“Lepszy ten, kto zaczyna z serca pomagać

od tego, kto tylko obiecuje i radzi nie tracić nadziei

Drzewem bowiem życia jest dobre pragnienie” Prz 13.12

 

Cytat ten pokazuje jak ważne są intencje serca. Pan Jezus powiedział: “nie każdy kto mówi mi Panie, Panie wejdzie do królestwa niebios”.

To nie tylko oznacza, że nie każdy wierzący będzie zbawiony, ale wskazuje to, na ważność pragnienia serca. Często za naszą mową, deklaracjami idą inne pragnienia. Ważne jest aby sobie  uświadamiać taki dualizm. Robaki lubią żyć w ciemności. Podobnie nasze grzechy, czyli złe intencje serca. Dlatego dobrze jest albo samemu sobie uświadamiać nasz brud, albo mieć dobrego przyjaciela, który nam delikatnie powie o naszych słabościach.

 

W tejże księdze Przysłów mamy inną mądrość:

 

“Kto przyjmuje pouczenia, będzie żył w dostatkach

a kto słucha upomnień stanie się mądrym”

 

Czytam obecnie Stary Testament i widzę jaki ja byłem głupi bez Biblii. Teraz podejmuje się planu naprawczego. Niestety im więcej brudów tym więcej pracy związanej z czyszczeniem. Tutaj żaden Cif nie pomoże, ale zmiana intencji serca właśnie co będzie wymagało praktyki.

Na świecie są całe masy ludzi, którym wydaje się, że są wierzący, ale Psalm nam powiada:

 

Ps 7:10 Niechże skończy się zło bezbożnych! Utwierdź sprawiedliwego, Który badasz serca i nerki, Boże sprawiedliwy.

 

Badania serca i nerek jest własnie przejrzeniem naszych PRAWDZIWYCH  intencji. Możemy oszukać znajomych, rodzinę, a nawet siebie, ale nigdy nie oszukamy  Boga.

 

Zatem za wszystkim co robimy powinny iść dobre pragnienia.