” Nie pochwalam was za to, że wspólne zebrania nie prowadzą was do dobrego, lecz do złego. (18) Przede wszystkim słyszę, że gdy schodzicie się na zebranie, dochodzi wśród was do podziału. Częściowo w to wierzę, (19) bo muszą pojawić się wśród was stronnictwa, aby się okazało, kto jest wypróbowany.” 1 list do Koryntian 11:17-34

 

Nie jesteśmy jedną religią. Ludzie skupieni wokół tego bloga tworzą jakby zbór. Czasem wynikają podziały. Jak widać takie być muszą, gdyż:

aby się okazało, kto jest wypróbowany”

 

 

W tej sytuacji dany zbór, społeczność powinna się trzymać wyznaczonej przez siebie linii i zasad wiary. Po owocach będzie można poznać wartość danego zboru.