Głoście wśród narodów Jego chwałę,

wśród wszystkich ludów rozpowiadajcie o Jego cudach:

że wielki jest Pan i godny pełnego uwielbienia

że większy lęk budzi niż inni bogowie

że wszyscy bogowie pogan są tylko demonami

i że to Pan stworzył niebiosa.

Ps 96. Septuaginta.

 

Jak jest  to ważna informacja:

 

“wszyscy bogowie pogan są tylko demonami’

 

Popatrzmy teraz:

 

Kriszna.

kiszna

 

 

 

Allah

Początkowo słowo Allah było wykorzystywane zarówno przez pogańskich Arabów do określania boga Księżyca – Sina

nannar

Od czasu Mahometa nastąpiła konwersja z boga Sina na uniwersalnego Boga – Allaha. Księżyc jako symbol jednak pozostał.

 

Poniżej słowiański bóg Swaróg w swastyce:

swarog

 

 

 

Celtycki bóg życia i śmierci Arawn:

 

Arawn

 

 

 

 

 

Obecnie są bardzo modne takie trupistyczne, negujące zbawienie od śmierci drugiej  wizualizacje, z czaszkami jako motywem centralnym.

 

Bogini Kali:

kali

 

Kali z charakterystycznym dla siebie wywalonym językiem, co często widzimy wśród wiedźm muzyki pop, czy lidera zespołu Rolling Stones Micka Jaggera.

 

Maria ponad Jezusem i Bogiem Ojcem w centrum:

mariawcentrum

 

 

Katolicy są poganami ponieważ nie stosują się do Prawa Bożego. Wielbią Marię (w domyśle Lucyfera), ich dzieci grają w demoniczne gry, noszą koszulki z czaszkami, dziewczynki mają rzeczy z nadrukiem trupiej laleczki Monster High..

Syn Boży Jezus Chrystus słuchał się tylko Ojca. W katolicyzmie Maria jest wywyższona. My wiemy jednak, iz za ową Marią kryje się jak sami katolicy nazywają Stella Maris, gwiazda zaranna i koniec końców – Lucyfer.

 

Teraz spójrzmy dokąd papieże Wojtyła i Bergoglio pchają ludzi w kontekście cytatu na dzisiaj:

 

ekumenia

 

 

Bogowie pogan połączeni przez papieża aktora w jeden system odstępczej religii.

Architektem kończącym pracę JPII jest osoba o pseudonimie Franciszek:

Jeśli wierzyć temu filmikowi 23 września nastąpi połączenie wszystkich religii.

Bez względu na to, papież Jezuita wydał na cały świat filmik reklamujący ekumenię.

 

Wszyscy bogowie (demony) połączeni w całość.

Wszyscy nietolerujący tego jakże ładnego z założenia przesłania połączenia wszystkich religii w całość, będą wyrzutkami społeczeństwa. Nietolerancyjnymi rebeliantami.

Samodzielne czytanie Słowa Bożego będzie zakazane. Do tego dąży świat poprzez swą bierność, byle mieć na swe przyjemności, a prawda i połączenie religii demonicznych jest już nieważne.

Notabene, kiedyś pisałem o demonach sportu. Większość pucharów przedstawia właśnie demony. Podobnie jest ze światem filmu, Oskarami itp.

Nadszedł czas, że:

Jana 4

Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec. 24 Bóg jest duchem: potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie».

 

Amen