“Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowy, z powodu nich bowiem spada gniew Boży na nieposłusznych synów. (7) Nie bądźcie tedy wspólnikami ich. (8) Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości, (9) bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość, i prawda.” Ef

Dobroć – czy starasz się być dobry?

Sprawiedliwość – czy starasz się być sprawiedliwy?

Prawda – czy szukasz prawdy?

Obrazek poniżej nie pokazuje tylko kościoła rzymskiego, ale wszelkie możliwe kościoły nie stosujące się do cytatu z Efezjan, w tym tzw protestanckie. Przypominam, że Hitlerowi pomagali protestanci.

 

niecjahniktniezwodzi