“Ale wy nie pozwalajcie się nazywać Rabbi, bo jeden tylko jest – Nauczyciel wasz, Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi” Mt 23

 

Jest to jeden z powodów, dla których podjąłem się deklaracji  nie wstępowania do żadnej religii. Jak to napisałem na stronie “o blogu”, większość religii jest sterowania przez szatana. O ile wiemy już bardzo dużo o religiach bałwochwalczych rodem z Watykanu, o tyle musimy pamiętać wchodząc do zboru protestanckiego, że najważniejsza jest miłość do Jezusa i mamy wszystko badać, aby nie wpaść z deszczu pod rynnę.

 

 

Dzisiaj nie określa się ludzi przewodzących w kościołach przewodnikami, ale mentalnie wierni są poddani autorytetom zborów. W swym kilkuletnim stażu blogera zauważyłem, iż wielu protestantów mentalnie tkwi nadal w katolicyzmie. Ludzi takich nazywam postkatolikami. Nasz blogowy Marcin od gąsienic z kolei mówi, że nie po to wyszedł z kościoła rzymskiego, aby przejść z ławki do ławki. Dla postkatolików nie liczy się prawda biblijna, ale kościół. Niedawno napisałem czym jest kościół. Postkatolicy podobnie jak postkomuniści nie wyszli mentalnie z poprzedniej organizacji. Pan Jezus mówi “gdzie dwóch lub trzech spotyka się w imię moje, tam ja jestem”. Pan Jezus nie powiedział, że gdzie stoi budynek, a w niej organizacja, tam jest wiara. Tudzież: kto chodzi do kościoła zbawiony będzie.

 

 

 

(34) Dlatego też posyłam do was proroków i mędrców, i nauczycieli Pisma, a wy jednych z nich zabijecie i ukrzyżujecie, a innych ubiczujecie w synagogach i będziecie ścigać z miasta do miasta. (35) I odpowiecie za krew wszystkich sprawiedliwych rozlaną na ziemi, od krwi sprawiedliwego Abla aż do krwi Zachariasza, syna Barachiasza, którego zamordowaliście pomiędzy Przybytkiem a ołtarzem. (36) Zaprawdę powiadam wam, wasze pokolenie odpowie za to wszystko!

 

Dzisiaj takimi mędrcami są odkrywcy prawdy biblijnej jak choćby Michał Mazur z YT. Można się z nim nie zgadzać w pewnych kwestiach, ale jest on batem na skostniałe i odstępcze kościoły.

 

 

Z początku myślałem sobie, że przesadził, że dał się ponieść, ale później pomyślałem “moment, on przecież cytował Biblię, czyż tak nie jest?”

 

Uwierzcie mi, są zbory protestanckie, gdzie nie mówi się o tak niesłychanie poważnych sprawach jak:

 

-ekumenizm

-syjonizm

-apokalipsa

-znak bestii. Czy ostrzega Cię pastor przed centralnym ostrzeżeniem apokalipsy jakim jest przyjęcie znaku bestii?

 

 

Co o takich pasterzach mówi jeszcze ewangelia Mateusza?

“Biada wam, nauczyciele Pisma i faryzeusze, obłudnicy! Bo zamykacie królestwo Boże przed ludźmi. Nie wchodzicie do niego sami i wchodzącym do niego wejść nie pozwalacie. (14) () (15) Biada wam, nauczyciele Pisma i faryzeusze, obłudnicy! Bo przemierzacie lądy i morza, aby pozyskać choć jednego prozelitę, a kiedy wam się to udaje, skazujecie go na piekło dwa razy częściej niż siebie samych”

 

Tam gdzie jest Duch święty tam jest prawda. Owi pasterze ani sami nie wchodzą do królestwa Boga, ani nie pozwalają wejść innym. Napisałem kiedyś o wejściu do królestwa;
 

 

Różnica między zauważeniem królestwa niebieskiego, a wejściem do niego, czyli nie wszyscy chrześcijanie są chrześcijanami.

 

Czy da się chodzić do kościoła i jednocześnie nie wejść do królestwa Boga Ojca? Oczywiście, że da. Wystarczy zaobserwować owoce.

 

” Biada wam, nauczyciele Pisma i faryzeusze, obłudnicy! Bo jesteście jak groby pobielane, które na zewnątrz pięknie wyglądają, a wewnątrz są pełne trupich kości i wszelkiej zgnilizny. “

 

Jest część zborów gdzie wszyscy się uśmiechają, są uwielbienia, ale gdyby przyjrzeć się owocom, to widzimy tylko zgniliznę. Wierni to widzą i udają że tego nie ma, gdyż pokładają nadzieję nie w Jezusie, ale w kościele. Kościół jest nadrzędny, jest wyżej Boga.

 

“Tak i wy na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz jesteście pełni obłudy i nieprawości! “

 

Pan Jezus w księdze Objawienia radzi takim kościołom:

 

(15) Znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo gorący!

(16) A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, wypluję cię z ust moich.

(Apokalipsa (Objawienie) 3:15,”

 

Zarówno w 23 rozdziale ewangelii Mateusza jak i Apokalipsie tak ostrych słów używał sam Jezus Chrystus. Padły słowa: głupi, ślepi.

 

 Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca” Hbr 4

 

Poseł Niesiołowski prawdopodobnie nazwałby Pana Jezusa hejterem na podstawie wyżej wymienionych cytatów.

Pan Jezus wypluje osoby letnie ze swoich ust i powie:

 

21 Nie każdy, który Mi mówi: “Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. 22 Wielu powie Mi w owym dniu: “Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia, i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?”23 Wtedy oświadczę im: “Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości!“” Mt 7

 

Nie ten, kto pełni wolę kościoła wejdzie do Królestwa, ale ten kto pełni wolę Ojca w niebie.

 

Nadchodzi jednak godzina, nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli szuka Ojciec. Bóg jest duchem; trzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie»”. (J 4,13-14.21-24)

 

Jednakże uważam, że powinnością  każdego z nas, jest modlitwa o osoby, które pełnią rolę pasterzy, a także o naszych braci i siostry chrześcijan aby zawsze ich serca płonęły miłością do Pana Jezusa, a nie do kościoła.

 

Szukajcie prawdy a  znajdziecie. Berejczycy pilnie sprawdzali w Pismach, czego się dowiadywali.