“Według danych Ministerstwa Finansów dług publiczny na koniec czerwca wynosił blisko 937 miliardów złotych. W drugim kwartale wzrósł o 37,6 mld PLN. Szybsze tempo narastania długu mieliśmy po 1989 roku tylko raz – w 2008, tuż po upadku Lehman Brothers.”

Przepraszam za źródło:

http://next.gazeta.pl/next/7,151245,20684923,dlug-publiczny-coraz-blizej-biliona-zlotych-rosnie-najszybciej.html

 

Jak widac nie ma znaczenia kto rządzi. wszyscy oni są tylko marionetkami ponadnarodowych sił.

 

Biblia mówi wyraźnie:

” Bogacz panuje nad nędzarzem, lecz dłużnik jest sługą wierzyciela.” Prz 22

 

Jesteśmy więc niewolnikami Międzynarodowego Funduszu walutowego i kiedyś zostanie to wykorzystane przeciw nam.

Dla nas, biblijnych  chrześcijan, cała nadzieja w Jezusie.