:

 

Kościół i małżeństwo w Chrystusie.

Właśnie dlatego wielkim błogosławieństwem jest, kiedy dwie strony w małżeństwie żyją w Chrystusie. Dziękować Bogu mam takie błogosławieństwo.

 

 

Drugą płaszczyzną historii Wasztabi i króla Ahaszwerosza może być historia starożytnego Izraela. Izrael był wybranką Boga, ale zbuntował się jak Wasztabi. Po wielokrotnych aktach buntu Izraela, Bóg wybrał sobie nową oblubienicę: kościół (zgromadzenie) w Chrystusie. Do owego zgromadzenia są zaliczane tylko te osoby, które są poddane Chrystusowi. Nie osobom trzecim jak pastorzy i najbardziej podstępnemu  wrogowi bo nie personalnemu: kościołowi, denominacji. Zgromadzenie Jezusa jest tylko w Jezusie, nie w budynku i nie w religii, nie w denominacji.

Reasumując: jeśli buntujesz się przeciw Jezusowi, przestajesz być częścią oblubienicy Chrystusa.