” Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak świat daje, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka.” Jana 14

 

Pokój Wam.

Zanim założyłem blog, odwiedzałem wiele miejsc w necie. Osiedliłem się na jednym forum jako gość. Po jakimś czasie musiałem wyjść, ponieważ doszedłem do wniosku, że nie ma tam owoców ducha. Nie ma miłości i pokoju. Z tego powodu założyłem tego właśnie bloga.

 

Niestety i u mnie zaczęły się pojawiać komentarze nie niosące pokoju. Spory były i będą, ale wszystko zależy od tonu wypowiedzi. Przez te już prawie cztery  lata, spotkałem się także z wypowiedziami kontrastującymi do omawianych, gdzie dyskutant w bardzo grzeczny sposób przedstawiał swoją rację. Były to jednak perełki.

 

Niestety, ale znaczna część osób uważających się za chrześcijan pracuje dla szatana pokoju nie niosąc. Takie osoby są kłótnikami. Żonglują wersetami nie mając  pokoju w sobie. To ich nowa forma samorealizacji jako kłótnika. Nie nastąpiło u nich przejście ze starej natury do nowej, ponieważ akt ponownego narodzenia w ogolę nie miał miejsca.

 

Na początku swej drogi ku prawdzie sam forsowałem wiedzę czasem w sposób nieelegancki. Nie miało to nic wspólnego z wiarą, a tym bardziej z pokorą. Pycha wiedzy była silniejsza.

Zorganizowałem już około 12 zjazdów. Na żadnym nie doszło do kłótni. Panował pokój. Na jednym zjeździe kolo Warszawy, kolega pewnej chrześcijanki próbował nieco zakłócić spotkanie, ale dało się wytrzymać, przecierpieć człowieka…

 

W jedno z przykazań z dekalogu -Dzień Święty – w tradycji żydowskiej mawia się Shabat Shalom. Oznacza to Pokój w Bogu.

 

W Rzymian 1 mamy uwypuklone źródło pokoju. Nie  jest to pokój sam w sobie:

“wszystkim, którzy jesteście w Rzymie, umiłowanym Boga, powołanym świętym: Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa’

Pokój od Boga to wielka łaska.

Pokój Boży to nie to samo co pokój świata.

Słowo to w języku hebrajskim przekazuje o wiele więcej treści niż jego polski odpowiednik. Hebrajskie słowo szalom – tłumaczone w języku polskim jako pokój – pochodzi od czasownika szlm i znaczy m.in. „być pełnym, bezpiecznym, zdrowym, w harmonii, bez lęku, stresu, w odpoczynku, zaspokojonym”.

W Izajaszu jest mowa o wyczekiwanym Królestwie Niebieskim:

“Wtedy wilk będzie przebywał z owieczką, pantera ułoży się obok koźlęcia, cielę z lwem razem paść się będą, a mały chłopiec będzie je prowadził. Krowa z niedźwiedzicą żyć będą w przyjaźni, ich młode razem będą leżały, a lew, jak wół, jadać będzie słomę. Niemowlę bawić się będzie na norze kobry, dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii. Nie będą wyrządzać zła ani krzywdy na całej mojej świętej górze. Bo znajomość PANA napełni ziemię jak wody wypełniają morze. ” (Izajasz 11:6, 9)”

Taki będzie świat bez szatana, taki będzie świat z Bożym pokojem.

 

W języku greckim “pokój” to “eirene”, co oznacza: jako stan serca, stan w stosunkach między ludźmi, jak stan w stosunkach między człowiekiem a Bogiem, oraz pokój jako pozdrowienie.

 

Zarówno na blogu jak i wśród ludzi tego świata widać, kto ma pokój w sobie.

 

Jeśli nie masz w sobie pokoju wobec innych ludzi, to tylko sam/a siebie okłamujesz, że jesteś chrześcijaninem/ką.

Pogańska kapela Lady Pank śpiewała: “są tacy to nie żart, dla których jesteś wart mniej niż zero”. Wielu pseudochrześcijan wyczekuje tylko momentu, żeby włożyć szpilę drugiej osobie, dokopać, puścić jakiś quasi inteligentną docinkę, jednocześnie demaskując się w swej ocenie drugiego człowieka, którego w swym wyobrażeniu traktują jak mniej niż zero. Strońcie od takich ludzi.

 

Gdyby ktoś mnie zapytał: jak myślisz, co Pan Jezus by powiedział, gdyby przyszedł teraz do naszej grupy na jakimś zjeździe, to jestem przekonany, że powiedziałby POKÓJ Z WAMI.

 

Prowadząc ten blog doszedłem do jednej konkluzji, którą upodobałem sobie powtarzać:

WIEDZA NIE ZBAWIA.

 

W Nowym testamencie mamy aż około stu razy wymienione słowo “pokój”. Jak bardzo to musi być ważne dla Boga Ojca!

 

Pokój biblijny funkcjonuje nawet wśród powiedzeń. Na przykład wchodząc do kogoś domu jako goście, mówimy jakby cytując z Łukasza 10:

 

” A gdy do jakiegoś domu wejdziecie, najpierw mówcie: Pokój domowi temu.”

 

W Rzymian zaś:

 

“A Bóg pokoju niech będzie z wami wszystkimi” Rz 15:33

 

Świat Złego to świat wojen, konfliktów i antagonizmów.

Dlatego Bóg pokoju:

 

A Bóg pokoju rychło zetrze szatana pod stopami waszymi. Rz 16:20

 

Szatan da fałszywy pokój. Poprzez stworzony przez niego konflikt religijny islamsko-chrześcijański,  ustanowi on pokój łącząc religie pogańskie z chrześcijańską w jedność. Da on fałszywą tolerancję, opartą na tolerancji grzechu. Róbta co chceta, byle czcić antychrysta.

 

Pokój Boży będzie fundamentem królestwa niebieskiego i pisuje to co jakiś czas, że:

 

„Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana,” Hbr 12

 

Myślę, że chrześcijanie intelektualni, czyli niechrześcijanie, starają się nie rozumieć tego cytatu w relacjach z innymi.

 

Pokój z Wami.

 Módlmy się o pokój  Boży w nas.