Wprowadzam nową kategorie pt “Ciekawostki biblijne”.

Psalm 75 informuje nas o sposobie picia wina w tamtych czasach, Sposobie, który możemy zauważyć i w czasach obecnych w krajach południowych, a więc typowych dla położenia geograficznego Izraela:

 

“Bo w ręku Pana jest kielich, wypełniony nierozcieńczonym winem.”

Wersja z Septuaginty.

 

Przy czym nierozcieńczone wino symbolizuje gniew Pana. W tym przypadku wino nierozcieńczone pokazuje także moc.

 

Z kolei w apokalipsie również jest mowa o winie, ale w innym kontekście:

” I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, i tak się do mnie odezwał: Chodź, pokażę ci sąd nad wielką wszetecznicą, która rozsiadła się nad wielu wodami, (2) z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi” Ap 17

 

Tak więc nieprawdziwą informacją jest pogląd mówiący o piciu przez Izraelitów wina bezalkoholowego.

Obecnie mamy nie tylko mocne wina, ale piwa ok 8-10% oraz masę wódek w modnych ostatnio meliniarniach nazywanych wzniośle “Galeria alkoholi”. Dlaczego pisze meliniarniach? Ponieważ znaczną część klientów owych galerii stanowią alkoholicy. Po drugie, większość oferowanych alkoholi jest marnej bo masowej jakości.

 

Tak patrząc widzimy, iż system szatana propaguje alkohole wysokoprocentowe. Dlaczego?

“a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi””

To oznacza, że ludzie są odurzeni troskami tego świata, przyjemnościami, bogactwami,a przez to odsuwamy się od relacji z duchem Świętym.

To jest cel szatana: zakłócić relacje z Bogiem.

Robi to albo poprzez hałas, albo poprzez alkohol, tudzież poprzez różnego rodzaju rozrywki, przyjemności będące synonimami upicia się.

Zadżumiony konsument galerii alkoholi nie ma szans na kontakt z Bogiem.