” Pan zaś jest Duchem, a gdzie jest Duch Pana, tam jest i wolność” 2 Kor 3.17

 

W kontekście tego cytatu wolność oznacza uwolnienie od sił ciemności. Od sił szatana.

W języku  greckim słowo “wolność” tłumaczy się jako “eleutheria”, co oznacza zarówno “wolność” jak i “swobodę”.

Tak więc Ducha Świętego nie ma w sektach i co niektórych zborach, gdzie ingeruje się w życie prywatne. Owszem, pastorzy, starsi zboru, czy nawet bracia i siostry winni być zainteresowani życiem współwyznawców. Jednakże tam gdzie się przekracza granice wolności, możemy mówić o duchu Jezebel.

Jeżeli czujesz się kontrolowany, inwigilowany, a Twoja wola jest zminimalizowana, to musisz wiedzieć, że nie ma tam Ducha Świętego.