Jacek przysłał mi tekst będący propozycją ulotki jak to określił dla śpiących:

Jezus jest drzwiami do nieba                                

Jezus to drzwi… Powiedział On w Ewangelii Jana 10:9: „Ja jestem drzwiami. Jeśli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony; wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pastwisko”. Jezus to droga… „Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie” (Jana 14:6).

Jezus to jedyne drzwi do nieba 

Przyjacielu, pozwól, że zadam ci najważniejsze pytanie. Czy usiłujesz wejść do nieba w jakikolwiek inny sposób, niż drogą, którą dał nam Jezus? Jeśli tak, to Jezus powiedział, że jesteś złodziejem i bandytą: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni drzwiami, ale wchodzi inną drogą, ten jest złodziejem i bandytą” (Jana 10:1).

Nie ma innej drogi, by dostać się do nieba. Religia nie jest tą drogą! Kaznodzieja czy ksiądz nie jest tą drogą! Chrzest wodny nie jest tą drogą! Przynależność do kościoła nie jest tą drogą! Bycie osobą moralną nie jest tą drogą! Robienie dobrych uczynków nie jest tą drogą!

Biblia stwierdza w Dziejach Apostolskich 4:12: „I nie ma w nikim innym zbawienia. Nie ma bowiem pod niebem żadnego innego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni”. Nie ma takiej rzeczy, jaką mógłbyś zrobić, by zasłużyć na zbawienie, albo mieć swoją własną drogę do nieba. „Aczkolwiek jesteśmy jako nieczysty my wszyscy i jako szata splugawiona są wszystkie sprawiedliwości nasze” (Izajasza 64:6a). Do królestwa Bożego wejść można tylko i wyłącznie poprzez przyjęcie Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela.

Jak można wejść przez te drzwi?

Przekraczasz owe drzwi prosząc Jezusa, by przyszedł do twojego serca i cię zbawił: „ Lecz wszystkim tym, którzy go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w jego imię” (Jana 1:12). Biblia mówi: „ Jeśli ustami wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił go z martwych, będziesz zbawiony. Sercem bowiem wierzy się ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Każdy bowiem, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony” (Rzymian 10:9-10,13).

Nie daj się zwieść diabłu, by sprawił, iż uwierzysz, że jest jakaś inna droga. Biblia mówi, że diabeł „jest kłamcą i ojcem kłamstwa” (Jana 8:44b).

Wieczne zbawienie jest darem dla wszystkich, którzy po prostu przyjmą Jezusa Chrystusa do swojego serca: „Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga.  Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił” (Efezjan 2:8-9).

Jezus powiedział w Ewangelii Marka 1:15: „Pokutujcie i wierzcie ewangelii”. Wiara ewangelii oznacza wiarę w to, że: „Chrystus umarł za nasze grzechy, zgodnie z Pismem; że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem” (1 Koryntian 15:3-4).

Jezus umarł na krzyżu, został pogrzebany i wskrzeszony mocą Bożą ku naszemu zbawieniu: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (Jana 3:16).

Przyjacielu, jeśli chcesz mieć pewność, że jesteś zbawiony i że niebo będzie twoim domem, zmów tę modlitwę albo podobną do niej w szczerości serca: Drogi Boże, przyznaję, że jestem grzesznikiem zmierzającym do piekła. Wiem, że nie mogę sam siebie zbawić. Żałuję za moje grzechy i kładę moją wiarę we krwi, którą ty przelałeś za mnie na krzyżu, by zapłacić za wszystkie moje grzechy. Przyjmuję Ciebie teraz jako mojego Zbawiciela i ufam Ci, że zabierzesz mnie do nieba. Dziękuję Ci za zbawienie mnie. Amen.

Biblia mówi w Ewangelii Jana 3:36: „Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, ale kto nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży zostaje na nim”. Proszę, nie odrzucaj Ewangelii! Zaufaj dziś Chrystusowi!

 

Około tygodnia temu czytając z Robertem w Kielcach Biblię podeszła do nas jakaś kobieta dając jak to powiedziała zakładkę do książki. Była to złożona dwa razy kartka formatu A4. O dziwo nie było żadnej informacji o denominacji, ani jakiejkolwiek strony www.

Jednakże zarówno tekst powyżej jak i ulotka jaką otrzymaliśmy z Robertem natchnęła mnie abyśmy sami czasem chodzili po głównych ulicach miast walcząc o poszerzenie królestwa Boga takimi zwykłymi ulotkami wydrukowanymi na domowej drukarce.

Sataniści atakują nas kultem Asztarte, Królowej Niebios, więc nie widzę powodu, dla którego my nie mielibyśmy walczyć ulotkami a nie tylko siedzieli przy kompie.

Według woli każdy może umieścić preferowaną stronę www. Czy chlebznieba.pl czy stronę H. Kubika, czy moją, inne lub wcale.

Można dodać: czytaj najbardziej popularną na świecie książkę jaką jest Biblia.