“Każdy niech będzie poddany władzom, sprawującym rządy nad innymi. Nie ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga”.  Rz 13

 

Niestety, ale kilka la temu był to jeden z niewielu wersów, z którymi nie do końca się zgadzałem :-). Człowiek ma to do siebie, że rodząc się na nowo chce zostawić coś dla siebie, wbrew Biblii, wbrew nakazom. Możesz być obeznanym z Pismem człowiekiem, ale jeśli uderzy się w Twego bożka, czując się niezręcznie protestujesz, jesteś protestantem wobec Prawa Boga. Pamiętam jak kiedyś napisałem tekst o hip hopie. Wylała się lawina szyderstw. Najstarsi czytelnicy i zarazem fani hip hopu odeszli od bloga, choć za jakiś czas wrócili, ale to był ten bożek.

Jeśli chodzi o moją osobę, to moim bożkiem była polityka i Korwin Mikke. Część z Was wie, że działałem w tej sferze. Byłem zbuntowany wobec władzy, ale przecież tę władzę wybrali ludzie..

Notabene, utożsamianie się z ideami Korwina Mikke rodzi bunt wobec władzy, często nienawiść. Jednym z ulubionych powiedzeń Korwina Mikke jest:

“Dobry czerwony (komunista, socjalista) jest jak dobry kompot, a dobry kompot to zimny kompot”. Gdybym wtedy wiedział co oznacza być chrześcijaninem, to wnet bym z takiej partii wyszedł.

W skutek nauk Korwina nie lubiłem urzędników, gardząc nimi w duchu i patrząc jak na nieudaczników życiowych.

 

Paweł powiada, że władza pochodzi od Boga. Tak, w tym nawet Hitler. Nie oznacza to, że Bóg zesłał Hitlera, ale to że Bóg zezwolił na rządy Hitlera, tak jak zezwoli na rządy ostatniego antychrysta. Wszak antychrystów było już wielu.

Ktoś niezaznajomiony z Biblią powie: okrutny to Bóg.

Nie, Bóg jest miłością, ale to nasze wybory życiowe determinują naszą przyszłość. Pertraktowanie ze złem. Zaślepienie.

 

“. Pomimo sukcesu w Oldenburgu i Brunszwiku w wyborach 1928 r. NSDAP nie zdołała wyjść powyżej 3 proc. w skali kraju. Nadzieję na powrót do wielkiej polityki dały lokalne wybory do Landtagu w protestanckiej Turyngii w 1929 r., gdzie z 11 proc. partia Hitlera stała się trzecią siłą w tym regionie.

Inaczej było wśród protestanckiej elity, gdzie antynazistowski głos był prawie niesłyszalny. W dużej mierze dlatego, że wielu pastorów i teologów stanęło wyraźnie po stronie Hitlera. Wśród tych pierwszych warto wspomnieć choćby „hajlujących” biskupów Fredricha Cocha czy Ludwiga Mullera – członka NSDAP. Ten ostatni „po linii partyjnej” zdobył uznanie samego Führera i został przez niego nagrodzony tytułem biskupa Rzeszy Niemieckiej, najwyższego zwierzchnika niemieckich protestantów. Wśród czołowych teologów protestantyzmu wymienić należy oddanych sprawie nazizmu w Niemczech: Gerharda Kittela, Paula Althausa czy Emanuela Hirscha. To z ich ust padały między innymi słowa, że „hitlerowskie państwo powinno być akceptowane i wspierane przez chrześcijan jako narzędzie łaski Bożej”, czy to, że „władza Hitlera to dar i cud Boży”.

http://www.uwazamrze.pl/artykul/966825/jak-protestanci-wybrali-hitlera/2

 

Bóg nie mieszka w kościele jako budynku:

Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszkaświątyniach zbudowanych ręką ludzką”

 

Ten cytat będzie niebawem inspiracją do innego tekstu.

Krzyżacy mordowali w imię Jezusa, a protestanci poddani złym pastorom wspierali Hitlera. Teraz część amerykańskich  pastorów  wspiera Franciszka uważającego, iz mamy wspólnego boga razem z buddystami i muzułmanami.

Dlaczego jest tak wiele zła na świecie i niedobrej władzy?

 

Gdy sprawiedliwi sprawują władzę, lud się cieszy, lecz gdy rządzą bezbożni, lud wzdycha (4) Król umacnia kraj prawem; kto ściąga wiele podatków, niszczy go. Prz 29

Niestety, ale niesprawiedliwych wybierają niesprawiedliwi. Rządzący są obrazem, lustrem społeczeństwa. Jakże niewielu jest sprawiedliwych w Polsce.

 

Bóg powiedział do Adama:

“Bóg człowiekowi taki rozkaz: Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, (17) ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz.” Rdz2

 

Adam zrobił inaczej. Dzisiaj także ludzie czynią inaczej niż Bóg nakazuje i stąd takie życie, a nie inne.

 

Czy bezwzględnie winniśmy poddać się władzy?

Daniel w niewoli babilońskiej, podobnie zresztą jak Józef i Mojżesz byli oddanymi sługami na obczyźnie. Nie buntowali się. Wyjątkiem było łamanie Prawa Boga. Tylko na tej płaszczyźnie możemy okazać bunt. We wszelkich innych powinniśmy być posłuszni władzy lub się stąd wyprowadzić.

 

Tam, gdzie są ludzie bezbożni, cierpią ucisk sprawiedliwi,

a gdy wyginą sprawiedliwych przybywa.” Prz 28

 

Do czasu przyjścia Pana Jezusa nie mamy co liczyć na krainę mlekiem i miodem płynącą, ale:

 

Naród łamiący Prawo nie będzie miał przewodnika,

a kto przestrzega Prawa będzie bardzo szczęśliwy. Prz 29

 

Mamy taką władzę jaką sobie wybrali katolicy i zwiedzeni protestanci. Wszak poseł Godson jest protestantem, a H Gronkiewcz Waltz była popierana przez byłego pastora Zielonoświątkowego Olechnowicza.

 

Opierając się na biblii, powinniśmy szanować władzę.

“Nawet w swoich myślach nie przeklinaj króla, ani w swojej sypialni nie przeklinaj bogacza, bo ptaki niebieskie mogłyby roznieść ten głos, a stwór skrzydlaty oznajmić to słowo.” Koh 10

Wobec władzy mamy być pokorni jak Daniel, Mojżesz, Józef:

” Jeżeli gniew władcy wybucha przeciwko tobie, nie opuszczaj swojego miejsca, gdyż spokój może zapobiec wielkim uchybieniom” Koh10

 

Reasumując, każda władza pochodzi od Boga, ale ma to związek z jakością narodu. Mamy taka władzę na jaką zasłużyliśmy i tę władzę mamy szanować, co nie oznacza że nie możemy oceniać pod kątem Prawa Bożego.